blank

Ishikawa diagram rybí kosti – 8M

Ishikawa diagram je podle jeho vzhledu označován také jako Diagram rybí kosti. Slouží k analýze příčin a následků formou brainstormingu, během kterého se promýšlí všechny možné příčiny problému.

Sestavení Ishikawa diagramu

Ishikawův diagram se používá nejčastěji při analýze výrobního procesu a jeho autorem je japonský univerzitní profesor Kaoru Išikawa.

Při sestavování diagramu tvoří problém tzv. hlavu. Vedlejší kosti pak znamenají konkrétní potenciální příčiny.

Postup vytvoření diagramu

Nancy R. Tague uvádí následující postup:

➜ Shodnout se na pojmenování problému, který tvoří „hlavu“ rybí kosti a nakreslit vodorovnou šipku k ní směřující.

➜ Provést brainstorming ohledně hlavních příčin tohoto problému. Pokud je to obtížné, je možné použít obecné příčiny z daného odvětví, např. postupy, stroje (zařízení), lidé (pracovní síly), materiály, měření, prostředí.

➜ Napsat jednotlivé příčiny (kategorie) jako větve z hlavní šipky.

➜ Provést brainstorming ohledně detailů příčin a použít otázku „Proč se to stalo?“. Zakreslit každou detailní příčinu jako odbočující šipku dané kategorie. Příčiny mohou být psány na několika místech, pokud se týkají více kategorií.

➜ Ke každému detailu znovu použít otázku „proč se to stalo?“ a napsat další příčiny. Otázkou „Proč?“ je možné pokračovat hlouběji.

➜ Když skupině dojdou nápady, je třeba se zaměřit na místa v grafu, kde je méně zaznamenaných příčin.

8 dimenzí používaných ve výrobě (8M)

Příčiny se většinou hledají v základních dimenzích – následující seznam uvádí 8 typických dimenzí používaných ve výrobě (8M).

➜ Man power – People (Lidé) – příčiny způsobené lidmi

➜ Methods (Metody) – příčiny způsobené pravidly, směrnicemi, pravidly, legislativou či normami

➜ Machines (Stroje) – příčiny způsobené zařízením, jako jsou stroje, počítače, nářadí , nástroje

➜ Materials (Materiál) – příčiny způsobené vadou nebo vlastností materiálů

➜ Measurements (Měření) – příčiny způsobené nevhodným nebo špatně zvoleným měřením

➜ Mother nature – Environment (Prostředí) – příčiny způsobené vlivem prostředí – teplotou, vlhkostí, nebo také kulturou

➜ Management – příčiny způsobené nesprávným řízením

➜ Maintenance – příčiny způsobené nesprávnou údržbou
Ishikawův diagram je možné použít jak zpětně pro hledání příčiny problému, tak dopředně při návrhu výrobku pro preventivní určení a eliminaci možných příčin produktů.

Příklad použití Ishikawa diagramu

Na obrázku níže, je praktické použití rozšířeného tzv. dvojitého Ishikawa diagramum, 5 Why analýzy, Naze Naze analýzy a 5 dimenzí řešení problému podle DINNA diagramu.

Propojení Ishikawa diagramu a 5 Why analýzy

blank

Ishikawa diagram po zapsání dat z krizového hlášení

blank

Analýza následků a příčin (Naze Naze analýza)

Naze Naze analýza spočívá v položení 3 hlavních otázek:

 1. Proč máme problém? (The Occurrence)
 2. Proč jsme na to nepřišli dříve? (The Excape)
 3. Proč systém umožnil, aby se tento problém stal? Proč systém umožnil, abychom problém nemohli zjistit? (The System)
blank

Double Ishikawa diagram a Naze Naze analýza

blank

Model 5 dimenzí řešení problému za pomocí DINNA diagramu

blank
blank

Publikační plán pro obsahový marketing

Publikační plán (redakční plán) je pro obsahový marketing (content marketing) klíčem k vašemu online úspěchu. Pravidelné přidávání obsahu má několik příznivých vlivů pro vyhledávače i pro lidi, kteří vás navštěvují.

Publikační plán je tajnou esencí úspěchu

Chcete si zvýšit návštěvnost na vaší Facebook stránce, nebo webu? Přidávejte příspěvky v pravidelných intervalech a v tu správnou dobu. V mnoha oborech je vysoká konkurence, ale v sociálních sítích je stále hodně prostoru vybudovat si značku právě touto technikou.

Obsah:
2:53 – Efekt koktejl párty
5:55 – Plán pro akční situace
10:49 – Formy obsahu

Kdy si na vás lidé snadno vzpomenou

Představte si, že sledujete svůj oblíbený seriál, který dávají vždy ve středu. Každou středu se tedy díváte a den předem už lačně vyhlížíte a těšíte se. Stejného efektu dosáhnete, když budete dělat kvalitní obsah v pravidelných intervalech. Lidé si na to zvyknou a bude pro ně snazší si zapamatovat vaši značku. Opakování je totiž matka moudrosti.

Opačný efekt docílíte, když budete dávat v příliš pomalém tempu, nebo úplně dle nálady. Nebude v tom systém a lidé nebudou očekávat, že něco nového přibylo = nedocílíte toho, aby se k vám pravidelněji vraceli.

Nastavte si reálné cíle

Publikační plán lze vytvořit jednoduchý, stačí si vše dopředu poznamenat a pak už se ho jen držet. Za čas se budete zlepšovat a jednotlivé kroky zaberou méně času. Tak jako mně např. stříhání show ZeptejSeFilipa. Dříve jsem stříhal až 10 hodin jeden díl, ale dnes mi celé stříhání nezabere víc jak 4 hodiny.

blank

Jak vytvořit silnou značku

Branding je proces tvorby vizuální identity. Často se tímto termínem zabývají grafická studia. Brand Building je zase téma pro marketéry, kteří mají práci s prováděním aktivit spojenými s rozšiřováním povědomí o firmě se zanecháním toho správného dojmu.

Brand building

Pod Brand building spadá více činností a netýkají se pouze marketingu. Nejčastěji je to vztah s veřejností (PR), zaměstnavatelská značka, obalový design, péče o zákazníka. Aby myšlenka a vize značky byla prostoupena celou firmou, musí být s její vizí seznámeni všichni, kdo ve firmě pracují. Často je vytvoření značky spojováno i s přístupem k zákazníkům (McDonalds, Apple, Avis, Mercedes Benz, ZeptejSeFilipa 😉

Obsah:

1:39 – Název značky
4:26 – Vlastnosti značky

Vlastnosti značky

Ochranná známka

Ochranná známka je nehmotným majetkem firmy. Jedná se o zápis v rejstříku konkrétního registrátora. V České republice spravuje zápis ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví

Nejčastěji se chrání názvy a loga značek anebo slogany (před zneužitím konkurencí). Méně často se podaří získat ochrannou známku třeba i jenom na barvu, melodii nebo tvar obalu.

blank

Největší chyba při vytváření obsahu

Při vytváření obsahu na internetu se chybuje nejvíc v tom, že se neplánuje.

Pro pevnou marketingovou strategii je nutné věci naplánovat:

 1. definovat cíl projektu
 2. provést analýzy
 3. vybrat nástroje (sociální média, landing pages, billboardy, komunikační a distribuční média)
 4. marketingový plán
 5. realizace (správný čas, sezóna, frekvence)
 6. měření (reflexe a vyhodnocení účinku – vylepšení)

Velmi často se v praxi setkávám s klasickou situací, že se provádí jen body:

 • Vyberou se nástroje
 • Spustí se reklamy

A to je největší chybou při vytváření obsahu.

blank

Proč nikdo nečte studené e-maily

Viděl jsem už stovky emailů, které zasílají jednotlivci i velké společnosti disponující milionovými rozpočty do marketingu.

Důvodem, proč vaše e-maily nikoho nezaujmou, může být například:

Dlouhé čtení

Vyzkoušejte raději e-maily, které mají délku 300-500 znaků, nebo 2-4 věty.

Složité k pochopení

Popište jen jednu, nebo dvě výhody produktu. Vyhněte se žargonu a hlubokých myšlenek. Nabídněte obsah, kterému čtenáři snadno porozumí a bude jednoznačný.

Komplexní a osobní otázky

V e-mailech nezkoušejte vyzpovídávat čtenáře otázkami typu: “Jaký marketingový problém potřebujete vyřešit?”. Ve studeném e-mailu chcete navázat kontakt, rozvinout diskuzi. Čím jednodušší otázku dáte, tím více odpovědí obdržíte.

Nejasná výzva

E-mail s výzvou “Ozvěte se a my vám rádi pomůžeme.” je k ničemu. Místo používání vět  typu “Budeme se těšit na vaši reakci” raději napište “Hodil by se vám tento čtvrtek ve 14 hodin pro 5 min hovor?”.

Ostýchání v odesílání

Nebojte se odeslat další emaily, pokud jste nedostali odpověď na první. Stává se, že první e-mail zaujme napůl, ale nevyvolá reakci. Nebo se na nabídku jen zapomene. Další e-maily už mohou iniciovat reakci a ještě vám mohou příjemci poděkovat za připomenutí (ovšem při kvalitě, kterou často vidím v e-mailech je to spíš raritní úkaz).

 

blank

Rozdíl mezi zákazníkem a spotřebitelem

Často se setkávám s dotazem, kdo je zákazník a kdo je spotřebitel a jak tyto dvě skupiny od sebe odlišit. V různých článcích se pak objevují informace, které popisují zákazníky, ale je myšlen spotřebitel a naopak.

Rozhodl jsem se udělal mezi zákazníkem a spotřebitelem přehledný díl Minutovek, ve kterém toto téma zcela vysvětlím a tím také uzavřu 😉 Máte k tomu nějaký komentář? Rád si jej přečtu pod videem, díííky 🙂