Používám metodu benchmarkingu, která pomáhá klientům zrychlit tempo růstu jejich výnosů. Benchmarking umožňuje mým klientům přeskakovat své konkurenty zavedením nových postupů od nejlepších obchodních a marketingových lídrů na tuzemském i světovém trhu.

Marketingové a obchodní konzultační služby

Metodologie pro růst výnosů: