Základy ziskovosti

Tento test vyhodnotí tvou schopnost orientace v základních ekonomických termínech. Tento test by měl dát každý absolvent ekonomické vysoké školy na 100 %.

Pekař prodává rohlíky do supermarketu za 1,6 Kč za kus. Supermarket je pak prodává za 2,9 Kč. Co představuje rozdíl v ceně z pohledu supermarketu?
Firma prodává produkt za 120 Kč, zatímco nákupní cena byla 100 Kč. Rozdíl těchto částek je:
Pokud supermarket poskytne 10 % slevu na rohlíky, které normálně prodává za 2,9 Kč, jaká bude cena rohlíku po slevě?
Zboží stojí původně 500 Kč, ale po slevě 10% se prodává za 450 Kč. Jedná se o:
Dnes je průměrná cena kostky másla 41 Kč včetně 15% DPH. Když bude DPH 12 % jaká bude celková cena s DPH?
Prodáváte výrobek za 123 Kč s DPH. DPH v této ceně tvoří 21 %. Jaká je cena bez DPH?
S obchodním partnerem se shodnete na tom, že prodáte nakoupené zboží o 30 % dráž. Nákupní cena zboží bude 1000 Kč, jaká bude jeho prodejní cena?
Sleva 15% na produkt s cenou 1000 Kč. Jaká je konečná cena?
Pekař má pevné náklady (např. nájem, energie) 10 000 Kč měsíčně a proměnné náklady na výrobu jednoho rohlíku jsou 0,6 Kč. Kolik rohlíků musí prodat, aby dosáhl bodu zvratu, pokud je jejich prodejní cena 1,6 Kč?
Pokud supermarket prodává 20 000 rohlíků měsíčně a má celkové měsíční výdaje 50 000 Kč (jedná se o výdaje spojené s uskladněním a prodejem rohlíků a další související režijní výdaje), jaká je cash flow supermarketu z prodeje rohlíků, pokud jeden stojí 2,9 Kč?
Ve společnosti IBM byl rozdělen roční bonus ve výši 250 000 Kč mezi tři manažery – Manažera A, Manažera B a Manažera C. Rozdělení bonusu bylo založeno na jejich výkonech a přínosu pro společnost v uplynulém roce. Na každé 3 Kč, které dostal Manažer A, připadlo 4 Kč Manažeru B. Dále, na každých 5 Kč, které dostal Manažer B, připadlo 7 Kč Manažeru C. Jak byl bonus rozdělen mezi tři manažery a který z nich dostal nejvíce?

Objednej si knihu!