blank

Jak probíhá živnostenská kontrola

Kontrola z živnostenského úřadu přišla i na mě. V tomto dílu jsem pro vás shrnul, na co se kontrola zaměřuje v případě člověka na volné noze, tedy živnostníka, který podniká sám na sebe.

Živnostenský úřad bude chtít při kontrole tyto doklady

1) průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

2) doklad o registraci na finančním úřadě (např. Osvědčení o registraci na příslušném finančním úřadě nebo poslední podané daňové přiznání s podacím razítkem finančního úřadu, apod.)

3) doklady o registraci a prováděných platbách za Vás a za Vaše případné zaměstnance vůči Okresní správě sociálního zabezpečení (např. Přihláška k důchodovému pojištění + výpisy z účtu s uvedenými odvody záloh nebo roční vyúčtování záloh na pojistném)

4) doklady o registraci a prováděných platbách za Vás a za Vaše případné zaměstnance vůči zdravotní pojišťovně (např. Přihláška ke zdravotnímu pojištění + výpisy z účtu s uvedenými odvody záloh nebo roční vyúčtování záloh na pojistném)

5) doklad o pracovněprávních vztazích mezi Vámi a případnými zaměstnanci (např. pracovní smlouvy, dohody, aj.)

6) Vámi vystavené doklady za prodej zboží nebo poskytnuté služby (faktury, paragony, apod. – minimálně 15 ks za poslední 2 roky podnikání)

7) doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (faktury, paragony, apod. – minimálně 15 ks za poslední 2 roky podnikání)

Nejčastější chyby při živnostenské kontrole

➜ Provozování činnosti na neohlášené provozovně.
➜ Neuvedení věty “veden v živnostenském rejstříku” na fakturách a na webu.
➜ Nedostatečné kontaktní údaje na webu.
➜ Faktury nesplňují náležitosti podle zákona.

Tento díl berte jako mou osobní zkušenost, kontroly na jiných živnostenských úřadech se mohou lehce lišit. Samozřejmě se budou lišit, pokud podnikáte v jiném oboru, nebo máte zaměstnance, nebo vykonáváte jiný druh živnosti (např. řemeslnou, koncesovanou) a jiný obor podnikání, kde jsou jiná specifika.

blank

Co je živnost volná

Volná živnost je multiprofesní živnost. Sdružuje činnosti, které nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti, stačí splňovat jen všeobecné podmínky.


Volná živnost obsahuje veškeré výrobní a obchodní činnosti a služby, které nejsou zařazené mezi živnosti vázané, živnosti řemeslné ani živnosti koncesované.


➜ Živnostenský rejstřík: http://www.rzp.cz/
➜ Druhy živností: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast2

blank

Tvorba mikro obsahu

Při tvorbě této marketingové show si běžně připravuji díly dopředu před natáčením. Tento obsah připravuji díky obchodnímu plánu, který mám předem jasný. Během příprav vznikají skripta, která v podstatě popisují části, o kterých chci mluvit. Tyto popisky a poznámky pak přetvořím do blogového článku, který právě čtete v mém blogu na zsf.cz i v popisku videa na Youtube. Mám tedy s jednou přípravou už 2 místa, kde se obsah objeví.

Při exportování videa mám ale možnost exportovat i pouze zvuk. Ten pak použiji jako audio podcast, protože Minutovky můžete poslouchat i na iTunes. Mám tedy už třetí obsah, který pořád čerpá z jedné přípravy.

Další příležitost distribuce je nahrát video (do 1 minuty) na můj Instagram účet. Zde může video zaujmou zase jiné návštěvníky, kteří mě třeba ještě neznají. Dalším obsahem může být třeba screenshot, do kterého přidám nějakou zajímavou hlášku z videa a tento obrázek budu sdílet na své Facebook stránce a ve Facebook skupinách.

blank

Smysl tvorby mikro obsahu spočívá v tom, abyste si usnadnili práci a vytvořili specifické další obsahy z jedné hlavní přípravy, který přesně vyhovují očekávání lidí v konkrétních sociálních sítích. Bavte se a dejte svým fanouškům víc, než jen jeden obsah. Vytvářejte mikro obsahy!

blank

Jak sepsat podnikatelský plán 2/2

Druhé pokračování dílu o podnikatelském plánu.


6. Jakým způsobem budete prodávat produkt?


7. Kolik financí potřebujete, abyste zajistili zisk v tomto projektu?


8. Kdo je v řízení podniku. Proč jste zrovna vy kvalifikovaní pro start takového projektu?


9. Jaká je představa o vývoji financí? (odhad maximální do 1-3 let, více nemá smysl) Kolik peněz bude potřeba, na co je budete potřebovat utratit? Jaké výnosy budou a odkud budou přicházet? (prodej vstupenek, doprovodné předměty, partnerské spolupráce, podíl na zisku z prodeje, apod.)


10. Jaká je předběžná hodnota firmy?