Blog, Show

Jak zlevnit CPC v Google Adwords

CPC (cost per click) v Google Adwords lze optimalizovat a já vám ukážu jak. Dnešní díl je o snížení ceny za proklik v Google Adwords.

Optimalizace nákladů za proklik (CPC)

Chcete mít vysoce konverzní a nízko-nákladovou reklamu v Adwords? Vadí vám vysoká cena prokliku? Sledujte dál, dnes to bude o placených reklamách v Google.

Základy cílení v Adwords

➜ Dobře strukturovanou reklamní kampaň
➜ Cílit na správné množství relevantních klíčových slov
➜ Vytvořit lákavé reklamy
➜ Nastavit správně útratu

Skóre kvality

Hodnotu kvality skóre ovlivňuje:
➜ Relevance landing page
➜ Kvalita landing page

Což přímo ovlivňuje cenu za proklik. Z toho plyne, že optimalizací landing page můžete ušetřit, zatímco zlepšujete své konverze.

Optimalizace landing page

Kvality score je jeden z nejdůležitějších ukazatelů v Google Adwords. Reklamy z kvality skore 6 a více mají o 16-50% levnější CPC, oproti reklamám s kvality skore nižším než 4 mají o 25 – 400% dražší CPC. Průměrná hodnota kvality skore pro small business je 5/10. Velmi vzácně uvidíte kvality score vyšší jak 3, když nemáte relevantní landing page.

Jak udělat landing page více relevantní

Klient různých fázích nákupního rozhodnutí vyhledává odlišná klíčová slova.

➜ Informativní klíčová slova (druhy střech, výroba židle)
➜ Srovnávací klíčová slova (lednička Bosh XY Vs. lednička Zanussi XY)
➜ Transakční klíčová slova (Bosh XY cena)

Nikdo neřekl, že musíte vytvářet pouze reklamy, které cílí na poslední transakční klíčová slova. Na výrazy, které jsou orientované na porovnávání zboží cílí méně obchodů, protože jsou netrpěliví a chtějí konverze.

Na co cílit na landing page?

Vytvořte více reklamních kampaní a s různými landing pages proveďte cílení na různé fáze nákupního rozhodnutí.