Deštníková značka – Umbrella Brand

Zastřešující značka, odvíjí se od anglického výrazu Umbrella (deštník) – Umbrella Brand.

Jedná se o takovou značku, která svým názvem zastřešuje celou rodinu produktů. Typickým představitelem je například značka Johnson and Johnson, která zastřešuje značky JOHNSON´S® Baby, CLEAN&CLEAR®, LISTERINE®, VISINE®, OLYNTH®, NICORETTE®, NIZORAL®, aj.

Výhody barteru v podnikání

Výhody barteru jsou v určitou chvíli výhodné pro obě strany. V podnikání online se často barter využívá formou výměny odkazů v patičce webu (dnes již pohřbená SEO strategie), nebo výměna log na partnerských akcích pořádaných spřátelenou společností.

Formy barteru

➜ produkt za produkt
➜ produkt za službu
➜ služba za službu

Hlavní výhodou je, že při barteru získáváte to, co jste chtěli, ale neodchází od vás peníze (peníze jsou směněny ve vašich službách, nebo čase, energii, či produktech).

Problémy s barterem

Problémem barteru je nadhodnocování služby, nebo riziko nedodržení kvalitativních podmínek, jaké by byly v případě běžného zakoupení služby. Tam kde nejsou peníze se může obchodník cítit, jakože za ně nedostal fakticky zaplaceno a celá transakce pak nemusí mít zcela očekávaný průběh. Dejte si pozor na výběr partnera pro barter a zvažte, zda nebude nakonec lepší si produkt koupit, případně si vyjednat množstevní slevu, nebo jiný typ výhody.

Behaviorální marketing je komplexní analýza chování zákazníků

Behaviorální marketing můžete znát ze slovníčku marketingových pojmů.

Jedná se o analýzu nákupního procesu zákazníka a cílem je jeho optimalizace.

Čím lépe rozpoznáte chování zákazníka na vašem webu, nebo v obchodě, tím rychleji mu můžete nabídnout to, proč přišel. Představte si, že máte krámek s ovocem a lidé kolem 30 let si často chodí nakupovat brokolici v úterý v 17 hodin. Je pro vás mnohem lepší vystavit před obchodem polici s brokolicí právě v tuto dobu a provést reklamní upoutávku cílenou právě na tuto cílovou skupinu.

Úspěchem je rychlé rozpoznání, co zákazník hledá a co nejlepší a nejkratší obsloužení tím, co přišel koupit, nebo co koupit nepřišel, ale je pravděpodobné, že koupí, když to správně nabídnete.

Analýza konkurence podle pravítka

Analýzu konkurence zvládne každý, stačí mít oči otevřené a udělat pár postupů, které vám odkryjí většinu realizovaných taktik, díky kterým se dopídíte i strategie, kterou vaše konkurence používá.

Platí pravidlo, že když má být reklama viditelná pro zákazníky vaší konkurence, bude dostatečně viditelná i pro vás (netýká se uzavřených spolků, nebo VIP produktů a také části B2B modelů).

V dnešním díle vám odkryji způsoby, kterým můžete jednoznačně prozkoumat mnoho informací, které jsou dostupné o vaší konkurenci.

Základní online a offline analýza konkurence funguje takto:

Zjistím si klíčová slova, která jsou spojována s vyhledáváním mého produktu.

Zaměřím se na různé fáze nákupního rozhodování.

➜ Informativní klíčová slova.
➜ Porovnávací klíčová slova.
➜ Klíčová slova spojená s konkrétním produktem (Pračka Whirlpool 42A cena, nebo Pračka Whirlpool 42A Brno)

Otevřu si webové stránky konkurence, podívám se na:

➜ Barvy.
➜ Design.
➜ Ke komu mluví.
➜ Jaká slova a věty používají při popisu své služby.
➜ Na koho odkazují.
➜ Koho mají v partnerské sekci.
➜ Kdo na ně odkazuje.
➜ Jak velkou mají stránku (Screaming frog, nebo site:).
➜ Zda mají nějakou kreativní stránku.
➜ Průzkum sociálních sítí: Facebook, Twitter.

➜ Předstírání objednávky, namátkový drobný nákup pro zjištění čísla faktury.
➜ Dotazy před objednávkou, průzkum cenového modelu.
➜ Návštěva a prohlédnutí kamenné prodejny, účelové rozhovory s prodavačem.

Ishikawa diagram rybí kosti – 8M

Ishikawa diagram je podle jeho vzhledu označován také jako Diagram rybí kosti. Slouží k analýze příčin a následků formou brainstormingu, během kterého se promýšlí všechny možné příčiny problému.

Sestavení Ishikawa diagramu

Ishikawův diagram se používá nejčastěji při analýze výrobního procesu a jeho autorem je japonský univerzitní profesor Kaoru Išikawa.

Při sestavování diagramu tvoří problém tzv. hlavu. Vedlejší kosti pak znamenají konkrétní potenciální příčiny.

Postup vytvoření diagramu

Nancy R. Tague uvádí následující postup:

➜ Shodnout se na pojmenování problému, který tvoří „hlavu“ rybí kosti a nakreslit vodorovnou šipku k ní směřující.

➜ Provést brainstorming ohledně hlavních příčin tohoto problému. Pokud je to obtížné, je možné použít obecné příčiny z daného odvětví, např. postupy, stroje (zařízení), lidé (pracovní síly), materiály, měření, prostředí.

➜ Napsat jednotlivé příčiny (kategorie) jako větve z hlavní šipky.

➜ Provést brainstorming ohledně detailů příčin a použít otázku „Proč se to stalo?“. Zakreslit každou detailní příčinu jako odbočující šipku dané kategorie. Příčiny mohou být psány na několika místech, pokud se týkají více kategorií.

➜ Ke každému detailu znovu použít otázku „proč se to stalo?“ a napsat další příčiny. Otázkou „Proč?“ je možné pokračovat hlouběji.

➜ Když skupině dojdou nápady, je třeba se zaměřit na místa v grafu, kde je méně zaznamenaných příčin.

8 dimenzí používaných ve výrobě (8M)

Příčiny se většinou hledají v základních dimenzích – následující seznam uvádí 8 typických dimenzí používaných ve výrobě (8M).

➜ Man power – People (Lidé) – příčiny způsobené lidmi

➜ Methods (Metody) – příčiny způsobené pravidly, směrnicemi, pravidly, legislativou či normami

➜ Machines (Stroje) – příčiny způsobené zařízením, jako jsou stroje, počítače, nářadí , nástroje

➜ Materials (Materiál) – příčiny způsobené vadou nebo vlastností materiálů

➜ Measurements (Měření) – příčiny způsobené nevhodným nebo špatně zvoleným měřením

➜ Mother nature – Environment (Prostředí) – příčiny způsobené vlivem prostředí – teplotou, vlhkostí, nebo také kulturou

➜ Management – příčiny způsobené nesprávným řízením

➜ Maintenance – příčiny způsobené nesprávnou údržbou
Ishikawův diagram je možné použít jak zpětně pro hledání příčiny problému, tak dopředně při návrhu výrobku pro preventivní určení a eliminaci možných příčin produktů.

Příklad použití Ishikawa diagramu

Na obrázku níže, jsem v rychlosti vytvořil možné použití Ishikawa diagramu, při analýze následků a příčin v kavárně.