Doména slouží k identifikací a označení počítačů nebo sítí připojených k internetu. Jedná se o adresu internetové stránky nebo také o její jedinečné jméno, které nahrazuje číselnou hodnotu – IP (internetový protokol). Každá doména má svou adresu, tedy URL, všechny URL jsou unikátní, nenajdeme dvě stejné domény.

Jak vybrat doménové jméno

V doménových jménech se používají znaky anglické abecedy, číslice, tečky a pomlčky. Každá část doménového jména musí začínat písmenem nebo číslicí a nesmí končit pomlčkou. Maximální délka domény je 63 znaků.

Struktura doménového jména

Doménové jména mohou mít více úrovní, jednotlivé úrovně se oddělují tečkou. Domény nejvyššího řádu 1. úrovně (top-level domény TLD) mají ve tvaru zkratky daného státu, například pro Českou republiku to je .cz, nebo pro Slovensko .sk. Doména 2. řádu je například .jmenodomeny.cz. A právě doména 2. úrovně, je placená a musí se registrovat, reprezentuje Vaši adresu na internetu. Pak následuje doména 3. řádu, kterou také nazýváme jako subdoména. Jedná se o rozšíření domény 2. řádu. Za doménu 3. řádu se neúčtují žádné poplatky a není nutné ji registrovat, doména má pak tvar .subdomena.jmenodomeny.cz.

Centrální registr domén

Jedná se o centrální celosvětovou databází whois, která vede záznamy o registrovaných doménách a jejich provozovatelích. Z databáze lze tyto informace volně získat. Informace z databáze whois lze také využít ke zjištění toho, zda je doména volná či nikoli. Hlavní databází domén a registrátorem pro českou republiku je sdruženi CZ.NIC, které bylo založeno v roce 1998. Hlavní činnosti je provozování registru doménových jmen .cz a zabezpečování provozu domén nejvyšší úrovně.

Jak zjistit zda je doména volná?

Pro vyhledání údajů o dostupných informacích doménového jména, lze využít on-line nástroje.

Zahraniční:
www.whois.com
www.whois.net

whois.domaintools.com

České:
www.nic.cz
www.domeny.cz
whois.smartweb.cz

Největší registrátoři domén na Českém trhu:
www.domeny.cz
www.cesky-hosting.cz
www.active24.cz
www.forpsi.cz
www.wedos.cz

Jak vybrat doménu pro e-shop?