10 největších problémů v marketingu

Marketing má své časté úskalí, kterých se dopouští hlavně ti, kteří se v marketingu pravidelně nevzdělávají.


Pokud sledujete moji marketingovou show, možná se vás nebude týkat ani jeden z následujících problémů. Určitě najdete inspiraci a třeba i prostor ke zlepšení, když si všech 10 největších problémů v marketingové strategii poslechnete.


Všechny uvedené marketingové problémy jsem v praxi zažil a musel k nim hledat řešení.


Mezi největší problémy v marketingu (a vlastně i nejčastější) patří:

 1. Problém komplexního produktu.
 2. Prodávání všem.
 3. Používání sociálních sítí jako distribučního kanálu.
 4. Rychlost a kvalita komunikace.
 5. Výmluvy.
 6. Zákazníci jsou hloupí.
 7. Špatná cenotvorba.
 8. Marketing není můj obor.
 9. Formální vystupování.
 10. Řízení času a priorit při budování brandu.

Kdo je lepší leader?

Leadership, neboli vedení lidí, by mělo být nejsilnější stránkou všech manažerů a lidí, kteří vedou obchodní, nebo jiné týmy. Z mého pohledu je leadership v první řadě služba. Když si manažer uvědomí, že smyslem jeho práce je služba svým kolegům a podřízeným, bude mít větší úspěch, než ten, který se domnívá, že ostatní mají sloužit mu.


Získal jsem výsledky studie z Harvard Business Review, kteří zpracovávali průzkum trhu, kdo je lepší leader. Jsou to ženy, nebo muži? V jakém věku je vnímán muž, nebo žena jako efektivní a jaký vliv má na kompetenci manažera odvětví, ve kterém působí.


Dnešní díl je podpořen mnoha grafy a statistikou, která vás zaujme. Možná budete překvapeni, ve kterých oblastech ženy vynikají. Staré předsudky budeme moci zřejmě odložit. Něco však zůstává tak, jak jsem si myslel, např. že ženy převládají ve funkcích HR, nad muži.


Napište do komentářů, kdo je skutečně lepší leader a třeba se i rozepište, proč si to myslíte. Můžete uvést i zkušenosti ze svého zaměstnání, nebo pokud pracujete s manažery a jste manažer. Dost mě to zajímá, jestli si amíci jen neudělali studii sami pro sebe a tady se to bude lišit.

Zajímavé články, které vhodně doplňují toto téma:

https://hbr.org/2012/10/what-women-know-that-men-dont

https://hbr.org/2012/11/study-women-get-fewer-game-changing

Mapa zákaznické zkušenosti

Mapa zákaznické zkušenosti je přehled všech styčných bodů, kdy se s vámi zákazník přímo i nepřímo setkává na své cestě za vaším produktem. Díky rozkreslení této mapy zjistíte, kde by mohl být zákazník spokojený a kde nespokojený a jak byste mu mohli jeho zkušenost s vámi vylepšit. Budeme se tedy bavit o tom, kde konkrétně se můžete zlepšovat.

Do takové zkušenosti nepatří jen úsměv a produktový trénink, který má vaše prodavačka. Je to i vše okolo, kde někdy nejde předejít nečekaným situacím. Dobrá zpráva je, že většině situací můžete jít naproti skvělým zákaznickým servisem.

V dnešním dílu vám ukážu co vše je potřeba při Customer Journey zvážit a jaké myšlenky a pocity zákazníka provází v každé části jeho rozhodovacího procesu. Cílem je, aby se minimalizoval špatný pocit zákazníka v kterémkoli místě jeho cesty a výsledný dojem by ho měl motivovat k opakované návštěvě.

Dnešní díl je vhodný pro všechny podnikatele s kamennou pobočkou, nebo přímým prodejem.

Řízení zákaznické podpory pro manažery

Tento díl je pro všechny manažery, kteří řídí zákaznickou podporu, ale i pro všechny podnikatele, kteří se z těchto technik řízení chtějí poučit a implementovat ověřené postupy do svého malého a středního podnikání.

Vysvětlím, co může zákazníkovi znepříjemnit dojem z vaší společnosti a jak se vyvarovat největším chybám.

Správný manažer by měl ctít klienta, ale na prvním místě by měl mít své zaměstnance. Když dáte správné lidi na správné místo a zavedete správný proces a nástroje, máte vyhráno.

Budeme se bavit o tiketech, krizové komunikaci, spokojenosti zákazníků a operativách.

7 dominantních organizačních modelů pro B2B

Obchodní týmy potřebují organizaci, pokud chcete, aby fungovali ve velkých společnostech. Představím vám 7 dominantních organizačních modelů, které využívá 90% všech B2B společností.

Obchodní strategie v B2B

Pro B2B strategii můžete využít tyto obchodně organizační modely:

 1. Stratifikace
 2. Hunter / Farmer model
 3. Geografické cílení
 4. Vertikální model
 5. Product overlay model
 6. Buyer role
 7. Hybrid model

Každý organizační model má své výhody a nevýhody, rozebereme si je a na konci dílu byste měli mít jasno v tom, který obchodní model se bude nejlépe hodit pro vaši organizaci.

Organizační modely obchodních týmů

Ať už zastáváte pozici obchodního ředitele, obchodního manažera, nebo máte na starosti obchodní týmy, tento díl je určený všem, kteří mají na starosti strukturu a organizaci společnosti, k dosažení co nejlepších obchodních výsledků.

Na konci dílu vám bude jasné, pro který obchodně organizační model se rozhodnout a co by nejlépe fungovalo ve vaší situaci.