Jak zastavit know-how upíry

Know-how upíry najdete v každém podnikání a i mimo něj. Stalo se vám už, že se s vámi někdo chtěl o něčem čemu nerozumí poradit? To by bylo ještě v pořádku, protože je správné mít otázky a být zvídavý. Rozdílem ale je, když se vás klient chce pod záminkou nezávazné schůzky ptát na odborné věci, ke kterým jste mohli dojít pouze vy pilným studiem a nezaměnitelnými zkušenostmi v oboru. Za takovou konzultaci, která klientovi v podstatě ušetní stovky hodin studia by měla stát vždy vaše hodinová sazba.

Zpoplatněním konzultace se často vyhnete nasazenému Mystery Shopperovi, který provádí analýzu konkurence falešnou objednávkou.

Ztrácíte s nimi čas

V dnešním dílu jsem zdůraznil tento nejčastější fenomén ztráty cenného času všech podnikatelů na volné noze i všech ostatních , kteří se snaží se svým časem nakládat rozumně a nechtějí své know-how spotřebovat tam, kde se třeba jen klient spokojeně vykecá, vy mu poradíte a nabrané informace pak nevyužije.

Kdyby alespoň ty rady využily

Osobně považuji za nejhorší variantu právě tu situaci, kdy poskytnete z dobré vůle správně mířené rady, kterými se pak klient neřídí a pouze hledá službu, kterou by mohl nakoupit levněji. Váš čas do tohoto klienta je pak zcela zbytečnou energií, kterou jste mohli spotřebovat jinde.

Čas vám už nikdo nevrátí

Nenechte své know-how upírům a začněte o svém času přemýšlet. Je to jednotka, kterou si už nikdy nikde nenakoupíte. Méně zbytečného kafíčkování docílíte i tak, že svou první schůzku s klientem zpoplatníte hodinovou sazbou. Existuje varianta, kdy je vhodné provádět konzultace zdarma a to v případě, kdy se sami necítíte, že by měl klient za setkání s vámi platit. Vy sami si totiž určujete, zda má váš produkt nějakou cenu, nebo do prvního kontaktu vstoupíte jako do vaší investice.

Pekelný prodej domén

Už se vám někdy stalo, že vám zavolal nějaký neznámý prodejce a tvrdil, že „někdo“ si chce koupit domény s vaším brandem na jiných koncovkách, nebo např. s pomlčkou? Měli byste zpozornět, pokud vlastníte doménu a ještě se vám tohle nestalo.

V dnešním díle vám ukážu, jak se liší normální doménový spekulant od totálních šmejdů, kterým nevadí lhát, uvádět nepravdy a dostat zákazníka tam, kam chtějí.

Prodej domén po telefonu

Když vám takový vykutálený prodejce zavolá, prodejní rozhovor vypadá přibližně následovně:

Dobrý den, chtěli bychom vás informovat, že si nějaký kupec vyhlédl domény, které jsou velmi podobné té vaší: (např. silawebu.cz)

tyto domény si u nás můžete zakoupit za výhodnou cenu (protože jinak by ji koupil ten zlý člověk a jistě by vám poškodil dobré jméno).

Domény: (např. sila-webu.cz silawebu.eu silawebu.com)

Musíte ale reagovat hned, stačí, když mi po telefonu, nebo po e-mailu obratem potvrdíte, že domény kupujete a já vás upřednostním.

Nátlakový prodej není výhodný, proděláte tisíce

Výsledek? Pokud souhlasíte, proděláte tisíce. Nejen, že nákup takových domén nemá smysl, ale cena za tyto domény u takového nátlakového prodejce bude více než 20x vyšší. Je běžné, že tyto domény po vašem odmítnutí budou stále volně k dispozici, protože celá tato pohádka je pouze dobře vymyšlený scénář jak vás vystrašit pro účel prodeje.

Marketingový výzkum Face to Face

Face to Face je forma marketingového výzkumu, při které se vybraná skupina respondentů seznamuje s produktem a přímo na něj reaguje. Typicky se může jednat o novou hračku, kde dítě samo může vyzkoušet, zda ho hračka baví, líbí se mu a nebo si přeje nějakou úpravu.

Tato metoda se používá hlavně tam, kde se nedá nahradit v papírové formě a je důležité aby respondent předmět viděl, nebo si zkušenost se službou vyzkoušel.

Marketingový výzkum je součástí marketingové strategie.

Lean analýza

Lean analýza vám pomůže identifikova riziková místa vašeho obchodního plánu a najít způsoby, jak tato rizika eliminovat, nebo snížit.


Nesnažte se prodat to, co dokážete vyrobit, snažte se vyrobit to, co dokážete prodat.

➜ A to znamená v podstatě jedno – přijít na to, co lidé chtějí koupit.

Lean analýza

➜ Uvědomit si skutečnosti, které mohou být maskovány složitými procesy.
➜ Nebudete prodělávat výrobou něčeho, co nikdo nechce.
➜ Identifikuje, kde jsou nejrizikovější faktory vašeho podnikání.
➜ Naučí vás klást si klíčové otázky a na ně dostávat klíčové odpovědi.
➜ Vylepšíte si obchodní model a zjistíte fáze svého růstu.


Lean analýza vám poskytne přehled o všech fázích vývoje vaší firmy.


Klíčové otázky:

➜ Jak vyhodnocovat?
➜ V jaké fázi se nacházíte?
➜ Jak si změříte, jestli jste dostatečně dobří?
➜ Co dalšího je potřeba naplánovat?

teorie omezení

Teorie omezení aneb teorie řetězu

Teorie omezení aneb teorie řetězu (TOC – Theory of Constrains) je založena na odstraňování omezení z podnikových procesů s cílem maximalizovat průtok a minimalizovat zásoby a operační náklady.


Autorem teorie je E. M. Goldratt. V praxi se můžete setkat i s pojmenováním teorie úzkých míst, nebo teorie slabých míst, či slabých článků řetězu.


Pracovat se systémem podle teorie omezení znamená postupovat v těchto krocích:

➜ Najděte omezení.
➜ Zjistěte, co omezení ovlivňuje a jak je možné ho řídit.
➜ Přizpůsobte okolí omezení tak, aby mohlo podávat nejvyšší výkon.
➜ Upravte omezení tak, aby zvýšilo výkon celého systému.
➜ Pozor! Jestliže se omezení přesune jinam, musíte začít od bodu.


Podniková omezení můžeme rozdělit do tří kategorií:

➜ Fyzická omezení
➜ Procedurální omezení
➜ Omezení v chování lidí


Měření TOC:

➜ Průtok – peníze, které podnik obdrží za realizaci svých výrobků a služeb.
➜ Investice – peníze vydané na nákup potřebných komponent, které jsou v daný moment vázané v podniku (zásoby).
➜ Provozní náklady – peníze vydané na vlastní transformaci zásob na prodejné produkty. Postup aplikace metody TOC obsahuje několik principiálních přístupů.


Základní myšlenka TOC je postavena na:

➜ Principu Sokratovské metody dotazování.
➜ Principu kauzality (následek / příčina / následek).


Teorii úzkých míst (Theory of Constrains) lze zařadit mezi tři hlavní manažerské směry řízení podniků v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, spolu s JIT (Just in Time) a TQM (Total Quality Management).