B2C – Business to Customer

Firma vyrábí/distribuuje produkty/služby koncovým zákazníkům/spotřebitelům.

B2B – Business to Business

Firma vyrábí/distribuuje produkty/služby jiné firmě.

B2B2C – Business to Business to Customer

Firma vyrábí/distribuuje produkty/služby jiné firmě, která je následně s úpravami, nebo jako takové prodává koncovým zákazníkům/spotřebitelům.

B2B2B – Business to Business to Business

Firma vyrábí/distribuuje produkty/služby jiné firmě, která je následně s úpravami, nebo jako takové prodává další firmě.

slovníček pojmů