Blog, Show

Jak probíhá živnostenská kontrola

Kontrola z živnostenského úřadu přišla i na mě. V tomto dílu jsem pro vás shrnul, na co se kontrola zaměřuje v případě člověka na volné noze, tedy živnostníka, který podniká sám na sebe.

Živnostenský úřad bude chtít při kontrole tyto doklady

1) průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

2) doklad o registraci na finančním úřadě (např. Osvědčení o registraci na příslušném finančním úřadě nebo poslední podané daňové přiznání s podacím razítkem finančního úřadu, apod.)

3) doklady o registraci a prováděných platbách za Vás a za Vaše případné zaměstnance vůči Okresní správě sociálního zabezpečení (např. Přihláška k důchodovému pojištění + výpisy z účtu s uvedenými odvody záloh nebo roční vyúčtování záloh na pojistném)

4) doklady o registraci a prováděných platbách za Vás a za Vaše případné zaměstnance vůči zdravotní pojišťovně (např. Přihláška ke zdravotnímu pojištění + výpisy z účtu s uvedenými odvody záloh nebo roční vyúčtování záloh na pojistném)

5) doklad o pracovněprávních vztazích mezi Vámi a případnými zaměstnanci (např. pracovní smlouvy, dohody, aj.)

6) Vámi vystavené doklady za prodej zboží nebo poskytnuté služby (faktury, paragony, apod. – minimálně 15 ks za poslední 2 roky podnikání)

7) doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (faktury, paragony, apod. – minimálně 15 ks za poslední 2 roky podnikání)

Nejčastější chyby při živnostenské kontrole

➜ Provozování činnosti na neohlášené provozovně.
➜ Neuvedení věty “veden v živnostenském rejstříku” na fakturách a na webu.
➜ Nedostatečné kontaktní údaje na webu.
➜ Faktury nesplňují náležitosti podle zákona.

Tento díl berte jako mou osobní zkušenost, kontroly na jiných živnostenských úřadech se mohou lehce lišit. Samozřejmě se budou lišit, pokud podnikáte v jiném oboru, nebo máte zaměstnance, nebo vykonáváte jiný druh živnosti (např. řemeslnou, koncesovanou) a jiný obor podnikání, kde jsou jiná specifika.