Teleshopping je řazen mezi nástroje direct marketingu. V odborných publikacích je mu ale věnována většinou jen okrajová pozornost, a to ještě ne vždy. Teleshopping obecně zůstává ve stínu zásilkového a katalogového prodeje či telemarketingu. Značně omezený je i počet firem, které tento způsob prodeje využívají. Část veřejnosti navíc vnímá teleshopping spíše negativně. Přesto může jít o efektivní distribuční nástroj, kterému odborníci přisuzují minimálně v krátkodobém horizontu perspektivu stabilního růstu.

Nejznámější telemarketingové firmy v ČR

TVproducts

TopShop

WSinternational