-63%

Umění zvládat konflikty

2990  bez DPH

V tomto praktickém kurzu se naučíš, proč konflikty vznikají, jakou mají strukturu, jak je zvládat a jaké strategie řešení konfliktů se nabízejí v konkrétních modelových situacích. Tyto nástroje ti pomohou lépe zvládat stres a získat sebekontrolu, kterou nutně potřebuješ k dosažení svého cíle ve vyjednávání.

 • Masterclass video “Umění zvládat konflikty”: 1 hodina 33 minut.
 • Bonusové video ZDARMA “Rozbor toxicity a manipulačních technik v internetové diskuzi”: 1 hodina 37 minut.
 • Kurz obsahuje 2 online videa + audio verzi masterclass kurzu v mp3.
Kategorie: Štítek:

Popis

Jak můžeš úspěšně vyjednávat s tvrdohlavým šéfem, rozzlobeným zákazníkem nebo kolegou manipulátorem?

Tento unikátní kurz tě naučí:

 • Sebekontroly ve vyhrocených situacích.
 • Zmírnit vnitřní nestabilitu, hněv a nepřátelství.
 • Zjistit, co druhá strana opravdu chce.
 • Přestaneš tak snadno podléhat emocím.
 • Účinné taktiky proti špinavým trikům a skrytým manipulacím.
 • Jak dosáhnout dohody pomocí manažerských dovedností, která uspokojí potřeby obou stran.

Tento masterclass kurz vychází z teorie i empirických důkazů. Poskytuje přesvědčivý důvod, proč jsou manažerské a vůdčí schopnosti nezbytné pro zapojení zaměstnanců, efektivní komunikaci, udržitelnou produktivitu a úspěch.

Masterclass kurz nabízí budoucím manažerům základ pro analýzu, porozumění a aktivaci chování, které povede k dosažení pozitivního výkonu, produktivity a ziskovosti.

Kapitoly ve svých závěrech obsahují i přehledné výčty nejdůležitějších bodů.

Hlavní kapitoly

 1. Proč je konflikt důležitý.
 2. Vyjednávání a mediace.
 3. Pochopení povahy konfliktu.
 4. Jaké situace vyústí v konflikt.
 5. Faktory vnímání konfliktu.
 6. Příčiny konfliktu.
 7. Vývoj konfliktu.
 8. Analýza konfliktu.
 9. Strategie zvládání konfliktu
 10. Styly zvládání konfliktu
 11. Umění dialogu.
 12. Reakce na odpor.
 13. Jak překonat odpor.
 14. Asertivita.
 15. Špinavé triky a manipulace.
 16. Mezilidské dimenze konfliktu.

Zajíc v pytli? Tady určitě ne. Získáš kvalitně zpracovaný a rozsáhlý masterclass kurz s příklady z praxe. Tento kurz ti může zachránit nejednu komplikovanou situaci v mezilidských i pracovních vztazích.

Styly zvládání konfliktu

Soupeření (konfrontace)

Agresivní a nekooperativní styl, sledování pouze vlastních zájmů a nerespektování druhé strany, tendence k jednání výhra – prohra, kdy např. jedna strana využívá své moci pramenící z pozice, využívání manipulace (např. návrh, že věc bude postoupena nějaké komisi) nebo prosté ignorování požadavků druhé strany, vede ke vzniku nepřátelství a touhy po odplatě.

Vyhýbání se

Podceňování vlastního zájmu a nerespektování zájmu druhého, tudíž nekooperativní styl, vycházející z přesvědčení, že jakýkoliv konflikt škodí, zpravidla spojeno s obavou z negativních emocí a následného stresu, v ostatních vyvolává silnou frustraci, protože věci se neřeší, jsou obcházeny.

Přizpůsobování se (ústup)

Neprosazující se, neberoucí ohled na vlastní zájem, ale kooperativní styl, vstřícný k druhému, zájmy druhého jsou řazeny nad zájmy svoje, pro zachování klidu a míru je jedna strana ochotna k obětem, při návykovém chování tohoto stylu člověk začne být zneužíván druhými, protože je o něm známo, že ustoupí.

Kompromis

Mírně sebeprosazující a mírně kooperativní, obě strany se vzdávají části svých zájmů ve prospěch dohody, není vítězů ani poražených, jeden ústupek se vyváží jiným, něco je obětováno ve prospěch společného cíle nebo zájmu, používají-li tento styl manažeři často, mají podřízení pocit „ulamování hrotů“, mohou tím ztrácet respekt.

Spolupráce

Sebeprosazující se a současně kooperativní, respektující zájmy protistrany, společná práce na vzájemně výhodném řešení.

Celý kurz je přehledný a obsahuje 9 cvičení

 • Jednodušeji pochopíš složité téma konfliktů, pomocí obrazových materiálů a video ukázek, kterými jsem kurz pečlivě obohatil.
 • Video obsahuje 9 praktických cvičení, u kterých si otestuješ vlastní schopnosti vnímání zvládání konfliktů.
 • Jsem otevřený, nejedná se jen o kurz (přednášku), ale i o mé osobní zkušenosti s konflikty a jejím řešením.
 • Na konci kurzu zjistíš i mé osobní poznámky z cvičení. Můžeš si je pak diskrétně porovnat s těmi, které sis ve cvičení vyplnil sám.
ikonka tečka oddělovač stránky

Reference absolventů masterclass kurzu

Kristián Draškovič
Kristián Draškovič
5pixel.sk

Veľmi dobré školenie. Veľmi kvalitné a prepracované školenie, zaujímavé cvičenia. Školenie odporúčam hlavne manažérom a podnikateľom.

Václav Beránek
Václav Beránek
vberanek.cz

Ahoj Filipe, moc díky za videokurz. Nejvíc mě zaujalo to, jak lze konflikt chápat a povídání o maskách. Včera jsem video vyslechl celé. Rád se ke kurzu vrátím. Hltal jsem Tě. Je to skvělá práce - Tvoje práce. Je mi velkou ctí, že Tě mohu znát a podporovat Díky, že můžu. Dnes mě napadlo další téma a to - Krizová komunikace.. Ještě jednou díky, Filipe.. Vašek

Aneta Křesalová
Aneta Křesalová
+VET

"My toho slona sníme po kouskách." Nejen tato věta mi utkvěla z tohoto skvělého kurzu. Jak zvládat konflikty, vyjednat možné i nemožné, to je zásadní nejen v podnikání, ale i v běžném životě. Proto si myslím, že je tento masterclass skutečným přínosem pro každého. Veliké plus, vidím v tom, že Filip popisuje řadu příkladů, které utkví v paměti a podtrhnou celou hlavní myšlenku tohoto kurzu.