Marketingový výzkum se někdy provádí osobní komunikací s respondentem, tzv. Face to Face (jeden na jednoho). Někdy se uvádí také jako Face 2 Face, nebo F2F.

Výhodou F2F výzkumu je, že můžeme sledovat mimiku a přímé reakce respondenta. Při takové osobní komunikaci je vhodné ukazovat loga, nebo předměty a vést rozhovor i na základě odpovědí respondenta.

V některých případech nelze výzkum pomocí Face to Face nahradit jinou formou. Např. když prezentujeme novou hračku pro vybraný okruh dětí. Musí si ji vyzkoušet a nejlepší zpětnou vazbu dostaneme metodou Face to Face.