Dle Philipa Kotlera je však uváděno, že správná funkce marketingového mixu je zajištěna změnou pohledu z prodávajícího na kupujícího. Pak by marketingový mix vypadal následovně:

  1. Z produktu se stane zákaznická hodnota (Customer Value)
  2. Z ceny zákazníkova vydání (Cost to the Customer)
  3. Místo se přemění na zákaznické pohodlí (Convenience)
  4. Z propagace se stane komunikace se zákazníkem (Communication)

Díky tomu, že zákazník požaduje hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci, mění se 4P na 4C.

Jiné schéma vztahu 4P a 4C vypadá takto:

Marketingový mix 4P Marketingový mix 4C
Výrobek Řešení potřeb zákazníka (Customer Solution)
Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (Customer Cost)
Distribuce Dostupnost řešení (Convenience)
Propagace Komunikace (Communication)