blank

Jak rychle získat nové zákazníky

Jak rychle získat nové zákazníky, když jste noví na trhu?

Co vás čeká:

 1. Bariéry nákupu
 2. Prodejní argumenty
 3. Komplexní služba
 4. Inovativní produkt
 5. Cena vs hodnota
 6. Způsob prezentace (design služeb)
 7. Tržní podíl a vliv konkurence
 8. Sezonní vlivy
 9. Marketingový mix (produkt, místo, cena, reklama)

Bariéry nákupu

Lidé si myslí, že mají tak kvalitní produkt, že s ním porazí konkurenci jenom tím, když se o nich lidé dozvědí.

Háček je v tom, že nová firma na trhu:

 • Nemá historii
 • Nemá vztahy se zákazníky
 • Nemá důvěryhodnost
 • Nemá advokáty značky
 • Nemá opakované prodeje
 • Nemá zpětnou vazbu od zákazníků
 • Nemá vyzkoušeno, co na trhu funguje (nízké investice do reklamy)
 • Investice do reklamy převažují nad investicemi do kreativy (marketingu)
 • Zabývá se tím, aby byla vidět, místo toho, jak ji potom lidé uvidí (marketing a obchod)
 • Nemají sjednocený design a Brand komunikaci
 • Reakce zákazníka (pre-sales questions)
 • Já jsem zvyklý na tuto značku
 • Mám věrnostní kartu
 • Nechce se mi dělat změnu

Brand komunikace

Udržujete brand message ve všech komunikačních kanálech. Message musí být jednoznačná, jednoduchá na pochopení a zapamatování. Musíte svým zákazníkům dát příležitost si vás podle něčeho zapamatovat. A to nějakou dobu trvá a musíte být konzistentní.

Inovativní produkt (Raw dorty)

Luxusní produkt: Méně konkurence, méně objednávek, cílová skupina jsou inovátoři a health magoři.

Cena: 950 Kč (20 cm)
Celý dort ve spojení s 2x vyšší cenou, než je referenční cena běžného dortu (ne-raw) je vysoká nákupní bariéra. Referenční cena (cena, kterou zákazník zná u podobného produktu – běžný dort) hraje v této chvíli proti mně.
Nákupní představa může začít u vyzkoušení produktu, což se neslučuje s nákupem celého dortu, ale např. tyčinky, klínku, nebo části (rozkrojení apod.).

Co musíte udělat?

Vysvětlit a obhájit cenu produktu. Cena, v očích zákazníka by měla být nižší, než hodnota, kterou nakupuje. Aby si svůj nákup uměl zákazník snáze zdůvodnit a neměl pocit, že utrácí mnoho peněz za zbytečnost.

Když chcete získat zákazníky rychle, musíte jim snížit nákupní bariéru.

Špatný způsob

 • Snížit základní cenu
 • Dávat slevy jakékoli hodnoty
 • Výdaje do reklamy
 • Podpora prodeje 1+1. 2+1
 • Hanit konkurenci
 • Zvětšovat diferenciaci produktu (nabídku různých dalších příchutí)

Správný způsob

 • Snížit cenu, společně s rozsahem (1/6 klínek = 158 Kč nebo 1/8 klínek = 119 Kč)
 • Osvěta – prodejní argumenty (informace o produktu, jeho výrobě, vlivu na zdraví a funkci imunitního systému, snižování nadváhy, vyšší energie, pozitivní nálada, snižování unavenosti z cukrových výrobků)
 • Příležitost nabídnout dodávky do firem (zaměstnanecký benefit)
 • Ochutnávky před fitkem, ale musí být dokončený proces propagace (ne jenom dát, ale i informovat o způsobu jak si lze produkt objednat, odkud firma je a jakou případně další akci mají), Domluva s majitelem fitcentra na spolupráci. Hodina se stravovacím specialistou a v rámci toho ochutnávka a přímo objednávky.
 • Vyjet do měst s podobnou ochutnávkovou kampaní.

Tím, že snižujete nákupní bariéru, snižujete pomyslný první schod. Když bude mít zákazník pocit, že investuje do sebe a ne do obchodníka, zdolá první schod snadno a může vystoupit i na ty další (nákup celého dortu, pravidelné odběry, apod.).

Komplexní služba

Úkolem marketingu je připravit takový scénář, který nejsnazší cestou otevře komunikaci s novým klientem. Protože je služba komplexní, bylo by složité zahrnout zákazníka mnoha informacemi a mohlo by ho to také odrazovat.

blank

TOP 8 knih pro podnikatele

Nejlepších 8 knih, které mohu doporučit pro vzdělávání v marketingu, sociálních sítích a osobním rozvoji. Nejsem moc velký čtenář a když už si nějakou knihu kupuji, velmi dobře si to rozmyslím.

Tyto knihy stojí za to!

(zjistíte v dílu)

Napište do komentářů, které knihy čtete zase vy 🙂

blank

Analýza nákladů a přínosů

Analýza nákladů a přínosů se nejčastěji objevuje při žádosti o čerpání strukturálních fondů. Kromě finanční části, existuje i marketingová, které se budeme věnovat.

Kde se analýza nákladů a přínosů používá?

Analýza se používá při hodnocení investičních projektů, takže všichni, kteří plánujete svůj nový produkt, vyrábíte prototyp, nebo ho již máte, zpozorněte. Tato analýza je jednou z nejdůležitějších částí, která zajímá případné investory, které chcete získat.

Všechny investory na světě zajímá, co to bude stát (náklady) a co to přinese (zisk)

Znáte seriál “Shark Tank”? Nebo českou verzi “Den D”? Tak otázky, které investoři často pokládají se přímo vztahují k analýze nákladů a přínosů. Když si základní otázky dobře připravíte, nebudete zaskočeni dotazy typu:

Kolik vás stojí vyrobení 1 produktu?
Jakou má produkt trvanlivost?
Kde se provádí servis?
Jaké výhody produkt přináší zákazníkovi oproti konkurenci?
Kolik jste do projektu již investovali?
Kolik peněz ještě potřebujete?
Na co peníze od investora použijete?
Kdy může investor očekávat návratnost své částky a jakým způsobem toho dosáhnete?

blank

Nejlepší aplikace pro test webu zdarma

Dnes vám ukážu nejlepší aplikaci, kterou si můžete otestovat web, nebo e-shop a kterou stáhnete úplně zdarma (test zdarma je omezen na 500 stránek).

Odkaz pro stažení: https://www.screamingfrog.co.uk/

Je to jedna z nejlepších aplikací, které znám a které mi usnadní analýzu webu, když chci mít rychle přehled o tom, co stránce chybí.

Aplikaci Screaming Frog doporučují i další odborníci na SEO, nemusíte se toho bát, jen ji moc lidé mimo naši branži neznají.

blank

GDPR – Ochrana osobních údajů

GDPR (General Data Protection Regulation) – je nové nařízení evropské unie, které vejde v platnost 25. 5. 2018 a bude se týkat každého, kdo s osobními údaji při svém podnikání či působení pracuje. Je to jedna z největších změn v ochraně osobních údajů za posledních 30 let, která má za cíl výrazné zlepšení ochrany osobních dat občanů.


Povinná četba k tomuto dílu:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016

➜ Základní pojmy v GDPR

➜ Dokumenty k GDPR

Výkladové materiály, které jsou přeložené na webu ÚOOU a které se zabývají zejména takovými kritickými věcmi, jako např. Pověřenec na ochranu osobních údajů, právo na přenositelnost, apod. tak jsou velmi dobře rozpracovány a některé jsou dokonce přeloženy do češtiny.


Záměrem zákonodárců bylo dát evropským občanům větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Proto GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů). Úkolem DPO bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.


Další novinkou je nový institut tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude zajistit, aby aktivity firem a dalších subjektů, které zpracovávají osobní údaje jako správci, byly v souladu s GDPR.


Nařízení staví pověřence do pozice odborníka na ochranu osobních údajů, který bude všem subjektům majícím povinnost jej ustanovit (např. orgány veřejné moci, subjekty zpracovávající tzv. citlivé údaje nebo provádějící monitorovací aktivity) poskytovat odborné poradenství v souvislosti s řádným plněním povinností GDPR, popř. komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů.


Nařízení GDPR je založeno na dvou nových principech – odpovědnosti (dodržování stanovených zásad včetně schopnosti to prokázat formou kodexů, osvědčení a záznamů o činnostech zpracování) a rizika (zhodnocení existence rizika či vysokého rizika pro práva a svobody fyzické osoby jejíž data zpracovávám).


Mezi hlavní novinky nařízení GDPR patří:
➜ Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování.
➜ Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
➜ Předchozí konzultace.
➜ Ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.
➜ Oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.
➜ Ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů.

blank

Jak napravit FuckUp

Možná to znáte: Přebíráte novou zakázku, zdánlivě jednoduchou a taky proč ne, už jste ostřílení profíci ve svém řemesle a něčím jste si už prošli.

Jenomže Ejhle, najednou se vyskytne situace, která posílá celou zakázku do kategorie “FuckUp” a vy musíte nepříjemnou situaci řešit.

Sice vám neřeknu univerzální postup, jak řešit krizovou komunikaci, ale povím vám příběh, který se mi stal a jak jsem se z toho dostal.

Napište do komentářů, jestli máte také nějakou FuckUp zkušenost. Určitě se z toho rád poučím.