blank

Věta, kterou si zakažte

Spousta lidí používá špatné otázky, když něčeho chtějí dosáhnout. Ať se jedná o schůzku, pozvánku, nebo obchodní nabídku, věty, které vybízí k negativní odpovědi jsou stále dost rozšířené.

Špatná otázka je tedy ta, která vybízí k negativní odpovědi. Pokud tedy není naším záměrem, aby odpověď byla pravděpodobně negativní, poučme se z následujících příkladů.

Negativní: Nechceš si s námi zahrát fotbal?
Pozitivní: Chceš si s námi zahrát fotbal?

Negativní: Nechcete se zítra setkat v 15 hodin u nás v kanceláři?
Pozitivní: Chcete se zítra setkat v 15 hodin u nás v kanceláři?

Velmi lehce již mluvíme do tzv. manipulativních technikách. Pokud byste měli zájem, abych se technikami manipulace a rétoriky zabýval více, napište do komentářů.

blank

Sádrový trpaslík na pracovním pohovoru

Pracovní pohovor může mít i dost neobvyklý průběh. Závěrem totiž můžete dostat hodně zvláštní otázku, na kterou nemusíte být vůbec připraveni a může vás zaskočit.

Bohužel každá vaše reakce je subjektivně hodnocena tím, který s vámi pohovor dělá, takže někdy záleží i na detailech v chování a odpovídání, hlavně pokud je o pozici velký zájem.

Personalisté u přijímacího pohovoru pokládají některé z těchto otázek, aby zjistili o uchazeči, jak si poradí v nesnadné situaci, nebo zda má smysl pro pohotovou odpověď.

Často u profesí spojených z obchodem je pružné reagování a interakce v komunikaci velmi důležitým prvkem, který může zakázku rozhodnout.

Inspirujte se v dnešním dílu pěti otázkami, které se na pohovoru mohou objevit.

blank

Brief s novým klientem

Brief je zadání, které obdrží agentura od klienta. Nejčastěji se s tímto setkáme v emailech, které klienti rozesílají na více firem, aby získali cenovou představu.


Je nutné si stanovit systém a určit podmínky při komunikaci s klientem, klíčovými dokumenty při spolupráci agentura – klient jsou briefy.


Zadání by mělo ve stručnosti obsahovat:

➜ rozpočet kampaně,
➜ cena výrobku/služby,
➜ podrobný popis výrobku nebo služby, pro který je reklama určena,
➜ cílová skupina, pro kterou je výrobek určen,
➜ jaké byly reklamní aktivity v minulosti,
➜ situace na trhu tohoto výrobku (služby),
➜ podrobná informace o konkurenci a jejích aktivitách,
➜ informace o marketingové strategii,
➜ distribuce,
➜ sezonnost prodeje výrobku/služby,
➜ jaké jsou cíle firmy na trhu s tímto výrobkem – i dlouhodobé,
➜ jaké jsou cíle reklamy,
➜ jaké je povědomí o propagovaném výrobku,
➜ jaké jsou přístupy cílové skupiny k propagovanému výrobku a ke konkurenci,

➜ jakékoliv výsledky průzkumu trhu klienta, které mohou agentuře pomoci při vytváření reklamní strategie (podíl na trhu, podíl na distribuci atd.).


Na základě těchto informací může agentura s kompletními službami vytvořit reklamní kampaň a uvést ji v médiích.


Existuje několik druhů briefů. Rozdělujeme je podle toho, komu a k čemu slouží.


Můžeme se tedy setkat s briefem kreativním, agenturním a klientským.

Kreativní brief

Kreativní brief by měl být co nejvíce nápomocen při kódování zprávy, kterou chce agentura, resp. klient sdělit dané cílové skupině. Jsou zde jasně specifikovaná pravidla, kterými je nutné se řídit, při vymýšlení způsobu sdělení. Vypracovává jej klient ve spolupráci s Account managerem na jednotlivé projekty.

Agenturní brief

Agenturní brief slouží pro celou agenturu jako vodítko ke komplexnímu řešení integrované marketingové komunikace. Díky němu je možno vytvořit mix komunikačních kanálů, kterými je nejvyšší pravděpodobnost zásahu cílové skupiny. Tento typ briefu je vytvářen v agentuře pracovní skupinou, podkladem je kreativní brief, který se v podobě agenturního briefu rozšiřuje a upřesňuje.

Klientský brief

Klientský brief je začátkem spolupráce s klientem. Agentura by se měla dozvědět co nejvíce o jeho činnosti. Vyplnění klientského briefu by mělo vycházet ze všech rozšířených otázek marketingového a komunikačního mixu (distribuční kanály, dosavadní výsledky, dostupné výzkumy, informace, které se dají nakoupit čí získat jiným způsobem). Taktéž by měl obsahovat představu klienta o budoucnosti společnosti, značky, produktu či služby.

blank

Nečekané otázky na pracovním pohovoru

Na pracovní pohovor se můžete dokonale připravit z pohledu vaší odbornosti, můžete si připravit nějaký příběh, abyste zaujali a současně se odlišili od ostatních uchazečů. Na co se ale nejde připravit jsou záludné a nečekané otázky, které se netýkají vaší pozice, ale týkají se vaší schopnosti reagovat.

Můj kamarád Tomáš byl na pracovním pohovoru a přestože jeho prezentace byla téměř dokonalá, na konci dostal otázku, která ho zaskočila. Otázka zněla: “Co byste dělal, kdyby planetu napadli zombie.”

Může to znít šíleně, ale skutečně i taková otázka vás může zaskočit. V tomto díle vám ukážu 5 nečekaných otázek na pracovním pohovoru.