Název je odvozen z anglického “layer” neboli vrstva. Jde tedy o formát internetové reklamy, která se skládá ze dvou vrstev. Menší, základní banner je umístěn na stránce pevně, zatímco druhý větší banner či animace se rozbaluje buď přejetím myší, či automaticky po určitém čase. Jedná se o velmi agresivní formu reklamy a má proto i svá omezení.

Bannerová reklama

Reklama mimo základní banner obsahuje křížek pro uzavření, bývá limitována počtem zobrazení jednomu uživateli a animace zpravidla netrvá déle než 5 sekund. I-Layery jsou obvykle realizované ve formátu Flash s využitím ActionScriptu, mohou zakrývat až půlku stránky a posouvat se zároveň s tím, jak si uživatel stránku prohlíží.