Behaviorální marketing se zabývá analýzou nákupního procesu zákazníka.

Cílem behaviorálního marketingu je analýza nákupních procesů zákazníka a zvolení nejvhodnější, tedy nejúčinnější formy oslovení, která je pro zákazníka užitečná.

Behaviorální marketing analyzuje

  • odkud zákazník přišel
  • na co kliká
  • co vyhledává
  • kdy web opustil

Správný způsob oslovení zákazníků dopomáhá k tomu, aby byla reklama co nejefektivnější a tím se předcházelo plýtvání prostředků.