blank

Sociální vyloučení v reklamním sdělení

Sociální vyloučení má v reklamním sdělení velmi častou podobu popisování jiných lidí, jiných skupin lidí. Pro představu to může být například:

“Někteří lidé kouří a tím si ničí své zdraví.”

Při přečtení takového sdělení není oslovený člověk zatáhnut do problému a chápe to tak, že “někteří lidé”, tudíž se ho to vlastně netýká. Je to o “nějakých” lidech.

V reklamním sdělení chceme správně oslovit našeho cílového čtenáře a proto bychom měli volit věty, které ho zahrnují do sdělení a které tak bude po přečtení vztahovat i k sobě.

“Kouříme a tím si ničíme své zdraví.”

Po přečtení se i nekuřák může zamyslet nad touto problematikou, jako problémem lidstva a má u toho mnohem větší zapojení, než kdybychom mu to sdělovali formou “nějakých lidí”, jako jsem uvedl v prvním příkladu. Navíc vytvoříme pocit, že kouření se týká i jeho, dokonce i když nekouří. V prvním příkladu se ho to jakoby netýká a nebude vztahovat takové sdělení k sobě.

blank

Jak ze sebe udělat ještě většího inteligenta

Když budete mluvit v mnoha metaforách a používat cizí výrazy, můžete dělat politiku. Pokud se ale chcete přiblížit jazyku svých zákazníků, mluvte tak, aby vaši prezentaci pochopil i člověk, který tyto výrazy nezná. O nic nepřijdete, navíc můžete vypadat paradoxně jako nafoukanec, co si užívá cizí výrazy.

Mnohem lepší je používat různé výrazy pro stejný význam, např.:

řekl, pověděl, sdělil, uvedl, přednesl, vyjádřil, zmínil, vyslovil, připomenul…

blank

Online kurz za cenu jednoho Starbucks kafe

Chcete zvýraznit nízkou cenu vašeho online školení? Můžete použít přirovnání, k produktu v této cenové hladině. Váš zákazník si může snadno představit, o jakou finanční hodnotu se jedná.

Představte si, že budete prodávat online kurz, nebo e-book za 100 Kč. Můžete tuto částku přirovnat k jednomu Starbucks kafe.

Naopak, když dáváte slevu, můžete stejným způsobem vizualizovat ušetřené peníze k nějakému relevantnímu produktu.

Např. Kupte si čtyři pomazánky dle vašeho výběru a ušetříte si na celý chleba.

blank

Jak správně oslovovat příjmením

Lidé často nemají základní návyky v komunikaci a oslovování a to dokonce ani v profesionální sféře. Setkávám se s tímto nešvarem několikrát za měsíc a proto jsem se rozhodl o tom natočit tuto Minutovku. Pokud objevíte někoho, kdo vás osloví špatně, neváhejte a pošlete mu odkaz na tohle video.

Oslovení příjmením

Špatně:

Pane Novák….

Správně:

Pane Nováku…

blank

Trpný a činný rod v copywritingu

Správný copywriting je zásadní pro marketingovou komunikaci. Dnes vám řeknu, jaký rozdíl je mezi trpným rodem a činným. Tyto dvě větné polohy přímo ovlivňují pocit čtenáře a správným použitím můžete situaci buď vylepšit, nebo zhoršit.

Která věta vám vyzní lépe?

A) V tomto článku jsou popisované různé tipy jak získat více zakázek.

B) Tento článek popisuje různé tipy jak získat více zakázek.

Věta A) je v trpném rodě a zní tak nějak distančně. Není to úplně tak příjemné číst jako rod činný.

Věta B) je v činném rodě. Když takovou větu čtete, vtahuje vás do děje, např. “Kovboj vešel do baru” je rod činný a když budu chtít čtenáře vtáhnout do děje, použiji “Kovboj vchází do baru”.

blank

Přirovnání a metafory v marketingové komunikaci

Možná máte pocit, že vaše služba je kvalitní a chcete o tom dát vědět. Často to ale dopadne tak, že se mnozí podnikatelé nezamýšlí nad tím, jak prodávaný text vyzní a potom použijí slova jako:

➜ Produkt je kvalitní.
➜ Produkt je vyrobený z kvalitních materiálů.
➜ Službu poskytujeme tak, aby byl náš zákazník spokojen s kvalitou.
➜ Kvalita je pro nás to hlavní.
➜ Do 10 dnů obdržíte kvalitní fotografie.

V očích zákazníka je ale pojem “kvalita” neurčitý pojem, protože rozdíl mezi kvalitou a nekvalitou poznáte nejlépe jen vy, protože se ve svém oboru orientujete mnohem lépe, než klient.

Nabídněte svému klientovi alternativní vysvětlení, co kvalitou myslíte tak, že výsledek přirovnáte, nebo nadsadíte nad něco, co danou kvalitu nemá. Dejte si samozřejmě pozor, abyste nepožívali srovnávací reklamu (nekalá soutěž).

U fotek ze svatby pak můžete použít místo:

➜ Do 10 dnů obdržíte kvalitní fotografie.

Lépe to vyzní takto:

➜ Do 10 dnů obdržíte své krásné fotografie. Tak jako byste nechtěli v pekárně nedopečený chléb, nechtějte po nás fotografie bez úprav. Snímky zachycené na digitálním čipu jsou jenom polotovar, ze kterého teprve správným “vyvoláním” a citlivou úpravou vytvoříme ty nádherné skvosty s úžasnými barvami, kontrastem a bez nedostatků. Každou fotografii, kterou připravujeme na předání citlivě a kreativně retušujeme a zdokonalujeme.