Brief s novým klientem

Brief je zadání, které obdrží agentura od klienta. Nejčastěji se s tímto setkáme v emailech, které klienti rozesílají na více firem, aby získali cenovou představu.


Je nutné si stanovit systém a určit podmínky při komunikaci s klientem, klíčovými dokumenty při spolupráci agentura – klient jsou briefy.


Zadání by mělo ve stručnosti obsahovat:

➜ rozpočet kampaně,
➜ cena výrobku/služby,
➜ podrobný popis výrobku nebo služby, pro který je reklama určena,
➜ cílová skupina, pro kterou je výrobek určen,
➜ jaké byly reklamní aktivity v minulosti,
➜ situace na trhu tohoto výrobku (služby),
➜ podrobná informace o konkurenci a jejích aktivitách,
➜ informace o marketingové strategii,
➜ distribuce,
➜ sezonnost prodeje výrobku/služby,
➜ jaké jsou cíle firmy na trhu s tímto výrobkem – i dlouhodobé,
➜ jaké jsou cíle reklamy,
➜ jaké je povědomí o propagovaném výrobku,
➜ jaké jsou přístupy cílové skupiny k propagovanému výrobku a ke konkurenci,

➜ jakékoliv výsledky průzkumu trhu klienta, které mohou agentuře pomoci při vytváření reklamní strategie (podíl na trhu, podíl na distribuci atd.).


Na základě těchto informací může agentura s kompletními službami vytvořit reklamní kampaň a uvést ji v médiích.


Existuje několik druhů briefů. Rozdělujeme je podle toho, komu a k čemu slouží.


Můžeme se tedy setkat s briefem kreativním, agenturním a klientským.

Kreativní brief

Kreativní brief by měl být co nejvíce nápomocen při kódování zprávy, kterou chce agentura, resp. klient sdělit dané cílové skupině. Jsou zde jasně specifikovaná pravidla, kterými je nutné se řídit, při vymýšlení způsobu sdělení. Vypracovává jej klient ve spolupráci s Account managerem na jednotlivé projekty.

Agenturní brief

Agenturní brief slouží pro celou agenturu jako vodítko ke komplexnímu řešení integrované marketingové komunikace. Díky němu je možno vytvořit mix komunikačních kanálů, kterými je nejvyšší pravděpodobnost zásahu cílové skupiny. Tento typ briefu je vytvářen v agentuře pracovní skupinou, podkladem je kreativní brief, který se v podobě agenturního briefu rozšiřuje a upřesňuje.

Klientský brief

Klientský brief je začátkem spolupráce s klientem. Agentura by se měla dozvědět co nejvíce o jeho činnosti. Vyplnění klientského briefu by mělo vycházet ze všech rozšířených otázek marketingového a komunikačního mixu (distribuční kanály, dosavadní výsledky, dostupné výzkumy, informace, které se dají nakoupit čí získat jiným způsobem). Taktéž by měl obsahovat představu klienta o budoucnosti společnosti, značky, produktu či služby.

Nečekané otázky na pracovním pohovoru

Na pracovní pohovor se můžete dokonale připravit z pohledu vaší odbornosti, můžete si připravit nějaký příběh, abyste zaujali a současně se odlišili od ostatních uchazečů. Na co se ale nejde připravit jsou záludné a nečekané otázky, které se netýkají vaší pozice, ale týkají se vaší schopnosti reagovat.

Můj kamarád Tomáš byl na pracovním pohovoru a přestože jeho prezentace byla téměř dokonalá, na konci dostal otázku, která ho zaskočila. Otázka zněla: „Co byste dělal, kdyby planetu napadli zombie.“

Může to znít šíleně, ale skutečně i taková otázka vás může zaskočit. V tomto díle vám ukážu 5 nečekaných otázek na pracovním pohovoru.

Tipy pro lepší komunikaci – druhý díl

V dnešním druhém dílu tipů pro lepší komunikaci se dozvíte tyto tři fráze, které by nikdy úspěšní lidé neřekli.


Špatně: Hodně štěstí.
Lépe: Vím že na to máš.


Špatně: Je to na tobě.
Lépe: Nejsem si tím jistý, ale můžeš zvážit tyto možnosti…


Špatně: Alespoň já jsem nikdy neudělal tohle.
Lépe: Omlouvám se.

Tipy pro lepší komunikaci – první díl

V dnešním prvním dílu tipů pro lepší komunikaci se dozvíte tyto tři fráze, které by nikdy úspěšní lidé neřekli.

Špatně: Vypadáš unaveně.
Lépe: Je vše v pořádku?

Špatně: Ty vždycky děláš … Ty nikdy neuděláš …
Lépe: Vypadá to, že tohle děláš často … Děláš to tak často, že jsem si toho všiml a …

Špatně: To už jsem ti minule říkat, že …
Lépe: Zopakujte informaci lepší formou a třeba si ji příště již zapamatuje.

Důvody proč odmítnout klienta

Někdy je lepší odmítnout klienta a raději se vzdát „nějakého“ výdělku, než zakázku dělat. Jedná se o krajní situaci, která nenastává často.


Těžko vás mohu naučit intuici, tu můžete zlepšovat až časem, jak budete mít za sebou více zakázek, nebo se budete cítit v před novou zakázkou nepřirozeně.


Důvodů, proč odmítnout klienta je několik a v dnešní Minutovce pro vás vybírám ty nejčastější:

➜ V daném oboru již klienta máte
➜ Nový klient chce již od začátku slevy (bez důvodu)
➜ Nový klient se nechce domluvit na férových podmínkách ve smlouvě
➜ Nový klient chce garantovat nereálné věci (např. udržení první pozice ve vyhledávačích, nebo aby konverzní poměr nikdy neklesl pod nějakou hodnotu)