blank

7 kritických otázek Business plánu

Setkávám se s lidmi, kteří budují své první podnikání a často se zabývám kritickými otázkami, které jsou zlomové pro úspěšnost projektů. Vybral jsem některé zásadní kritické otázky, ze kterých se můžeš inspirovat u svého projektu.

Použij tyto otázky pro vlastní situaci a zkus si na ně odpovědět.

1. Je trh, o který usiluješ slibný?

V této části analyzuji příležitosti, které trh nabízí pro tvůj projekt. Je tvé načasování správné? Můžeš se spolehnout na silnou poptávku v následujících letech? Mohl bys svou společnost posunout mimo její současnou geografickou zónu? Zdravá tržní poptávka je nezbytně nutná k zajištění dlouhodobého růstu tvé společnosti.

2. Dokážeš se etablovat na cílovém trhu?

Konkurence hraje velmi důležitou roli v úspěšnosti každého začínajícího podnikatele. Pro správné odhadnutí těchto šancí musíš nejen vzít konkurenty v doslovném smyslu, což znamená podniky, které nabízejí srovnatelný produkt ve stejném klientském segmentu, ale musíte také vzít v úvahu náhražky „substituty“, které nabízejí jiný produkt, který také naplní stejné potřeby klienta. Je třeba dodat, že v euforii startup období, podnikatelé obvykle podceňují pomalé nákupní zvyky svých klientů. I když je produkt, který uvedeš na trh, nadřazený všemu, co existuje, většině vyhlídek bude trvat jejich přijetí. Buď trpělivý a ostražitý vůči tržním změnám a příchodu nových konkurentů.

3. Stojí za to rozvíjet tvůj plán?

Trh a odvětví, ve kterém se nacházíš, tvoří vnější prvky tvého obchodního modelu. Ve skutečnosti na ně nemáš žádný vliv. Startup obvykle nemá dost peněz na vytvoření trhu a nemůžete ovládat konkurenci, která se objevuje kolem nás. Můžeš se přizpůsobit pouze trendu daného okamžiku. Načasování vstupu na trh je zásadní. Pokud začneš příliš brzy, vyčerpáš všechny své zdroje a pokud začneš příliš pozdě, už neprorazíš tak snadno. Ideální okno pro uvedení produktu na trh je, když je trh ve stadiu růstu nebo právě ve chvíli, kdy se dostane do tržní zralosti.

4. Máš dost financí k realizaci nápadu?

Je nezbytné mít celkový přehled o finanční stránce tvého projektu. Nejprve musíš mít dostatek finančních prostředků k zahájení činnosti a poté musí být tvé podnikání v přiměřené době dostatečně ziskové, aby mohlo pokračovat v dlouhodobém horizontu. K tomu, abys o tom měl jasnou představu, budeš muset odpovědět na několik elementárních otázek:

  • Kolik startovního kapitálu potřebuješ?
  • Jaké nastavíš pravidla nákladů a obratu?
  • Jaké investice budeš muset během růstového období provést?

5. Máš nezbytný tým k dosažení úspěchu?

Nejdůležitější fáze obchodního plánu je tým. Jsou to ti, kteří ti pomohou najít nejlepší tržní příležitosti, vybudovat konkurenční výhody a přesvědčit investory. Tvůj tým je hnací silou tvého projektu. Není to jen otázka kompetencí, které mají, ale schopnost vybudovat důvěryhodnost, která pomůže najít zajímavá partnerství. V ideálním případě by měl tým také přinést širokou profesní síť, která ti pomůže rychle se dostat do kontaktu s dobrými lidmi.

6. Je málo příležitostí na cílovém trhu?

Možná trh, na kterém chceš svůj projekt zahájit, není příliš atraktivní. Pro tvé produkty není mnoho potřeb zákazníků, nejsi v silném postavení pro vyjednávání se svými klienty a dlouhodobé perspektivy růstu jsou omezené. Měl bys přehodnotit svůj projekt. Výběr jiného trhu ti umožní udělat větší zisk z času a peněz, které investuješ do svého podnikání. Chceš-li dosáhnout cílového obratu, můžeš buď zacílit na jiný klientský segment, nebo změnit přidanou hodnotu. Existuje nespočet kombinací, které ti poskytnou lepší návratnost investic.

7. Co když začínáš na upadajícím trhu?

Možná tvoje načasování není příliš dobré. Poptávka zákazníků klesá a sektor je nasycen. Konkurenti začnou využívat všechny prostředky, aby se pokusili zastavit pokles trhu. Není pravděpodobné, že se v této fázi trhu budeš moci uplatnit se svým startupem. Ziskové marže se stále více zmenšují a budeš mít spoustu problémů se získáváním peněz, které budeš potřebovat k růstu. Okamžik příležitosti již uplynul, pokud nebudeš schopen provést úplnou revoluci v tomto odvětví. To by znamenalo vytvořit úplně novou inovační fázi.

blank

Bonusová otázka: Jakou strategii rozvoje bys měl upřednostňovat?

Pro každou fázi trhu, ve kterém se nacházíš, musíš přijmout různé strategie rozvoje. Uspořádal jsem je do dvou os. První konfrontuje vývoj trhu se strategií vývoje produktu. Druhá osa je založena na tom, zda zachovat politiku vysokých marží, nebo politiku drastické kontroly nákladů.

blank
blank

Od nápadu k funkčnímu Business modelu

Tvůj hlavní úkol inovátora, podnikatele, nebo vedoucího pracovníka v korporátu je testování business nápadů za účelem snížení risku z pozdějšího nákladného selhání v praxi.

7 z 10 nových produktů nenaplní úvodní očekávání, které bývá často ovlivněno až příliš naivními představami o výkonu, zisku, návratnosti a obchodní síle. Osobně na svých konzultacích a zejména u začínajících projektů doporučuji využít jednoduchou a účinnou techniku Business Model Canvas.

Pomocí této techniky se naučíš proces, vytvoříš svůj první experiment a začneš textovat své obchodní nápady. Pokud je pro tebe koncept testování obchodních nápadu nový, možná by sis mohl přečíst knihy jako The Lean Startup, Business Model Generation, nebo Value Proposition Design.

blank
blank

Jak spolehlivě stahovat z Youtube v nejvyšší kvalitě

Hledáte způsob jak ZDARMA stahovat videa z Youtube v té nejvyšší kvalitě originálu? I kdyby bylo video ve 4K rozlišení? Ve videu zjistíte jak na to.

Speciální tipy:

  1. Pokud vám nejde video stáhnout, je někde problém ze strany Youtube. Například, pokud byste chtěli takto stahovat z Facebooku, bývá často problém s nastavením soukromí zdrojového videa. Taková videa pak stahovat bohužel nejde.
  2. Pokud není k dispozici stažení videa v ultra vysokém rozlišení 4K, znamená to, že zdrojové video na Youtube bylo nahráno v nižší kvalitě. Vždy můžete stahovat jen maximálně tu kvalitu, kterou má zdrojové nahrané video na Youtube.
blank

Vážený průměr – výpočet

V marketingu se často používá trojčlenka, aritmetický a vážený průměr. Já tento vzorec používám několikrát za měsíc, takže si musím napsat článek do blogu, kdyby mi to náhodou někdy vypadlo, tak ať vím, kde to hledat. V případě váženého průměru je vzorec následující.

Vážený průměr

Zadání:

Hodnota Váha
4 1
6 2
8 5

Hodnota je číslo, váha znamená, kolikrát se to číslo v tom vzorku ze kterého počítám opakuje.

Výpočet váženého průměru

=(4*1+6*2+8*5)/(1+2+5)=7

pro vážený průměr je nejvíc dominantní číslice 8. Protože se nejvíc opakují a mají větší váhu. To ovlivní výsledek. Násobení se uvnitř v závorkách už nemusí dávat do zvláštních závorek, protože má vždy přednost před sčítáním a odečítáním. Tuto přednost má i dělení. V případě že je na řádku násobení i dělení, počítá se zleva doprava.

Rozepsaný vzorec pro aritmetický průměr

Příklad výše by se dal rozepsat do výpočtu klasického aritmetického průměru, abychom dosáhli stejného výsledku, ale nedělá se to, protože by pak vzorec byl příliš dlouhý. Vypadal by totiž takto:

Zadání: 4,6,6,8,8,8,8,8

=(4+6+6+8+8+8+8+8)/8=56/8=7

Klasický aritmetický průměr ze 3 čísel

A nakonec aritmetický průměr pro 4,6,8 (bez zohlednění jakou mají čísla váhu) je:

=(4+6+8)/3=18/3=6.

blank

Konzultace jako investice

Někteří z vás máte firmu, obchodujete, máte e-shop, konzultujete se zákazníky, nebo jste klikli na tento článek ze zvědavosti. Věřím v lidskou přemýšlivost, v obsah, který generuje akci. Takže jednou z věcí, které se věnuji, je masivní produkce obsahu zadarmo. Takže všichni, kteří ještě neodebíráte newsletter, který je mimochodem také zadarmo, máte velkou smůlu, protože přicházíte o nejlepší čtení u kávy v ČR. 🙂 Zobrazit více