💜 Školení

Získejte zkratku k praktickým znalostem a navštivte školení, která pořádám.


💜 Konzultace

Start marketingových kampaní a SEO strategií je tak dobrý, jak dobrá je znalost trhu, produktu, konkurence a silných stránek klienta. Proto všechny nové zakázky začínají marketingovou konzultací.