Jaké činnosti musí firma zvládnout, aby dobře fungovala? Jak rychle ve firmě najít klíčový problém, který brání rozvoji? A jak zbytečně neutápět peníze ve špatně fungujících procesech?

Diagnostiku firmy si lze přiblížit jako diagnostiku automobilu. Při diagnostice automobilu se provádí kontrola všech součástí a jednotek podle nastavených norem. Součástí diagnostiky bývá i testování, měření, výpis závad, bezpečnostní opatření a aktualizace firmware. To vše bychom mohli snadno zahrnout i do diagnostiky firmy.

Stejně tak by diagnostiku měla provádět odborně zaměřená firma, nebo odborník, který problematice rozumí detailně i komplexně. Jedná se totiž o jednu z nejtěžších disciplín, u které je vyžadována mnohaletá praxe v marketingu.

Diagnostika firmy se zaměřuje na funkční oblasti firmy

  • Nákup,
  • obchod,
  • výrobu,
  • údržbu,
  • ekonomiku,
  • ICT ,
  • logistiku a marketing ve vztahu ke strategii podniku, případně ve vztahu k čerpání zdrojů (čas, materiál, lidi, peníze, informace) pro tvorbu zisku. Výstup analýzy může být podkladem pro plán restrukturalizace podniku, případně prvním krokem restrukturalizace.

Diagnostikou firmy získáte přehled

  • Jaké činnosti musí firma zvládnout, aby dobře fungovala.
  • Jak rychle ve firmě najít klíčový problém, který brání rozvoji.
  • Typický problém českých firem – špatně fungující procesy; jak v nich zbytečně neutápět peníze.

Můžete si vyzkoušet diagnostiku svého podnikání v krátkých testech a následně si k detailní revizi a doporučení objednat konzultaci.