Denní „Reach“ znamená v překladu denní zásah je to termín, který se používá hlavně v oblasti rozhlasové, ale i televizní reklamy a znamená zásah kampaně nebo média za jeden den. Daily Reach je důležitý při sledování poslechovosti rozhlasových stanic. Pro posouzení poslechovosti je dobré znát také Weekly reach (týdenní zásah – poslechovost v posledních sedmi dnech).

Příklady denního zásahu, Daily Reach:

  • Rádio – danou stanici si naladilo 10 % z cílové skupiny nepřetržitě a déle než pět minut v daném dni
  • Televize – danou TV stanici sledovalo 200 tisíc z cílové skupiny nepřetržitě a déle než tři minuty v týdnu
  • Kampaň – v dané kampaně zaznamenalo 50 tisíc z cílové skupiny minimálně jeden spot za týden

Další pojmy:
Net Reach (čistý zásah), Reach (zásah), Weekly Reach (týdenní zásah)

slovníček pojmů