teorie omezení

Teorie omezení aneb teorie řetězu

Teorie omezení aneb teorie řetězu (TOC – Theory of Constrains) je založena na odstraňování omezení z podnikových procesů s cílem maximalizovat průtok a minimalizovat zásoby a operační náklady.


Autorem teorie je E. M. Goldratt. V praxi se můžete setkat i s pojmenováním teorie úzkých míst, nebo teorie slabých míst, či slabých článků řetězu.


Pracovat se systémem podle teorie omezení znamená postupovat v těchto krocích:

➜ Najděte omezení.
➜ Zjistěte, co omezení ovlivňuje a jak je možné ho řídit.
➜ Přizpůsobte okolí omezení tak, aby mohlo podávat nejvyšší výkon.
➜ Upravte omezení tak, aby zvýšilo výkon celého systému.
➜ Pozor! Jestliže se omezení přesune jinam, musíte začít od bodu.


Podniková omezení můžeme rozdělit do tří kategorií:

➜ Fyzická omezení
➜ Procedurální omezení
➜ Omezení v chování lidí


Měření TOC:

➜ Průtok – peníze, které podnik obdrží za realizaci svých výrobků a služeb.
➜ Investice – peníze vydané na nákup potřebných komponent, které jsou v daný moment vázané v podniku (zásoby).
➜ Provozní náklady – peníze vydané na vlastní transformaci zásob na prodejné produkty. Postup aplikace metody TOC obsahuje několik principiálních přístupů.


Základní myšlenka TOC je postavena na:

➜ Principu Sokratovské metody dotazování.
➜ Principu kauzality (následek / příčina / následek).


Teorii úzkých míst (Theory of Constrains) lze zařadit mezi tři hlavní manažerské směry řízení podniků v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, spolu s JIT (Just in Time) a TQM (Total Quality Management).

blank

Deštníková značka – Umbrella Brand

Zastřešující značka, odvíjí se od anglického výrazu Umbrella (deštník) – Umbrella Brand.

Jedná se o takovou značku, která svým názvem zastřešuje celou rodinu produktů. Typickým představitelem je například značka Johnson and Johnson, která zastřešuje značky JOHNSON´S® Baby, CLEAN&CLEAR®, LISTERINE®, VISINE®, OLYNTH®, NICORETTE®, NIZORAL®, aj.

blank

Výhody barteru v podnikání

Výhody barteru jsou v určitou chvíli výhodné pro obě strany. V podnikání online se často barter využívá formou výměny odkazů v patičce webu (dnes již pohřbená SEO strategie), nebo výměna log na partnerských akcích pořádaných spřátelenou společností.

Formy barteru

➜ produkt za produkt
➜ produkt za službu
➜ služba za službu

Hlavní výhodou je, že při barteru získáváte to, co jste chtěli, ale neodchází od vás peníze (peníze jsou směněny ve vašich službách, nebo čase, energii, či produktech).

Problémy s barterem

Problémem barteru je nadhodnocování služby, nebo riziko nedodržení kvalitativních podmínek, jaké by byly v případě běžného zakoupení služby. Tam kde nejsou peníze se může obchodník cítit, jakože za ně nedostal fakticky zaplaceno a celá transakce pak nemusí mít zcela očekávaný průběh. Dejte si pozor na výběr partnera pro barter a zvažte, zda nebude nakonec lepší si produkt koupit, případně si vyjednat množstevní slevu, nebo jiný typ výhody.

blank

Behaviorální marketing je komplexní analýza chování zákazníků

Behaviorální marketing můžete znát ze slovníčku marketingových pojmů.

Jedná se o analýzu nákupního procesu zákazníka a cílem je jeho optimalizace.

Čím lépe rozpoznáte chování zákazníka na vašem webu, nebo v obchodě, tím rychleji mu můžete nabídnout to, proč přišel. Představte si, že máte krámek s ovocem a lidé kolem 30 let si často chodí nakupovat brokolici v úterý v 17 hodin. Je pro vás mnohem lepší vystavit před obchodem polici s brokolicí právě v tuto dobu a provést reklamní upoutávku cílenou právě na tuto cílovou skupinu.

Úspěchem je rychlé rozpoznání, co zákazník hledá a co nejlepší a nejkratší obsloužení tím, co přišel koupit, nebo co koupit nepřišel, ale je pravděpodobné, že koupí, když to správně nabídnete.

blank

Analýza konkurence podle pravítka

Analýzu konkurence zvládne každý, stačí mít oči otevřené a udělat pár postupů, které vám odkryjí většinu realizovaných taktik, díky kterým se dopídíte i strategie, kterou vaše konkurence používá.

Platí pravidlo, že když má být reklama viditelná pro zákazníky vaší konkurence, bude dostatečně viditelná i pro vás (netýká se uzavřených spolků, nebo VIP produktů a také části B2B modelů).

V dnešním díle vám odkryji způsoby, kterým můžete jednoznačně prozkoumat mnoho informací, které jsou dostupné o vaší konkurenci.

Základní online a offline analýza konkurence funguje takto:

Zjistím si klíčová slova, která jsou spojována s vyhledáváním mého produktu.

Zaměřím se na různé fáze nákupního rozhodování.

➜ Informativní klíčová slova.
➜ Porovnávací klíčová slova.
➜ Klíčová slova spojená s konkrétním produktem (Pračka Whirlpool 42A cena, nebo Pračka Whirlpool 42A Brno)

Otevřu si webové stránky konkurence, podívám se na:

➜ Barvy.
➜ Design.
➜ Ke komu mluví.
➜ Jaká slova a věty používají při popisu své služby.
➜ Na koho odkazují.
➜ Koho mají v partnerské sekci.
➜ Kdo na ně odkazuje.
➜ Jak velkou mají stránku (Screaming frog, nebo site:).
➜ Zda mají nějakou kreativní stránku.
➜ Průzkum sociálních sítí: Facebook, Twitter.

➜ Předstírání objednávky, namátkový drobný nákup pro zjištění čísla faktury.
➜ Dotazy před objednávkou, průzkum cenového modelu.
➜ Návštěva a prohlédnutí kamenné prodejny, účelové rozhovory s prodavačem.