Direct mail je součástí Direct marketingu (přímého marketingu). Jedná se o přímou rozesílku obsahující nabídku pro konkrétního potenciálního zákazníka. Direct mail může být rozesílán ve formě e-mailů, dopisů, ceníků, katalogů, pohlednic, fotografií, videí nebo cokoliv jiného, co se dá odeslat na konkrétní adresu. Direct mail by měl být zasílán na aktuální a skutečně používané adresy, především emaily. Od adresáta musíte mít svolení k zasílání reklamních sdělení. Direct mail není nevyžádaná pošta tzv. SPAM postihovaný podle zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

11 pravidel e-mailingu

Proč e-maily padají do spamu

Několik zásady ke psaní direct e-mailů

  1. Nepodceňujte předmět e-mailu – je to první text, který uživatel vidí překvapte chytlavým sloganem nebo slovní hříčkou.
  2. Zapomeňte pozdravit – v úvodu e-mailu vynechte škrobené “Vážený pane Nováku…” nebo zdvořilé “Dobrý den, milý zákazníku…” které se používají v klasické obchodní korespondencí.
  3. 5 sekund rozhodne – v úvodu vzbuďte dostatečný zájem, originálně s konkrétním příslibem vzbuzujícím zvědavost uživatele číst dále.
  4. Jděte hned na věc – nevysvětlujte nepodstatné detaily, ukažte co zákazníkovi řeší jeho problémy/touhy/přání/komplexy a hned v prvních dvou krátkých odstavcích mu oznamte jak si zlepší život/náladu/příjmy/vizáž/dobrý pocit.
  5. Využijte informací – naučte se používat výhody personalizovaných zpráv a využijte informací o klientech, konkrétní údaj či graf o zákazníkovi zmůže víc, než dvacet superlativů.
  6. Nebuďte nudní – buďte vtipní a neberte se (při psaní) moc vážně, budou to číst lidé a určitě ocení, když budete hovořit jejich jazykem bez marketingových křeči.
  7. Využijte výzvy k akci – možnost použití tlačítek umožňuje každý slušný e-mailový klient, používejte tučné písmo k zvýraznění v textu a nadpisy.

Dělejte on-line Direct mail efektivně

Pokud již máte svou e-mailovou databází kontaktu, využijte k oslovování zákazníku automatizované nástroje, které umožňují využívat předefinované šablony, A/B testování, můžete sledovat kolikrát zákazníci otevřeli e-mail a na co klikli.

Mezi nejrozšířenější nástroje patří:

Zahraniční nástroje
MailChimp – zdarma 2000 kontaktů a 12 000 mailů měsíčně, pro neomezený účet od 10 $ měsíčně.
Mailjet – zdarma 100.000 kontaktů a 6 000 mailů měsíčně, balíček bronz od 7.48 $ měsíčně.
Cake Mail – zdarma 500 kontaktů a 500 mailů měsíčně, základní balíček 8 $ měsíčně

České nástroje
SmartEmailing – od 300 Kč měsíčně.
Ecomail – zdarma 500 kontaktů a 100 mailů měsíčně, základní balíček od 100 Kč měsíčně.
Mailátor – zdarma 30 dní, základní balíček od 390 Kč měsíčně.