URL (Uniform Resource Locator) je anglická zkratka pro webovou adresu. Je to zkrátka odkaz, který vidíme nahoře v prohlížeči při procházení internetem. Díky tomuto odkazu víme, kde se nacházíme, můžeme si ho uložit a na takovou stránku se vracet. Takovou adresou může být webová stránka, odkaz na jakýkoli soubor, obrázek, PDF apod.

struktura url odkazu

Příklad URL na Facebooku

Pro jednoduchý příklad lze uvést odkaz na můj Facebook: https://www.facebook.com/zeptejsefilipa

URL se v případě odkazu na Facebook stránku skládá z těchto částí:

  • doména prvního řádu (com)
  • doména druhé úrovně (facebook)
  • subdoména, nebo doména třetí úrovně (www)

Příklad URL bez www

Ne každá URL obsahuje www, takže ukážu složení URL adresy ještě na jednom příkladu pro https://legendarnikampane.cz

  • doména prvního řádu (cz)
  • doména druhé úrovně (legendarnikampane)
  • subdoména, nebo doména třetí úrovně (není)