Direct marketing (přímý marketing) má výhodu přímého cílení na zákazníka. Jedná se o marketingový postup pro přímý kontaktu mezi zadavatelem a adresátem. Vyvinul se jako výrazně levnější alternativa osobního prodeje. Obvykle reklama cílí na široké skupiny lidí, direct marketing se zaměřuje na jednotlivce a úzké segmenty, umožňuje tedy učinit nabídku co nejpřesněji a odstraní anonymitu zákazníků (tzv. personalizace). K přímému oslovení je využíván Direct mail, aktivní telemarketing nebo přímé vyvolání reakce adresáta (odpovědní zásilka, odpovědní kupony, teleshopping atd.).

Součástí direct marketingu je mít aktuální kontaktní informace, práce s databázemi potenciálních zákazníků a klientů, jejich třídění, systemizace a vytěžování (data mining).

Principy direct marketingu

  1. Seznam aktuálních a relevantních kontaktů pro nabízený produkt je klíčový.
  2. Načasování, formu a obsah je potřeba přizpůsobit každému cílovému segmentu.
  3. Obsah musí mít jednoduchou a jasnou výzvou k akci.
  4. Je vhodné kampaně neustále testovat a průběžně vyhodnocovat.

Zastřešením aktivních subjektů v direct marketingu pro ČR je činná ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu.