Layout je grafické rozložení webové prezentace. Určuje umístění jednotlivých prvků na stránce (menu, obrázky, texty, tlačítka,..) a jejich základní vlastnosti. Dobrý layout musí respektovat základní pravidla použitelnosti a UX a je spojený s obsahovou strategií.

Responzivní design

Adaptivní web, který se přizpůsobuje různým zařízením je dnes už standard. Myslete na to při tvorbě layoutu a nedělejte ho zbytečně komplikovaný, aby zůstal přehledný i na menších obrazovkách. Responzivní web si můžete otestovat v nástroji Mobiopti – test responzivity webu.

Layout nebo Wireframe?

Často dochází k záměně těchto dvou výrazů. Wireframe je “kostra” webu, rozložení prvků a jedná se pouze o náčrtek bez grafiky apod. Layout je naopak návrh více přiblížený skutečnému vzhledu webu, obsahuje fotografie, ovládací prvky, barvy apod.

Obrázek mapuje vývoj webu od návrhu (wireframe), pokračuje layoutem (mockup) a končí hotovým webem na ostré verzi.