blank

Cenová válka

Existuje válka, do které se nechcete dostat. Jedná se o cenové přetahování, kdo je schopný dát své produkty/služby za nižší cenu. Taková situace pak vede k tomu, že vítěze čeká v podstatě bankrot, protože sice vyprodal sklady, ale nic nevydělal. Více v novém dílu.

blank

Největší problém cenotvorby je komoditizace

V dnešním díle se dozvíte, co je to komoditizace a jaké vlivy způsobí v tržním prostředí. Možná máte tento problém právě vy, pokud nemáte úspěch při zvýšení ceny za své produkty, nebo služby.

Při cenotvorbě, nebo strategii stanovení cen je důležité znát ceny a další parametry svých konkurentů. Cena je pak jedním z důležitých parametrů u většiny nákupních rozhodnutí. Cena nám rozděluje zákaznické segmenty a říká také mnoho o tom, jak si svou službu nebo produkt ceníme. Jak sebevědomá je cenovka, taková asi bude i kvalita, i když to v některých případech takto být nemusí.

blank

Taktika tradice – techniky manipulace

Diktátor – odvolává se na autoritu a tradici, hojně využívá citáty. Bývá to často autoritativní šéf nebo otec rodiny. Může trvat na setkání v prostoru, kde má převahu a kontrolu, např. kancelář, dům, auto nebo jiné místo, kde pociťuje vlastnictví a dobře prostor zná (a vy ne).

Příklady extrémní varianty manipulace tradicí z rodinného prostředí: “Je mi jedno, co tě baví a nebaví. Řekl jsem, že půjdeš studovat práva tak, jako všichni muži v naší rodině.” “Slušná svatba má být v kostele, jinak mě tam nedostaneš. Je to tradice!”