10 pravidel úspěchu

Pravidla úspěchu jsou ve své podstatě jen vodítka, u kterých se můžete inspirovat. Já osobně si myslím, že tyto pravidla jsou nejdůležitější a budou mít největší dopad na váš úspěch. Dal jsem dohromady pár skvělých pravidel, které mohou být klíčovými myšlenkami a cestami k vašemu úspěchu. Nejlépe je využijete tak, když se jimi budete řídit už DNES.


John C. Maxwell (expert na leadership), řekl na jedné konferenci: „Úspěch je v první řadě vědomí smyslu života. V životě jsou dva nejlepší dny. Den kdy se narodíte a den, kdy zjistíte proč.


Úspěšný člověk se od neúspěšného člověka liší tím, jak přemýšlí. Jakým způsobem zpracovává myšlenky v hlavě. Jak odhodlaně je schopný si jít za svým cílem a jak silná je touha vzít odpovědnost za své štěstí do svých rukou.


Obsah:

➜ 0:17 – Ostrov Někdy
➜ 1:22 – Učte se od expertů
➜ 3:44 – Zvol si svůj cíl
➜ 5:01 – Naplánujte si čas
➜ 6:14 – Strukturuj cíle jako otázky
➜ 7:37 – Mysli jako milionář
➜ 8:57 – Nevzdávej to
➜ 10:06 – Buďte příkladem
➜ 11:03 – Vytvořte si dobré zvyky
➜ 12:08 – Napoprvé to nebude dokonalé

Marketingový plán 2/2

Druhý díl marketingové show na téma „Marketingový plán“ je tu! V druhé části dokončím část marketingového plánu a následně rozbereme realizaci (publikační plán) a měření výkonu a výsledků.

Marketingový plán (dokončení z předchozího dílu)

Tvorba landing pages
Specifické landing pages pro cílené skupiny.
Placená reklama
Google Adwords, Sklik, Facebook ads.
Návrh bannerové kampaně dle analýzy klíčových slov.
Návrh textové kampaně dle analýzy klíčových slov.
Cílení v placených reklamách.
Hashtag strategie
Vytvoření hashtagu a způsob používání.
Jak reagovat na kritiku
Vhodné způsoby jak reagovat na reklamace a kritiku online.
Blogování
Vytvoření blogu a tematické zacílení, vytvoření okruhů témat článků.
Vytvoření plánu pro sezonní akce
Příprava plánu a postupu realizace sezonních aktivit. Vyhledání příležitostí, na které je možné se připravit.
Video marketing
Návrh na video marketing.
YouTube, Vimeo, Stream – plánování obsahové strategie.
Získávání referencí
Plán pro získávání správných referencí.

Realizace

Časový plán realizace
Dny a hodiny spouštění aktivit (články, reklamy, apod.)
Náklady na realizaci – plán investic
Co, kdy a kolik bude stát.
Priority v SEO optimalizaci a publikační plán
Na co se bude cílit nejdříve, co později, sezonní cílení.

Měření

Google Analytics
Nastavení automatických reportů na email klienta. Vytvoření vlastních segmentů.
Advanced Web Ranking
Určení konkurencí, klíčových slov a vyhledávačů pro monitoring.
Měření sociálních sítí.
Měření pozic ve vyhledávači.
SEO monitoring a měření konkurence.
Google webmaster tools
Sledování indexu, správa stránek (odebírání a manuální posílání do indexu Google).
Přidávání sitemap.xml
Kontrola penalizace.
Termíny zpracovávání statistik – vyhodnocování
Každé měření se musí vyhodnotit za určité období. Zpravidla se jedná o měsíční report, který se porovnává s předchozím měsícem, nebo sezona, která se porovnává se stavem v předchozím roce.

Marketingový plán 1/2

Marketingový plán představuje soubor konkrétních opatření nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie. Připravujete vlastní marketingový plán a chcete se inspirovat od člověka, který jej dělal už mnohokrát? Sledujte nový díl a já vám ukážu, co všechno musí marketingový plán obsahovat a jak na to.

V tomto dvou-dílu ZeptejSeFilipa show si postupně probereme všechny části marketingového plánu.

Interní analýza

Analýza SEO
Hloubkový sken webu.
Analýza klíčových slov
Priorizace a výběr klíčových slov.
Marketingová analýza
SWOT analýza
Kontrola výzev k akci, revize stránky, barvy, jednotný styl. Doporučení.
Analýza použitelnosti
Analýza ovládání stránky.
Faktory důvěryhodnosti
Doporučení ke zvýšení důvěryhodnosti.

Externí analýza

Analýza konkurence
Silné a slabé stránky konkurence.
Kde a jak se propagují. Jaké produkty upřednostňují, na co cílí.
Na jaké klíčové slova konkurence cílí. Identifikace nejsilnějších konkurencí.
Analýza trhu
Mystery shopping
Substituty na trhu. Materiály, technologie, novinky. Výhody, nevýhody.

Marketingový plán

Plán pro obsahový marketing
Jaký obsah?
Kde se bude distribuovat?
Jaké komunikační strategie? V jaké síti?
Volba sociálních sítí
Výběr vhodných sociálních sítí pro komunikační strategii a tvorbu základny fanoušků.
Lokální cílení
Google Maps. On-page SEO.
Email marketing
Tvorba email listu.
Tvorba obsahu emailů.
Zacílení na specifickou skupinu (zájmy potencionálních klientů).

Pokračovat budeme v druhé části tohoto dvoudílu.

Reference, které prodávají

Přikrášlené reference nemají efekt

Správně napsané a prezentované reference mohou zvýšit počet vašich zakázek. Pokud své reference použijete podle mého návodu, získáte mocný marketingový nástroj, který podpoří faktory důvěryhodnosti vaší nabídky.

Reference se často píšou ve spojení s produktem, nebo službou, se kterou byl zákazník spokojený. Mnohdy ale bývají až příliš idealizované a až moc vychvalují adresáta. Znáte to, čtete si referenci na webu obchodníka, nebo v eshopu a už je vám jasné, že tam něco nehraje. „Je to moc vykrášlené“.

Síla a umístění referencí

Ideální recenze by měla sdělit problém, který zákazník měl, jakým způsobem na vaši službu narazil a jak svou situaci díky tomu zlepšil, vyřešil, apod.

Reference prezentujte přímo na stránce vaší služby/produktu a neskrývejte je v sekci „reference“ všechny pohromadě. Lepší technikou je prezentovat konkrétní a relevantní reference právě na produktových stránkách. Váš návštěvník totiž nemá tolik času, aby si procházel vaši sekci s referencemi a hledal tam komentář, který se týká produktu, o který se zajímá.

Kolik referencí vlastně potřebujete?

Kolik referencí vlastně potřebujete? Méně, než byste si mysleli. Rozmyslete se, jaké cílové skupiny chcete oslovit a z každé takové skupiny zvolte relevantní reference. Stačí vám od každé cílové skupiny jedna.

Chtějte zpětnou vazbu, ne pochvalu

chtejte-zpetnou-vazbu-template

Když se ptáte svých klientů na zpětnou vazbu, požádejte se o jejich podněty a v čem jim váš produkt pomohl a v čem ne, nejen to, co se jim líbilo. Použijte pak to pozitivní pro vaše reference.

Část schopností dobrého podnikatele je přijmout kritiku a provádět změny k lepšímu. Optimalizovat produkt, ale i sebe, být otevřený novým myšlenkám a zlepšit se.

Neznamená to, že musíte všechny navrhované podněty od svých zákazníků zavádět, to vůbec ne. Je ale dobré vědět, co si o vaší práci myslí.

Marketingové konzultace

Marketingové konzultace a jejich význam

Marketingové konzultace mají velký význam při následném doporučení zlepšení procesů, produktů a komunikace.

Jedná se o nejdůležitější první krok s novým klientem. Pokud se tento krok vynechá, je nevyhnutelné, že se následná práce bude zpracovávat se zavázanýma očima. Něco takového si můžeme představit u práce jídelního robota, kterému je jedno, koho obsluhuje, vždy zpracuje to stejné, nabídne to stejné.

Lidé ale mají různá očekávání, přání, nachází se v různých situacích a třeba zrovna „hezký web“ není to, co jim zachrání podnikání a zajistí růst. Musí se na to chytře a relevantní nápady obvykle vznikají až po seznámení s klientem, produktem, konkurenčním prostředím, způsobem práce, lidmi a požadavky zákazníků.

Marketingová konzultace s klientem

Start marketingových kampaní a SEO strategií je tak dobrý, jak dobrá je znalost trhu, produktu, konkurence a silných stránek klienta. Proto všechny nové zakázky začínají marketingovou konzultací.

jiny-uhel-pohledu

Předmět schůzky

➜ krátkodobé a dlouhodobé strategie, úvod do SEO – SWOT produktu a firmy, parametry, náklady, marže

➜ pozice na trhu, vliv konkurence, analýza konkurence

➜ online příležitosti, sociální sítě, eventy, soutěže, akce

➜ marketingové síto a fáze prodejního procesu

➜ email a video marketing, budování a udržování značky

➜ SEO strategie, publikační plán, sezonalita

➜ tvorba kreativních kampaní, přidaná hodnota (USP)

➜ autorita webu, analýza současného webu a online aktivit
cílové skupiny, lokální cílení, segmentace, zájmy, rituály

➜ cíle, analýzy, plány, nástroje, realizace, měření

➜ priorizace úkonů, proces prací, doba realizace a ROI

➜ reportování prací, doporučení co dál, měsíční služby

➜ měření výkonu SEO, sociálních sítí, sledování konkurence

neni-o-vas

Marketingový trychtýř

Marketingový trychtýř


marketingový trychtýř je pokračováním minulého dílu na téma: stádia nákupního procesu. V dnešním dílu popíšu vytvoření obsahu, který tento trychtýř nutně potřebujete.


Marketingový trychtýř má několik úrovní a my budeme muset vytvořit obsah pro každou z nich.

marketingový trychtýř
Marketingový trychtýř


Stádia v prodejním procesu

➜ 2:45 – Povědomí – reklama, SEO kampaně
➜ 6:35 – Zvážení – faktory důvěryhodnosti, komunikace s potenciálními zákazníky
➜ 8:55 – Rozhodnutí – obchodní prezentace, přímá nabídka, výzva k nákupu


V marketingovém trychtýři chybí první a poslední stádia nákupního procesu, to z důvodu, že každá firma by měla mít plán pro reklamní kampaně a po prodejní udržování kontaktu.


V každém stádiu marketingového trychtýře si budete muset odpovědět na tyto otázky:

➜ Jakým způsobem mě zákazníci v tomto stádiu naleznou?
➜ Jaký druh informací jim mohu nabídnout, aby se posunuli do dalšího stádia?
➜ Jakým způsobem zjistím, že se posunuli z jednoho stádia do druhého?


1. Hledání informací


Jak mě zákazníci v tomto stádiu naleznou?

➜ Google Adwords s landing page.
➜ Blog s tématem, které se vztahuje k zájmům cílové skupiny.
➜ Optimalizace webové stránky na klíčové výrazy.
➜ Prezentace způsobu použití služeb a produktů na sociálních sítích.


Jaký druh informací v tomto kroku zákazníci potřebují?

➜ Obsah, který popisuje parametry zboží, nebo služby.
➜ Jak se vyhnout padělkům výrobku, jak je poznat.
➜ Prezentace zákulisní prezentace společnosti – unikátní výhody, otevřený přístup.


Jakým způsobem zjistím, že se posunuli z jednoho stádia do druhého?

➜ Zažádají si o online katalog, nebo online video, s prezentací.
➜ Vyžádají si o nabídku emailem, nebo telefonicky.
➜ Mohou také zjišťovat informace přímo na prodejně.


2. Hodnocení alternativ


Jak mě zákazníci v tomto stádiu naleznou?

➜ Většinou tak, že jsme se kvalifikovali do výběru dle odpovídajících kritérií, které je zákazník ochoten akceptovat, ale soutěžíme v tomto stádiu s konkurencí.
➜ Příležitostí je vyhledávat články nebo fóra, kde se lidé baví o značkách vaší konkurence a tyto místa komentovat a zmínit i svou vlastní značku.


Jaký druh informací v tomto kroku zákazníci potřebují?

➜ USP – co nás odlišuje od konkurence?
➜ Jak jsou stálí zákazníci spokojeni s naší službou?
➜ Vlastní odborné studie, díky kterým se vaše společnost v povědomí umístí do role autority v tomto odvětví. Lze využít i jako dokument ke stažení za vložení emailu.


Jakým způsobem zjistím, že se posunuli z jednoho stádia do druhého?

➜ V případě eshopu mohu sledovat, které objednávky nebyli dokončeny a dále navázat komunikaci.


3. Nákupní rozhodnutí

➜ Rizika spojená s nepřehledným nákupním procesem.
➜ Zákazník může být ovlivněn emocemi a na poslední chvíli se rozhodnout nekoupit.
➜ Prezentace USP a faktory důvěryhodnosti nám pomohou, aby zákazník vydržel a nakoupil.