V marketingu pojem cílová skupina vyjadřuje skupinu lidí, na kterou cílí reklamní kampaň, produkt nebo služba kterou poskytujeme. Pro její určení, je třeba položit si základní otázky, např. „Kdo je náš zákazník? Jaké má potřeby?“

Podle čeho skupiny rozdělit?

Demografie – věk, pohlaví, vzdělání, povolání, finanční příjem
Geografie – kontinent, stát, region, město
Životní styl – sportovec, cestovatel, vegetarián,

Díky rozdělení spotřebitelů do specifických skupin máme lepší představu o tom, na koho budeme cílit. Díky tomu můžeme následně lépe komunikovat s cílovou skupinou a přesněji adresovat na jejich problémy, nebo potřeby.

slovníček pojmů