bostonská matice

BCG matice

Bostonská matice je užitečná pomůcka při strategickém rozhodování a plánování budoucnosti portfolia produktů a služeb.

Z pohledu marketingové strategie je BCG matice vizuálním přehledem o prodejnosti a tržním podílu a slouží pro zvolení vhodných činností, které se aplikují pro konkrétní fázi životního cyklu produktů.

Obsah
➜ 0:37 – K čemu je BCG matice
➜ 3:47 – Otazníky, hvězdy, dojné krávy a psi

BCG matice obsahuje 4 kvadranty

Jednotlivé kvadranty se odlišují podle tempa růstu trhu a míry relativního tržního podílu.

Dojné krávy

bcg-matice-dojne-kravy

Nízké tempo růstu trhu a vysoký tržní podíl. Nejlepší produkt, ziskový, obvykle financuje jiné méně výkonné produkty.

Hladoví psi

bcg-matice-hladovi-psi

Nízké tempo růstu trhu a nízký tržní podíl. Produkt ve fázi úpadku. Často produkt, o který již není zájem a jeho udržování přináší vysoké náklady.

Otazníky

bcg-matice-otazniky

Vysoké tempo růstu trhu a nízký tržní podíl. Typicky se jedná o produkt, který je nový. Ideálně se snažíme o získání tržního podílu v situaci, kdy je o tento typ produktů vysoký zájem (rostoucí trend).

Hvězdy

bcg-matice-hvezdy

Vysoké tempo růstu trhu a vysoký tržní podíl. Ziskový produkt o který je velký zájem a díky marketingovým aktivitám jsme získali i vysoký tržní podíl. Problémem je ale neustálý tlak konkurence a udržování tohoto produktu na špici vyžaduje vysoké náklady. Je nutné si pohlídat efektivitu, způsob prodeje a náklady na čas a materiál vkládané do výroby.

blank

Jak naplánovat webinář

Webinář může být účinným nástrojem, k navázání bližšího kontaktu s cílovou skupinou. Když zvolíte správné jméno a téma pro webinář, zaujmete ty správné lidi. Díky pořádání webináře máte možnost získat okamžitou zpětnou vazbu na svou prezentaci.

Zákazník se na začátku nákupního procesu zajímá o jiný druh informací, než těsně před koupí uvažovaného produktu. Proto je vhodné webinář nabídnout pro ty, kteří budou někde mezi těmito body. Pro ukázku jsem udělal tento obrázek s vandrákem, který si chce koupit batoh. Na začátku se nebude zajímat o detaily, ale bude chtít třeba vidět 5 nejlepších batohů tohoto roku a jejich výhody a nevýhody.

webinar

Rozdíl mezi webinářem a webcastem

Webinář se často pořádá pro menší skupinku lidí (obvykle kolem 20-50 účastníků). Součástí webináře je interakce a pokládání dotazů ze strany účastníků.

Webcast je něco jako živé vysílání v televizi, s tím rozdílem, že vysíláte online. Lidé se nemohou zapojovat do diskuze s vámi, ale díky tomu můžete vysílat pro tisíce lidí najednou. Těžko byste komunikovali s tisíci lidmi na webináři. Proto se webinář odehrává vždy v komornější atmosféře, kde je možné se věnovat účastníkům přímo.

Naplánování webináře na správný den a čas

Webinář je nutné naplánovat na ideální den a hodinu, která nejlépe vyhovuje vašim fanouškům. Můžete to zjistit ze statistik návštěvnosti na Facebooku, nebo v Google Analytics. Trefte den, čas, téma a název a máte skoro vyhráno.

Příprava webináře – 3 stránky

Následně je potřeba připravit 3 druhy stránek, které k webináři budete potřebovat. Stránku s informacemi o webináři a registrací k webináři (emailem). Děkovnou stránku po registraci k webináři a automaticky zaslaný potvrzující email o registraci na webinář s odkazy a samotnou stránku, kde se daný webinář bude v určený čas vysílat.

Struktura webináře

Struktura webináře je podstatnou částí při jeho realizaci. Naplánujte si, co řeknete úvodem, jaké budou body v tématu, o kterém budete mluvit a kolik času pak závěrem budete věnovat dotazům. Tuto strukturu webináře je vhodné sdělit příchozím již z kraje webináře, aby všichni věděli, co se bude dít. Také tím dáte najevo, že víte, co děláte. Na konci webináře můžete své posluchače něčím odměnit, dát slevu na vyzkoušení produktu, nebo např. 14 dnů zdarma, pokud prodáváte nějakou aplikaci. Případně můžete své účastníky webináře vyzvat k vyplnění dotazníku, nebo je vyzvěte k tomu, aby se s vámi spojili a něco konkrétního vám napsali. Můžete také přímo nabídnout něco k prodeji, nebo zmínit, že máte nějakou speciální nabídku pouze pro účastníky tohoto webináře.

struktura-webinare

blank

Jak vytvořit persony

Persony se používají při detailnějším rozboru v marketingové segmentaci. Jedná se o techniku popisu konkrétního zákazníka, jeho rutin, zájmů, osobních údajů (věk, bydliště, rodina, povaha, apod.), které mají pomoci vžít se do jeho situace a lépe ho oslovit marketingovou kampaní.

Segmentace trhu se provádí výběrem cílových skupin a persony jsou již konkrétně vybrané osoby, které co nejlépe popíšeme.

Persony jsou užitečné při tvorbě reklamních textů a dalších marketingových materiálů. Marketingovému odborníkovi dobře poslouží při tvorbě komunikační strategie. Může si představit (vizualizovat) cílovou skupinu pomocí konkrétní představy o personě. Jak žije, na co by mohla slyšet a které věty, nebo prezentace, by právě pro ni byli nejvhodnější. Jiný druh marketingové komunikace bude úspěšný pro matky na rodičovské, jiný druh komunikace pro studentky kolem 20 let. Obě tyto cílové skupiny můžeme rozdělit na jednotlivé persony (1-3), podle kterých si uděláme konkrétnější představy jejich potřeb, zájmů a čím se nechávají ovlivnit.

V tomto díle jsem vysvětlil rozdíl mezi cílovou skupinou a personou a uvedl jsem návod na vytvoření jedné persony.

Každý marketingový segment má své persony, protože v konečném důsledku i pro psa, bude granule kupovat člověk. Proto, můžete často vidět až přehnaně lákavé obaly se žrádlem pro psa, nebo kočku. Je to z toho důvodu, že i když není žrádlo pro chovatele, musí být v jeho očích chutné hlavně pro něj. Taková persona pak může být např. chovatel, který má svého psa, chodí s ním do přírody, během dne je v práci a je možné už postupně nabalovat další parametry, ze kterých vytvoříme obsah, které ho zaujme.

blank

10 pravidel úspěchu

Pravidla úspěchu jsou ve své podstatě jen vodítka, u kterých se můžete inspirovat. Já osobně si myslím, že tyto pravidla jsou nejdůležitější a budou mít největší dopad na váš úspěch. Dal jsem dohromady pár skvělých pravidel, které mohou být klíčovými myšlenkami a cestami k vašemu úspěchu. Nejlépe je využijete tak, když se jimi budete řídit už DNES.


John C. Maxwell (expert na leadership), řekl na jedné konferenci: “Úspěch je v první řadě vědomí smyslu života. V životě jsou dva nejlepší dny. Den kdy se narodíte a den, kdy zjistíte proč.

blank


Úspěšný člověk se od neúspěšného člověka liší tím, jak přemýšlí. Jakým způsobem zpracovává myšlenky v hlavě. Jak odhodlaně je schopný si jít za svým cílem a jak silná je touha vzít odpovědnost za své štěstí do svých rukou.


Obsah:

➜ 0:17 – Ostrov Někdy
➜ 1:22 – Učte se od expertů
➜ 3:44 – Zvol si svůj cíl
➜ 5:01 – Naplánujte si čas
➜ 6:14 – Strukturuj cíle jako otázky
➜ 7:37 – Mysli jako milionář
➜ 8:57 – Nevzdávej to
➜ 10:06 – Buďte příkladem
➜ 11:03 – Vytvořte si dobré zvyky
➜ 12:08 – Napoprvé to nebude dokonalé