Networking je označením pro vytváření spojení mezi lidmi. Je to také vzájemná výměna informací a vědomostí, včetně udržování osobních kontaktů a vazeb. Můžeme také hovořit o kultivaci vztahů, které vám mohou napomoci v osobním růstu, kariérním úspěchu nebo celkovému uplatnění. Networking lze realizovat především osobně, ale také prostřednictvím sociálních sítí nebo obchodních a podnikatelských vazeb, nově i virálním způsobem.

Platí zde přímá úměra, čím větší síť sociálních kontaktů člověk má, tím je větší pravděpodobnost, že mu někdo z jeho sítě pomůže, když bude hledat novou práci nebo nové zakázky. Networking bude vždy úzce spjat s osobní důvěrou, pokud člověk chce vstoupit do určité sociální či pracovní sítě, je potřeba, aby mu ostatní důvěřovali. Jak si důvěru budovat je hlubší téma, ale lze toho docílit odvedením kontinuálně dobré práce a systematickým získáváním referencí.

Zajímá vás toto téma, nahlédněte do našeho doporučení literatury v češtině:

Další doporučení na zahraniční literaturu:

Networking – příběh z praxe

Praktický trik, jak vyzrát na networking objevíte v článku, kde jsem prolomil formální atmosféru na mém prvním networkingu v životě tím, že jsem přišel s dárkem.

Networking – ani netvor, ani king (29. díl ZeptejSeFilipa)