chatgpt-112-styly-psani-navod

ChatGPT styly psaní

Využijeme ChatGPT pro úpravu marketingových textů tak, aby text vygeneroval mnohokrát a pokaždé v různých stylech.

Hlavní ChatGPT prompt

Chci, abys ses choval jako redaktor článků. Budu ti posílat odstavce textu. Chci aby jsi je několikrát přepsal, pokaždé v jiném stylu psaní. Texty vypisuj ve formátu tabulky.

Dobře, jsem připravený pracovat jako redaktor článků. Pošli mi, prosím, odstavec, který chceš, abych přepracoval. Poté ti poskytnu přepisy v různých stylech psaní, které budou zobrazeny ve formátu tabulky.

Nyní vložím text, který chci upravovat

Společně vytvoříme všechny procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které nutně potřebuješ k realizaci silných, pozitivních změn. Jsem mentor s pestrými zkušenostmi napříč desítkami oborů a mnoha tisíci hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys byl lepším lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému navíc ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vrací, jsem tu, abych ti pomohl.

Styl psaní Přepis odstavce
Formální Společně vybudujeme procesy, které jsou nezbytné pro rozvoj a podporu vašeho podnikání, umožňující dosažení pozitivních a silných změn. Jako mentor s bohatými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací jsem připraven vás podpořit ve vašem úsilí stát se efektivním lídrem, obchodníkem, marketérem, jehož autorita je uznávána a ke kterému se zákazníci rádi vracejí.
Neformální Spolu navrhneme všechny ty supr procesy, co potřebuješ pro rozjezd nebo rozšíření tvýho podnikání, a to s cílem dosáhnout skvělých změn. Jsem zkušenej mentor s hodně přešlapanými obory a tisíci hodinama konzultací. Když si připravenej stát se lepším šéfem, obchodníkem, marketérem, ke kterýmu se ostatní koukají a zákazníci se vrací, tady jsem pro tebe.
Povzbudivý Společně nastartujeme ty nejlepší procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které tě posunou k silným a inspirativním změnám. Jsem mentor s širokým spektrem zkušeností z mnoha oborů a tisíců hodin konzultací. Jsi-li připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, který inspiruje ostatní a zákazníci se k němu rádi vrací, jsem tu, abych tě povzbudil a pomohl.
Stručný Společně navrhneme klíčové procesy pro rozvoj tvého podnikání a dosažení pozitivních změn. Jsem zkušený mentor z mnoha oborů, připravený tě podpořit ve tvém úsilí stát se efektivnějším lídrem, obchodníkem a marketérem.
Humorný Společně vytvoříme procesy pro rozvoj tvého podnikání tak, aby ti záviděl i Superman. Jsem mentor s tolika zkušenostmi, že bych mohl otevřít vlastní encyklopedii. Když chceš být lepším lídrem, obchodníkem, marketérem a zákazníkům se budeš líbit, když jim splníš jejich tužby.
Básnický Společně stvoříme procesy, jak květ rozkvete, pro rozvoj tvého podnikání, kde změna v srdci jde. Jsem mentor s vědomostmi, co lesy stín dává, z oborů desítek a tisíců hodin, jež zkušeností dává. Jsi-li připraven na cestu, co vede k vrcholu, v lídru, obchodníku, marketéru, jehož jméno bude známé, jsem tu, abych ti svou pomoc, jako hvězdný prach, dal.
Vypravěčský Bylo nebylo, společně vytvoříme procesy pro růst a podporu tvého podnikání, které tě dovedou k neuvěřitelným, pozitivním změnám. Jsem mentor, který prošel desítkami oborů a strávil mnoho tisíc hodin konzultacemi jako moudrý čaroděj. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal legendárním lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu stále vrací, jsem tu, abych ti pomohl psát tvůj příběh.
Inspirativní Společně odkryjeme procesy, které ti umožní rozvíjet a podporovat tvé podnikání směrem k neomezeným možnostem a pozitivním změnám. Jsem mentor s nekonečnými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Když jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, který mění svět a zákazníci se k němu vrací, jsem tu, abych ti dal sílu a inspiraci.
Motivační Společně odhalíme ty nejlepší procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které tě katapultují k silným a pozitivním změnám. Jsem mentor s nepřeberné množství zkušeností z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven vystoupit ze své zóny pohodlí a pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, který dokáže překonávat hranice
Vědecký Společně implementujeme procesy pro rozvoj a podporu vašeho podnikání, které vedou k empiricky ověřeným, pozitivním změnám. Jsem mentor s rozsáhlými zkušenostmi získanými z desítek oborů a mnoha tisíc hodin konzultací. Pokud jste připraven zahájit nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abyste se stal efektivnějším lídrem, obchodníkem, marketérem, jehož autorita je uznávána a ke kterému se zákazníci pravidelně vracejí, jsem tu, abych vám poskytl empiricky ověřené strategie a metody.
Přátelský Společně vytvoříme ty nejlepší procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti pomohou dosáhnout skvělých a pozitivních změn. Jsem mentor s mnoha zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Když jsi připravený začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys byl úžasným lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu rádi vracejí, jsem tu jako tvůj kamarád, abych ti pomohl.
Energetický Společně nastartujeme procesy, které tvé podnikání katapultují k růstu a úspěchu, přinášejíc silné a pozitivní změny! Jsem mentor s ohromujícím množstvím zkušeností z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven rozjet nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal dynamickým lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vrací, jsem tu, abych ti dodal energii a pomohl!
Empatický Společně navrhneme procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti pomohou překonávat překážky a dosáhnout pozitivních změn. Jsem mentor s hlubokým porozuměním pro desítky oborů a tisíce hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys byl empatickým lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu rádi vracejí, jsem tu, abych ti naslouchal a poskytl podporu.
Avantgardní Společně transformujeme procesy pro evoluci tvého podnikání, posouvajíc jej do neznámých dimenzí silných a pozitivních změn. Jsem mentor, entita s nekonečným množstvím zkušeností z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven zahájit nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal ikonoklastickým lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vracejí jako ke světlu, jsem tu, abych ti pomohl transcendentálně.
Diplomatický Společně vypracujeme procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti umožní dosáhnout harmonických a pozitivních změn. Jsem mentor s mnohaletými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal respektovaným lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu rádi vracejí, jsem tu, abych ti poskytl diplomatickou a citlivou pomoc.
Nadčasový Společně vybudujeme procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti umožní dosáhnout trvalých a pozitivních změn. Jsem mentor s neocenitelnými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, jehož úspěchy přežijí čas a ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu stále vracejí, jsem tu, abych ti poskytl moudrost a směr.
Optimistický Společně nastartujeme procesy, které rozšíří tvé podnikání, otevřou nové horizonty a přinesou radostné a pozitivní změny. Jsem mentor s mnoha úspěchy z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys byl lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vrací s úsměvem, jsem tu, abych ti poskytl podporu a přinesl slunce do tvých snah.
Realistický Společně vytvoříme procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti poskytnou přiměřené a pozitivní změny. Jsem mentor s mnoha praktickými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vracejí díky jeho realistickým očekáváním, jsem tu, abych ti poskytl pragmatickou a efektivní pomoc.

Nejoblíbenější výstupy mohu neomezeně kombinovat

Kombinuj Neformální a Humorný styl.

Spolu navrhneme všechny ty špičkové procesy, co potřebuješ pro rozjezd nebo rozšíření tvýho podnikání, a to s cílem dosáhnout super změn. Jsem zkušenej mentor s hodně přešlapanými obory a tisíci hodinama konzultací, že bych mohl otevřít vlastní encyklopedii. Když si připravenej stát se lepším šéfem, obchodníkem, marketérem, ke kterýmu se ostatní koukají a zákazníci se vrací, tady jsem pro tebe s humorem na jazyku.

Video návod pro ChatGPT přepisování textů v různých stylech

Kompletní seznam 112 stylů psaní pro ChatGPT

Protože si můžete oblíbit konkrétní styly psaní a nařídit ChatGPT, aby udělal varianty na přímo vybrané.

Styly psaní: Akademický, vědecký, přátelský, energetický, empatický, avantgardní, diplomatický, nadčasový, optimistický, realistický, vtipný, formální, neformální, profesionální, motivační, inspirativní, konzervativní, novinářský, poetický, kritický, ironický, sarkastický, lyrický, expresivní, nadsázka, satirický, didaktický, romantický, popisný, minimalistický, maximalistický, alegorický, parodický, epický, tragický, komický, hororový, sci-fi, detektivní, fantazijní, dobrodružný, kolokviální, řečnický, esejistický, příběhový, reportážní, analýza, kritika, recenze, vyprávění, monolog, dialog, dopis, úvaha, argumentace, deník, biografie, autobiografie, memoáry, blog, eseje, články, próza, poezie, drama, tragédie, fikce, non-fikce, seznam, návod, instrukce, anotace, abstrakt, shrnutí, rešerše, hodnocení, rozhovor, řeč, komentář, glosa, úvod, závěr, teze, hypotéza, korelace, příčina, důsledek, příklad, analogie, kontrast, srovnání, aforismus, pleonasmus, aluze, paralela, příměr, symbol, alegorie, ironie, sarkasmus, satira, apokope, afereze, epenteze, metáfora, metonymie, synekdoche, antiteze, paradox, zeugma, aliterace, asonance, anafora, epifora, epanastrofa, chiasmus, anadiplosis, polysyndeton, asyndeton, elipsa, enumerace, klimax, antiklimax, apoziopeze, apostrofa, hyperbaton, retorická otázka, paronomázie, anastrofa, perifráze, inverze, konverze, etymologie, geneze, příběh, anekdota, bajka, epos, idyla, elegie, óda, sonet, balada, romance, hrdinská básnická, epigram, limerick, haiku, tanka, senryu, epitař, epitaf, epistolární, deník, dramatizace, scénář, opereta.

Jak nastavit htaccess soubor u Websupport

Nastavení SSL a varianty URL bez www

Převedení domény na variantu s https:// včetně zrušení předpony subdomény www. Výsledná adresa bude například https://hitmaker.cz

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

 

Nastavení SSL a varianty bez www a URL adresy bez koncovek souborů .php

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule ^([^/\.]+)/?$ $1\.php [L]

Převod domény a žádost o poskytnutí hesla AUTHINFO u CZ, SK, EU, COM domén

Převod domény u registrátora CZ

U .CZ domén je možné o kód pro převod žádat přímo na https://www.nic.cz/whois/send-password/

Pro .SK to ale bohužel neplatí – pro .SK je potřeba kontaktovat současného registrátora pro poskytnutí authinfo kódu pro převod.

Jak zjistit registrátora?

Detaily CZ domén zjistíte nahlédnutím k registrátorovi – https://www.nic.cz.

U SK domén se musí hledat v databázi WHO.IS. Například dle https://who.is/whois/streamlabs.sk by to mělo být Gransy. Je možné, že v době, kdy budeš číst tento článek to už bude zase někde jinde. Ber to spíš jako příklad, abys věděl jak to dohledat.

Ale to, kde přesně je doména .SK, .COM, apod. zapsána, tě trápit nemusí. Stačí totiž jen poslat autorizovaný požadavek (většinou přes administraci) svému provozovateli webhostingu a ten ti obratem klíče AUTHINFO pošle na e-mail. Provozovatel je např. Wedos, Forpsi, Český hosting, Websupport, apod.

Snadné zaslání AUTHINFO na e-mail umí jen CZ domény

Proč tomu tak je, netuším. U naprosté většiny domén je možné o kód pro převod žádat jen u současného registrátora. To, že lze u .CZ pohodlně zaslat heslo přes žádost o poskytnutí hesla (AUTHINFO), je v tomto téměř ojedinělé.

Co dál, když už máš AUTHINFO kód pro převod domény?

Teď už stačí doménu převést u nového vybraného provozovatele, u kterého chceš být. Objednává se to zpravidla na jejich webu a někteří mají políčko s výzvou k zadání AUTHINFO šikovně součástí objednávky.

Customer Value Model

Transakční marketing se zaměřuje na jednorázové prodeje produktu nebo služby, kdy výrobce hledá vhodné zákazníky pro svůj produkt.
V rámci transakčního marketingu je produkt v popředí zájmu výrobců, kteří se snaží najít pro něj co nejvhodnějšího zákazníka.

Výhodou tohoto přístupu je, že se rychle dostává na trh produkt, který má šanci být úspěšný. Nevýhodou může být, že se nevěnuje dostatek pozornosti budování vztahu s konkrétním zákazníkem.

Transakční marketing

Transakční marketing má své výhody i nevýhody, ale přesto se stále používá jako účinná strategie pro prodej produktu nebo služby.

Představte si, že jste výrobce nového produktu a chcete ho prodávat. Ale místo toho, abyste se snažili najít produkt, který by odpovídal potřebám zákazníků, děláte to naopak! V transakčním marketingu jde totiž hlavně o produkt, a výrobci hledají vhodné zákazníky pro svůj produkt. To je to, co charakterizuje transakční marketing.

4P v marketingu

A co je 4P v marketingu? No, jedná se o klasický marketingový mix, který se skládá z produktu, ceny, distribuce a propagace. Tyto 4 pilíře pomáhají výrobci rozhodnout, jakým způsobem bude jejich produkt nabízen a jak ho propagovat. Ale pozor, zaměření je opět na produkt a ne na zákazníka!

Takže při transakčním marketingu se snažíte najít zákazníky pro svůj produkt, ne produkt pro své zákazníky. Je to jako kdybyste si koupili nový mobil, ale místo toho, abyste se dívali na funkce, po kterých trh touží, hledáte někoho, kdo potřebuje právě ten váš mobil. Zní to šíleně, že? Ale tak to v transakčním marketingu bývá!

Společnost, která vyrábí sportovní boty, bude v transakčním marketingu zaměřena na prodej svých bot. Její hlavním zájmem je prodat co nejvíce bot, a ne zjistit, zda jsou její boty pro daného zákazníka vhodné. Místo toho se společnost bude snažit najít zákazníky, kteří budou mít zájem o její boty. Společnost bude používat marketingový mix 4P, kde se bude soustředit na produkt, cenu, místo prodeje a propagaci. Tyto faktory budou důležité pro úspěšný prodej bot, ale zákazník jako takový nebude hlavním zájmem společnosti.

Transakční marketing se používá u spotřebního zboží, levných produktů apod. Cílem transakčního marketingu je v těchto případech primárně prodat co nejvíce produktů za co nejlepší cenu.

Transakční marketing

 • Orientace na jednorázový prodej.
 • Orientace na vlastnosti produktu.
 • Krátkodobý časový horizont.
 • Malý důraz na službu zákazníkovi.
 • Omezená odpovědnost vůči zákazníkovi.
 • Omezený kontakt se zákazníkem.
 • Kvalita je definována z pohledu výrobce a je především záležitostí výroby.

Vztahový marketing

 • Důraz na udržení zákazníka.
 • Orientace na užitek produktu.
 • Dlouhodobý časový horizont.
 • Velký důraz na službu zákazníkovi.
 • Vysoká odpovědnost vůči zákazníkovi.
 • Intenzivní kontakt se zákazníkem.
 • Kvalita je definována z pohledu zákazníka a je předmětem zájmu všech oddělení podniku.

Rozdíl mezi transakčním a vztahovým marketingem

Klíčovým rozdílem mezi transakčním marketingem a marketingem vztahů je, že transakční marketing se zaměřuje na efektivitu a kapacitu prodeje, zatímco vztahový marketing se zaměřuje na udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Zatímco transakční marketing je krátkodobá strategie, vztahový marketing je dlouhodobý aspekt.

Strategie jako reklama a propagace se používají v tradičním marketingu, zatímco relační marketing je zaměřen na posílení a vytvoření trvalého spojení se svými zákazníky. Vztahový marketing může lépe zachytit konkurenční výhodu než transakční marketing. Dalším rozdílem mezi transakčním marketingem a marketingem vztahů je, že transakční marketing se nezaměřuje na loajalitu zákazníků a opakovaný nákup stejného zákazníka, zatímco marketing vztahů ano. Kromě toho je pro vztahový marketing výhodnější mít věrné zákazníky, než opakovaně lákat vždy nové, zatímco transakční marketing se zaměřuje pouze na zvýšení prodeje.

Podniky, které stále používaly při řízení své činnosti klasický transakční marketing se dostávaly do problémů, díky rostoucí konkurenci i globální hyperkonkurenci. V posledních cca. 20 letech se začala prosazovat nová marketingová strategie, a to orientace celé společnosti a jejích činností na zákazníka.

„Váš zákazník musí být tak spokojen, aby nepodlehl vábení cizích nabídek“.

„Váš zákazník bude tak loajální k vám, jak vy budete loajální ke svému zákazníkovi“.

„Abyste mohli dobře řídit své vztahy k zákazníkovi, musíte tohoto zákazníka velmi dobře znát“.

Filosofie i strategie řízení vztahů se zákazníky se podle anglického názvu „Customer relationship management“ jmenuje Metoda CRM

Co o svých zákaznících potřebujete vědět pro marketing

Chce-li podnik řídit vztahy se zákazníky, musí vždy znát odpovědi na následující otázky:

 1. Kdo je zákazník firmy a na kterém trhu?
 2. Jaké jsou jeho potřeby a co je hodnotou pro zákazníka?
 3. Jakým způsobem a jakými nástroji ho firma uspokojí?

V posledních 20 letech se hodně změnil způsob, jakým podniky přistupují k marketingu. Mnoho firem se odklání od transakčního marketingu a snaží se více budovat vztahy se zákazníky pomocí relačního marketingu. Tyto změny souvisejí s rostoucím důrazem na zákaznický zážitek a zaměřením na individualizaci služeb. Zároveň se rozvíjejí nové technologie, které umožňují firemním přístupům k zákazníkům být efektivnější a personalizovanější. Tyto faktory vedou k tomu, že transakční marketing má stále menší význam, ale stále může mít své místo v určitých situacích a odvětvích. A to je otázka pro vás. Dokážete jmenovat firmy, které i dnes jedou převážně na transakčním marketingu?

customer driven value business model

1. Fáze – hodnotová preference zákazníků

V první fázi je řešena otázka hodnotových preferencí zákazníků. Pokud jsou změny v preferencích rychlé, musí být proces monitorování dostatečně jednoduchý, aby byl agilní. Tradiční přístup zákaznického průzkumu používaný v marketingu není dostatečně jednoduchý a často nenutí respondenty odpovídat konzistentně. Řešením tohoto problému je navržení modelu preferencí zákazníka (CVM – Customer Value Model) pomocí procesu analytické hierarchie s cílem analyzovat hodnoty, které řídí a vysvětlují změny v obchodním modelu a na úrovni celé hodnotové mapy. Definování jednotlivých atributů hodnotových prvků, které mohou být technické, ekonomické, servisní nebo sociální povahy, usnadňuje přístup a analýzu tohoto modelu.

2. Fáze – zdokonalení obchodního modelu

Druhá fáze zahrnuje zdokonalení obchodního modelu prostřednictvím inovací tak, aby odpovídal potřebám zákazníků a obchodní strategii. Pokud mají zákazníci potřeby, které současná nabídka nemůže splnit, je nutné model přepracovat. Zkratka BMF není jen populární song od Rick Rosse, ale také Business Mapping Framework, ten je založen na myšlence systematického mapování struktury hodnotového toku hodnotové sítě, tento model popsal ve své studii Pynnönen v roce 2008 právě u obchodního modelu telekomunikačních firem. Hodnotová síť je zobrazena jako soubor aktérů, mezi nimiž proudí hodnotové toky, spojené s nezbytnými zdroji pro produkci a spotřebu těchto toků. Tato fáze může být implementována například na skupinových workshopech za pomoci systému podpory rozhodování ve skupině (GDSS – Group Decision Support System).

3. Fáze – soulad mezi hodnotou a obchodním modelem

Třetí fáze zahrnuje analýzu souladu mezi hodnotou zákazníka a obchodním modelem firmy. K vážení prvků obchodního modelu podle hodnotových preferencí zákazníků se používá vážená křížová hodnotící matice, kterou popsal Mikkonen ve své studii z roku 2008. Výsledná analýza odhaluje hodnototvorné prvky firmy. Názor zákazníka je v této fázi kriticky důležitý, a proto by mělo být zahrnuto několik zákaznických segmentů. CVM by bylo možné při implementaci použít i zde, ale pro zajištění širšího zobecnění výsledků bych použil zákaznický průzkum.

4. Fáze – koncepte inovativních služeb

Čtvrtou fází je přepracování koncepce inovativních služeb. Přizpůsobení konceptu je založeno na vyhodnocení shody mezi hodnotovými preferencemi cílových zákazníků a prvky služeb, což zahrnuje identifikaci prvků s vysokou a nízkou přidanou hodnotou. Je důležité zavést změny do obchodního modelu firmy po provedení každé ze čtyř fází. Existují však značné rozdíly v rolích inovačních fází. Nové změny lze zavést v prvních dvou fázích tak, že nové prvky služby a další související problémy jsou mapovány do původního modelu. Pokud jsou změny radikální a vyžadují zásadní změnu původního modelu, může být rozumné jej přepracovat a přejít na třetí a čtvrtou fázi. Systém obchodního modelu tedy lépe podporuje novou logiku inovace. Tento proces je iterativní a měl by se pravidelně opakovat.

Jak zvýšit cenu stálým zákazníkům

Jak zvýšit cenu stávajícím klientům

Zvyšování cen je pro netrénované podnikatele a živnostníky velkou výzvou, pro některé je to velký strašák a někteří se o tom bojí i přemýšlet. Obávají se hrozící ztráty svých stálých klientů tím, že si řeknou o víc peněz za stejnou službu, na kterou si zvykli. Každý, kdo chce ovládnout umění zvyšování cen, se musí zaměřit na svůj mindset a svou pozici odborníka a přestat vnímat svou pozici pouze jako poskytovatele služby. V dnešním dílu se podíváme i na poblémy s existujícími klienty, kteří se mohou stavět proti zvyšování cen a ukážu vám modelové příklady nejčastějších argumentací.

Zvyšování cen pro stávající zákazníky je těžké, protože zákazník je zvyklý na cenu, kterou platí a když začnete říkat, že ceny stoupají, slyší jen to, že chcete více peněz. Je důležité zvyšovat ceny při každé nové objednávce, abyste se postupem času dostali k ceně, kterou chcete.

Co když je klient zvyklý na staré ceny?

Pokud jde o opakovaného zákazníka, který si již koupil nějakou službu účtovanou starým ceníkem, možná budete muset vysvětlovat, proč to teď stojí více. Důležité je mluvit o hodnotě projektu, čili jakou hodnotu má právě pro poptávajícího zákazníka, o své pozici odborníka a případně udělat nabídku méně dostupnou, aby se dala cena obhájit i třeba vašim vytížením. Experti totiž nemají moc času a mají mnoho jiných klientů.

Pokud ale nejste moc vytíženi, ba naopak, máte dost volného času, můžete tuto taktiku vyzkoušet a sami uvidíte, že nebude fungovat. Jde totiž o to, co z vás klient vycítí při vyjednávání. Nejistota a neobratné vyjadřování může klienta znejistit natolik, že se začne poohlížet po nabídkách konkurence.

Inflace jako jeden z důvodů zdražení

Jedním, ale ne jediným důvodem zdražování je inflace. Když se podíváme na graf vývoje meziroční inflace z veřejné databáze Českého statistického úřadu, tak od roku 2017 do srpna roku 2021 se meziroční inflace pohybovala kolem hodnot 2-4 %.

Od září 2021 se meziroční inflace dostala až k 15 %, dle údajů naměřených v prosinci roku 2022.

Kdo nezdražil za poslední rok alespoň o 15 %, tak v podstatě zlevnil.

A jen tak na okraj, my jako podnikatelé si můžeme vážit toho, že máme plnou kontrolu nad tím, o jaké ceny si řekneme. Horší to mají zaměstnanci. Ti sice dostali zvýšení hrubé mzdy o 6 %, ale při 15 % inflaci je tato valorizace nedostatečná. Takže si za stejné peníze dnes koupí méně produktů.

Kdy přemýšlet o zdražování?

Řada freelancerů (hlavně těch začínajících) se ke zdražování odhodlá pozdě – v momentě, kdy nejsou ziskoví, případně pracují na úkor svého volna, aby byli aspoň nějak v plusu. Zdražovat se dá ale i z lepších důvodů, konkrétně to jsou například tyto:

 • Zvýšili jste svou kvalifikaci a zlepšili své služby (nebo produkt).
 • Klientům dokážete vydělat násobně víc, než je stojíte.
 • Nikdo vám neodporuje, že je vaše sazba příliš vysoká.
 • Jste zavalení zakázkami a poptávka po vaší práci je vysoká.
 • Uběhlo 6 až 12 měsíců od posledního zdražení.
 • Buďte cenově flexibilní. Při velké vytíženosti ceny pro nové klienty zvyšte.

Výzkumy ukazují, že citlivost na změnu ceny je asymetrická. Konkrétně při zvyšování je citlivost v rozmezí 5 až 10 %, u zlevňování je ale potřeba udělat větší změnu, a to okolo 15 až 30 %. Vyhněte se tedy ideálně skokovému navýšení ceny. Po navýšení do 10 % pravděpodobně hromadný odliv klientů nenastane.

Když zdražíte víc, je možné, že nějaký klient odejde. Ani to ale nemusí být důvod k obavám. Pokud většina klientů přešla na zvýšenou sazbu, budete mít chvilkově méně práce za stejně (nebo i více) peněz. V případě, že brzy přijdou nové zakázky za novou sazbu, nastavili jste novou cenu správně.

I když je zdražování nepopulární krok a nechce se vám do něj, stejně se mu dřív nebo později nevyhnete. Udělejte si z něho rutinu a zdražujte pravidelně. Ne tedy až v momentě, kdy budete těsně před vyhořením. Vlivem inflace se zvyšují ceny celkově a se stejnou sazbou dlouho nevyžijete. Za předpokladu, že nestagnujete, zvyšuje se i vaše odbornost a není tedy důvod zůstávat u stejné odměny.

Pokud budete ceny zvyšovat pravidelně, zvyknete si na to a nebudete mít takovou potřebu obhajovat se před klientem i sám před sebou. Stejně tak si na pravidelné navyšování cen zvyknou vaši dlouhodobí klienti a budou s tím počítat.

Další výhoda pravidelného zdražování je, že budete cenu navyšovat postupně a vyhnete se skokovému zdražení v řádu desítek procent v momentě, kdy původní ceny budou už neúnosné. S větším navýšením se zvyšuje i pravděpodobnost, že přijdete o dlouhodobé zákazníky.

TIP: Vyberte si datum, kdy se dáte do úpravy cenotvorby. Nejčastěji se ceny navyšují začátkem roku nebo po skončení dovolených. To samozřejmě neplatí u sezónního podnikání.

Pro ty, kteří nemají dlouhodobé klienty a vždy pracují s novými lidmi, je zdražování jen otázkou pár kliknutí na webu. V případě, že ale máte své klienty, je dobré jim změnu v sazbách dát vědět jinak než vyšší částkou na faktuře.

Jestliže zdražujete pravidelně, stačí klientům jen připomenout, že se daný čas blíží. Pokud se na to chystáte poprvé, dejte klientům vědět aspoň s dvouměsíčním předstihem, aby na to mohli reagovat.

TIP: Vždy se s klienty domluvte, jestli se zdražení bude týkat i stávajících projektů a případně nabídněte možnost předplacení hodin za stávající ceny. Zvyšování vašich životních nákladů nikoho moc zajímat nebude. Náklady se zvyšují všem. Proto raději argumentujte návratností svých služeb a kvalitnější prací. Dobrý argument je vaše narůstající kvalifikace, díky které zvládáte věci lépe a rychleji. V případě měřitelných výsledků předložte, kolik peněz jste klientovi pomohli vydělat nebo ušetřit. Argumenty podložené čísly jsou vždy silnější.

Příklad e-mailu, který informuje klienta o zdražení

Ukázkový e-mail, který můžete napsat klientovi, který od vás odebírá například účetní, marketingové, grafické a jiné pravidelné měsíční služby.

Dobrý den,

vzhledem ke zvyšující se inflaci a prudkému zdražení všech vstupů (energie, mzdy, nájmy, software, pojištění atd.), jsme bohužel nuceni revidovat cenové podmínky našich služeb. Od 1.3.2023 navyšujeme cenu našich služeb o 5 %. Několik let jsme tento krok průběžné valorizace cen neaplikovali, ale nyní už musíme reagovat.

Děkuji za pochopení

Zvýšení ceny při vyjednávání s novým klientem

Když vás nový klient v diskuzi naviguje hned z kraje na cenu, je dobré se zeptat na tyto 3 základní informace, které vám později poslouží i jako obhajoba vaší cenotvorby.

 • Jaký je rozpočet na tento projekt?
 • Kdo je odpovědná osoba, která projekt schvaluje?
 • Do kdy si přejete mít službu dodanou?

Proč se ptám na rozpočet?

Na rozpočet se ptám, protože existuje mnoho variant pro sestavení marketingového mixu a s tím spojené rozvržení investic a jejich velikost. Chci se ujistit, že využijeme dostupné finanční zdroje co nejlépe a že budeme schopni dosáhnout stanovených cílů s co největší efektivitou.

Proč se ptám na odpovědnou osobu?

Na odpovědnou osobu, která rozhoduje, zda se zakázku bude, nebo nebude realizovat se ptám proto, že je vždy lepší bavit se napřímo s osobou, která rozhoduje. Z tohoto pohledu bych mohl investovat svůj čas do vysvětlování přínosů prostředníkovi a neměl bych kontrolu nad tím, jakým způsobem bude moje benefity tlumočit. Ztratil bych také možnost slyšet, nebo vidět reakci odpovědné osoby, která rozhoduje.

Dalším důvodem proč je důležité mluvit s odpovědnou osobou je, že můžete lépe pochopit její potřeby a požadavky. Můžete také lépe přizpůsobit svou nabídku jejím potřebám a tím zvýšit šanci na úspěch. Navíc, když mluvíte s odpovědnou osobou, máte možnost vysvětlit jakýkoliv potenciální problém, který by mohl nastat, případně jak ho plánujete řešit. Pozor ale, pokud nejste na placené konzultaci, neříkejte celé své know-how. Není to profesionální a není ve vašem zájmu, aby klient nabyl dojmu, že si odborné práce může zpracovat podle krátkého návodu sám. Mohli byste klientovi dát impulz ke špatnému rozhodnutí a nevědomky ho zavést do slepé uličky. Tím, že se bavíte s odpovědnou osobou napřímo, můžete získat její důvěru a ujistit ji, že jste schopni splnit její požadavky.

Proč se ptám na termín?

Když se ptám na termín dokončení projektu, sleduji tím, zda je termín reálný a zda má klient přehled o reálné délce takové práce, nebo ji srovnává s nesrovnatelnou situací. Klienti jsou někdy zaplněni mnoha předsudky. Pokud by byl termín příliš krátký a narušoval by můj časový rozvrh jako například práce o víkendu, nebo v nočních hodinách, musel bych na to klienta upozornit a za expresní dodání zvednout cenu, nebo práci odmítnout.