Denní “Reach” znamená v překladu denní zásah je to termín, který se používá hlavně v oblasti rozhlasové, ale i televizní reklamy a znamená zásah kampaně nebo média za jeden den. Daily Reach je důležitý při sledování poslechovosti rozhlasových stanic. Pro posouzení poslechovosti je dobré znát také Weekly reach (týdenní zásah – poslechovost v posledních sedmi dnech).

Rozdíl mezi impresí a dosahem

Imprese se napočítává pokaždé, když se něco zobrazí (např. Adwords reklam, příspěvek sdílený v News feedu, reklama na Facebooku apod.). Každé nové zobrazení je jedna nová imprese.

Narozdíl od dosahu, se imprese počítá za každé nové zobrazení. Dosah se počítá vždy za jednoho dosaženého člověka, takže opakované zobrazení se již nenapočítává. Je běžné, že imprese má větší hodnotu, než dosah.

Příklad dosahu a imprese

Zobrazíte reklamu 10 lidem a každý z nich ji uvidí 3x. Znamená to, že dosah byl 10 a impresí bylo 30.

Příklady denního zásahu – Daily Reach

  • Rádio – danou stanici si naladilo 10 % z cílové skupiny nepřetržitě a déle než pět minut v daném dni
  • Televize – danou TV stanici sledovalo 200 tisíc z cílové skupiny nepřetržitě a déle než tři minuty v týdnu
  • Kampaň – v dané kampaně zaznamenalo 50 tisíc z cílové skupiny minimálně jeden spot za týden

Další pojmy:
Net Reach (čistý zásah), Reach (zásah), Weekly Reach (týdenní zásah)