blank

Muži vs. ženy na internetu

Používá většina mužů, nebo většina žen internet? Kdo ovládl tohle technologické médium a kdo je pozadu? Dozvíte se v dnešním dílu show.

Pro analýzu jsem použil statistiky z Google Consumer Barometer

Vypadá to, že ve většině statistik převládá jedno pohlaví, tipnete si, které to je? Statistiky jsou měřené od roku 2012 až do roku 2016 a průzkum dotazníky provedla společnost Google. U statistik bylo dotázáno přes 6 tisíc respondentů.

blank

PEST analýza při které neusneš

PEST analýza je jedna z nejvíce rozsáhlých analýz. PEST zkratka nám napovídá, které vlivy budeme zkoumat:


➜ P – politické vlivy
➜ E – ekonomické vlivy
➜ S – sociální vlivy
➜ T – technolovické vlivy


Jedná se o makro analýzu vnějšího okolí firmy. PEST analýza nám má dát odpovědi na základní otázky ze současného stavu kolem nás.


➜ Které z faktorů mají vliv na podnik?
➜ Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
➜ Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější?

Politicko-legislativní vlivy

➜ Antimonopolní zákony
➜ Ochrana životního prostředí
➜ Ochrana spotřebitele
➜ Daňová politika
➜ Regulace v oblasti zahraničního obchodu
➜ Pracovní právo
➜ Politická stabilita

Ekonomické faktory

➜ Hospodářské cykly
➜ Trendy HDP
➜ Devizové kurzy
➜ Kupní síla
➜ Úrokové míry
➜ Inflace
➜ Nezaměstnanost
➜ Průměrná mzda
➜ Vývoj cen energií
➜ Daňové zatížení

Sociálně-kulturní faktory

➜ Demografický vývoj populace
➜ Změny životního cyklu
➜ Mobilita
➜ Úroveň vzdělávání
➜ Přístup k práci a volnému času

Technologické vlivy

➜ Vládní podpora R&D
➜ Celkový stav technologie
➜ Nové objevy
➜ Změny technologie
➜ Rychlost zastarávání

blank

Co to je retence

Retence znamená podržení, zadržení, zadržování, schopnost zapamatovat si něco, udržet v paměti, zachování, uchování.

V marketingu se o retenci bavíme v souvislosti s udržením dosavadních zákazníků a jejich dlouhodobé přízně projevované opakovanými nákupy (nebo jinými konverzemi).

Pokud marketingový manažer prohlásí, že máme 80% retenci zákazníků oproti minulému roku, říká nám, že 80% zákazníků s námi zůstalo a 20% ukončilo spolupráci.

Retence se také používá v souvislostí s dnešním velmi častým tématem odlivu zaměstnanců. Stále častěji slýchám věty “Lidi nejsou”, nebo “Nevím kde mám najít schopné zaměstnance”. Obvykle se pak bavíme o retenci i zde. Když z firmy o 10 lidech odejde 6 lidí, má firma 40% retenci svých zaměstnanců oproti minulému stavu.

V marketingové strategii se retencí zabýváme i z pohledu návštěvnosti webu. Např. v Google Analytics si můžeme nastavit cíle, které nám budou zachycovat návštěvy delší než zvolený čas. Zde se také jedná o retenci – jak dlouho návštěvník vydrží na dané stránce.

blank

SWOT analýza rychlého nasazení

SWOT analýza je jedna z nejznámějších analýz v marketingu. Jednotlivá písmena označují části, kterým se během analýzy budete věnovat.


➜ S = Strengths (Silné stránky),
➜ W = Weaknesses (Slabé stránky),
➜ O = Opportunities (Příležitosti),
➜ T = Threats (Hrozby).

blank


SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí organizace.


Vzhledem k tomu, že SWOT analýza je velmi univerzální a jednou z nejpoužívanějších analytických technik, je její využití v praxi velmi široké. Primárně byla vymyšlena pro hodnocení celé organizace (pro strategické řízení a rozhodování), ale použít ji lze téměř na cokoliv.

blank

Media Channel Cross Effects

Media Channel Cross Effects je způsob ovlivnění reklamy v jednom médiu podobnou reklamou v jiném médiu.

V praxi to funguje tak, že v televizi, nebo na Youtube uvidíte reklamu např. na “100 tabletů týdně” od Alzy s tím zeleným mimozemšťanem a když po pár dnech posloucháte tuto podobnou reklamu v rádiu, vybavíte si i vizuální stránku této reklamy (toho zeleného šmejda).

Vzniká tedy efekt, který podporuje reklamní sdělení napříč médii. Tento efekt funguje pouze pokud zveřejníte reklamu ve více médiích různého typu. Ideálně audio reklama, reklama na plakátu, nebo video reklama.

blank

Focus Group

Focus group je výzkumná metoda pro získávání a posuzování zpětné vazby od spotřebitelů.

Testují se produkty a situace, které vyžadují vaši přítomnost a nestačí konvenční metody vyplňování online dotazníků.

Měří se uživatelská zkušenost, jak se produkt používá, jaký má tvar, barvu, jak se s ním pracuje (pohodlí, variabilita, funkce). U potravin je faktorem hodnocení chuť, struktura, vůně, apod.

S Focus Group se často setkáváme v procesu výroby nových hraček. Zde se nové koncepty hraček prezentují dětem, jak se jim s nimi hraje, co by vylepšili, nebo co se jim na hračce líbí.

Focus Groups vám pomohou ujasnit si, co je na vašem produktu skvělé a co by stálo za vylepšení. Můžete také včas zjistit, zda má vůbec smysl nový produkt uvádět na trh. Díky Focus Group můžete ušetřit nemalé peníze, které byste bez těchto důležitých informací mohli vyhodit oknem.