blank

Focus Group

Focus group je výzkumná metoda pro získávání a posuzování zpětné vazby od spotřebitelů.

Testují se produkty a situace, které vyžadují vaši přítomnost a nestačí konvenční metody vyplňování online dotazníků.

Měří se uživatelská zkušenost, jak se produkt používá, jaký má tvar, barvu, jak se s ním pracuje (pohodlí, variabilita, funkce). U potravin je faktorem hodnocení chuť, struktura, vůně, apod.

S Focus Group se často setkáváme v procesu výroby nových hraček. Zde se nové koncepty hraček prezentují dětem, jak se jim s nimi hraje, co by vylepšili, nebo co se jim na hračce líbí.

Focus Groups vám pomohou ujasnit si, co je na vašem produktu skvělé a co by stálo za vylepšení. Můžete také včas zjistit, zda má vůbec smysl nový produkt uvádět na trh. Díky Focus Group můžete ušetřit nemalé peníze, které byste bez těchto důležitých informací mohli vyhodit oknem.

blank

4P – Product, Price, Promotion, Place

4P je nejznámější zkratka v tzv. marketingovém mixu. Skrývá se pod ní označení čtyř základních komponentů:

➜ Product (produkt, USP, užitná hodnota)
➜ Price (cena)
➜ Promotion (reklama, podpora prodeje)
➜ Place (místo kde produkt prodáváme, pokrytí trhu, lokalita)

V průběhu vývoje internetu se můžete setkat s různými inovacemi na 4P, například 7P.

blank

Informační horizonty

Informační horizonty jsou zdroje, které má člověk k dispozici, když chce vyhledat nějakou informaci.

Představte si, že se budete chtít vzdělat ve správě Facebook stránky. Jaký bude první krok, kam se podíváte, nebo koho se zeptáte? Každý z nás má svůj vlastní informační horizont, tedy možnosti, které sami známe, nebo jsme je někde zaslechli a vyhodnocujeme je za použitelné, nebo nepoužitelné.

Doporučení blízkých osob hraje roli

Rozhodujeme se na základě doporučení blízkých osob, nebo autorit, věříme značkám a nebo si zajdeme koupit knihu, ve které si informace dohledáváme. Někdo jiný si třeba začne vyhledávat online kurz a jeho výběr bude souviset s výběrem vhodné platformy, která kurzy nabízí, jiný člověk si bude kurz vybírat podle osoby, která jej zpracovává, protože dostal od někoho doporučení. Každý máme ten svůj způsob jak budeme postupovat v určité situaci, když budeme chtít něco koupit, prodat, dozvědět se, nebo vycestovat.

Pro marketing jsou tyto data důležitá, protože díky poznání informačních horizontů, se o své cílové skupině dozví místa, kam půjdou hledat inspiraci a informace. Na taková místa je pak vhodné udělat reklamu, která se vztahuje k první nebo druhé fázi nákupního rozhodnutí.

Pro jistotu si zopakujme:

Fáze nákupního rozhodnutí:

 1. obecné zjišťování informací (zjištění co je na trhu, alternativy)
 2. porovnávání (na základě preferovaných atributů)
 3. výběr obchodníka (kde to koupit)
blank

Cenová citlivost podle Van Westendorpa

Cenová citlivost je nejrozšířenějším testem známým pod označením Van Westendorpova metoda, nebo PSM (Price Sensitivity Meter).

Pomocí tohoto testu zjistíme, jaká cena je moc drahá, nebo příliš levná pro naši cílovou skupinu. Různé cílové skupiny se budou dívat na cenu za náš produkt rozdílně, proto je nutné posoudit, zda se nám vyplatí dávat cenu nižší, nebo vyšší.

blank

Pro úspěšnost této metody je nutný dostatečný vzorek respondentů, kterým položíte 4 hlavní otázky:

➜ Při jaké ceně by podle vás byl produkt tak drahý, že byste už nezvažoval jeho koupi?

➜ Při jaké ceně by podle vás produkt byl příliš levný na to, aby byl kvalitní?

➜ Při jaké ceně by podle vás produkt byl už drahý, ale ještě byste byl ochotný zvažovat jeho koupi?

➜ Při jaké ceně by podle vás byl produkt výhodná koupě?

Pamatujte, že jakákoliv metoda založená na dotazování nemusí odpovídat reálnému chování uživatelů. Při dotazování je důležité sbírat i sociálněgeografická data pro vyhodnocení odpovědí různých cílových skupin.

blank

Marketingový mix 4C

Marketingový mix 4C obsahuje tyto části:

 • Customer Value – Hodnota pro zákazníka
 • Communication – Komunikace
 • Convenience – Pohodlí
 • Cost – Náklad pro zákazníka

Použití 4C v praxi

Použití 4C v praxi může fungovat takto:

 1. Tvorba zákaznické hodnoty.
 2. Komunikace na trhu o povaze této hodnoty.
 3. Předání hodnoty.
 4. Realizace směny.

Marketingový mix se používá v marketingové strategii.