Barter je směnný obchod služeb nebo zboží za jiné služby či zboží. Tento druh obchodu se využíval hojně v minulosti, především před vynalezením peněz.

Ve vodách internetového marketingu se může barter vyskytovat například jako výměna PR článků, bannerů a vzájemného sdílení know how.

Hlavní výhody barterového obchodu

  • neovlivnění cash flow daného projektu
  • šetření financí (viz. Marginalismus)

Hlavní nevýhody barteru

  • nadhodnocování vlastního produktu/služby vůči produktu/službě protistrany
  • mnohdy je v konečném důsledku nákladnější nalézt vhodného partnera pro barterový obchod, než si například PR článek rovnou zaplatit