»
Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů na webové stránce ZSF.cz

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Filip Novák, DiS., IČ 73943118, se sídlem ČSA 22/12, Šternberk, 785 01 (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě registrace na webu https://zsf.cz. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu a Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování webu, zajišťující marketingové služby, a Google Analytics.

VI. Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, námitku proti zpracování a přenositelnost údajů. Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečené připojení certifikační autoritou Let’s Encrypt, bezpečnostním pluginem WordFence, dvou-krokové přihlášení kontaktu do e-mail databáze MailChimp. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Máte nějaké dotazy?

Pokud máte dotazy nebo návrhy ohledně ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na následující adrese: info@zsf.cz

Načítám datum...

Picture of Filip Novák – prohlášení provozovatele webu
Filip Novák – prohlášení provozovatele webu

Jako správce tohoto webu si velmi vážím důvěry, kterou mi svěřujete tím, že sdílíte své osobní údaje. Chci vás ujistit, že vaše osobní údaje jsou mě v bezpečí a používám je výhradně v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Ochrana vašich osobních údajů je pro mě a celý můj tým prioritou.