blank

7 dominantních organizačních modelů pro B2B

Obchodní týmy potřebují organizaci, pokud chcete, aby fungovali ve velkých společnostech. Představím vám 7 dominantních organizačních modelů, které využívá 90% všech B2B společností.

Obchodní strategie v B2B

Pro B2B strategii můžete využít tyto obchodně organizační modely:

  1. Stratifikace
  2. Hunter / Farmer model
  3. Geografické cílení
  4. Vertikální model
  5. Product overlay model
  6. Buyer role
  7. Hybrid model

Každý organizační model má své výhody a nevýhody, rozebereme si je a na konci dílu byste měli mít jasno v tom, který obchodní model se bude nejlépe hodit pro vaši organizaci.

Organizační modely obchodních týmů

Ať už zastáváte pozici obchodního ředitele, obchodního manažera, nebo máte na starosti obchodní týmy, tento díl je určený všem, kteří mají na starosti strukturu a organizaci společnosti, k dosažení co nejlepších obchodních výsledků.

Na konci dílu vám bude jasné, pro který obchodně organizační model se rozhodnout a co by nejlépe fungovalo ve vaší situaci.

blank

Vizuální prezentace

Člověk je vizuální tvor. Když budete prezentovat své výsledky klientovi, použijte graf, nebo infografiku. Podobně tuto techniku používají i politici na podporu svých argumentů. Dobře ví, že divám je také vizuální a pouze vyřčené čísla a poměry se rychle vytratí. Více v paměti zůstane graf, ideálně sloupcový, nebo spojnicový (trend).

blank

Uštěkaná panelová diskuze

Panelová diskuze má svá pravidla. Jsou různé typy panelových diskuzí a jinak se bude organizovat neformální panelová diskuze v klubu příznivců společného tématu, jinak se bude pořádat panelová diskuze s prezidentem.

U panelových diskuzí by měl být i moderátor, který takovou diskuzi vede a pokud je nutné směřuje zpátky k hlavnímu tématu (pokud se diskuze ubírá nežádoucím směrem).

V dnešním dílu se dozvíte 8 tipů, pro vedení úspěšné panelové diskuze.

1. Příprava a zasedací místnost
2. Rozkecávka hostů
3. Pozvolný úvod do tématu
4. Otázky a odpovědi
5. Průběh konverzací
6. Pozitivita
7. Poznámky
8. Ukončení panelové diskuze

blank

Plánovací porada velkého šéfa

Plánovací porada by se neměla protahovat a musí mít jasnou strukturu. “Velký šéf” by se měl předem dané agendy držet také.

Vedení porady je důležitý úkol a provádí ji vybraný leader, který je schopen diskuzi začít, vést a ukončit.

Pro každou plánovací poradu je nutné připravit agendu a rozeslat ji všem účastníkům tak, aby se mohli všichni na poradu připravit.

Čas plánovací porady dodržujte a využijte diskuzi k tématům, které nejsou vyjasněné.

Inspirativní „zákon“ vyhlásil v Amazonu jeho zakladatel Jeff Bezos. Říká mu „pravidlo dvou pizz“. Zní jednoduše:

„Nikdy nepořádej schůzku, na které by se z dvou pizz nenajedli všichni.“

Když máte velký tým, rozdělte ho do menších pracovních skupin a z každé skupiny si pozvěte jen jejího leadera.

blank

Rozdíl mezi Public Relations a marketingem

Public relations není jen vztah s veřejností a vůbec tento překlad dost zavádí. Musíme rozlišovat hlavní rozdíly mezi marketingem a PR (Public Relations), protože tyto dva obory se značně liší.

PR je součástí komunikačního mixu a rozděluje se na vnitřní a vnější působení.

Vnitřní PR si můžete představit jako všechny aktivity, které posilují loajalitu zaměstnanců, výroční zprávy a akce, které zvyšují kladný vztah s firmou. Účelem dobrého vnitřního PR je spokojenost zaměstnanců a rozšíření dobré pověsti do okolí prostřednictvím právě jejich reference. Klasicky se někdo zeptá “A jak se ti tam u nich pracuje” a zaměstnanec, když je spokojení firmu pochválí. A takto se to může lavinově šířit dál, protože rodina, příbuzní a kamarádi se zajímají jakou máte práci a jak se vám v ní daří.

Vnější PR se zase točí kolem médií, spoluprací s konkurencí a jak je patrné z názvu, vztahem s veřejností. Velký rozdíl mezi marketingem je u PR v tom, že neoslovujeme koncovou cílovou skupinu přímo, nýbrž přes třetí stranu (rádio, televize, časopisy, média, rozhovory, sponzoring např. sportovního týmu). Zkrátka dáváme o sobě vědět světu, aniž bysme nutně tlačili nějaký produkt.

blank

Pravidlo 100:10:1

Pravidlo 100 ku 10 ku 1 nás naučí vnímat nápady jakou hodnotné i bezcenné, ale rozhodně nezbytné prostředky, které nám ukážou cestu k unikátnímu nápadu, který má šanci na přežití.

Toto pravidlo nás učí, že většina cest a hlavně ty v podnikání nemají jedinou správnou cestu a z mnoha pokusů a omylů nám zbude pár možností, které vidíme jako reálné a jen jedna je ta správná.

Je to také nesmrtelný zákon úspěchu, kterého chceme za čas dosáhnout. Kolikrát se nesmíme nechat odradit od hledání správného řešení, protože je jen na nás, zda jsme dostatečně trpěliví a počkáme si až se probereme 100 možnostmi, vybereme 10 a ty pak zkoušíme, až se vyjeví jedna správná možnost.