24 typů problémových kolegů

typy problémových kolegů v práci

Co když se vám do práce nechce kvůli jednomu kolegovi?

Ponořme se do zákoutí každodenní pracovní rutiny a oživme zde tiché postavy, které se většinou skrývají v pozadí našich pracovních dnů. Na scéně se objevuje figura kolegy, jenž je odborníkem svého oboru, avšak jeho přítomnost se jeví jako trn v oku ostatním členům týmu. Jeho jednání ožehává atmosféru na pracovišti, provokuje konflikty, kritizuje ostatní a zdá se, že nenachází uspokojení v ničem, co se kolem něj děje. Znáte takového kolegu? O tomto fenoménu pojednává můj článek, protože když jsem pracovat na plný úvazek v IBM, pár takových lidí jsem bohužel musel strpět.

Důležité je si uvědomit, že tito „problémoví kolegové“ zpravidla nejsou zlí lidé. Pravdou však zůstává, že jejich chování může být vyvoláno mnoha faktory, například tím, že se nacházejí v nevhodném pracovním prostředí nebo na pozici, která jim není přirozená. Někdy jsou to jednoduše osobnosti, které nejsou kompatibilní s ostatními členy týmu, nebo lidé, jimž okolnosti nedovolily naplnit své odborné aspirace.

Jak tedy s tímto fenoménem naložit? Jak se vypořádat s těmito složitými situacemi a jak zabránit tomu, aby se staly neřešitelnými? V následujícím článku se budu zabývat dvacetičtyřmi typy problémových kolegů a nabídnu možné strategie pro řešení komplikovaných situací s nimi.

Obsah

1. Pohodář: „Kámo, no stress.“

přátelský zaměstnanec

A začnu hned takový typem, který byste jistě nečekali. Přátelský kolega může přinést do pracovního prostředí konflikty, především kvůli překračování hranic mezi profesionální a osobní sférou. Přátelský kolega může nevhodně snižovat profesionální standardy, což může vést ke konfliktu s ostatními zaměstnanci, kteří chtějí zachovat profesionální atmosféru. Navíc může dojít ke konfliktům, pokud přátelský kolega příliš často nutí ostatní do neformálních aktivit mimo pracovní dobu nebo pokud nerespektuje pracovní dobu tím, že iniciuje nevhodné konverzace během pracovního dne.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Přátelský): „Hele, podívej se na tohle video, to je mega vtipné!“
 • Kolega B: „Kdyžtak na to mrknu o přestávce, já teď musím dokončit projekt a odeslat e-mail šéfovi.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A chtěl sdílet video během pracovní doby, což mohlo odvádět pozornost od práce. Jeho záměrem bylo zřejmě zlepšit pracovní atmosféru, ale nevhodně načasoval svůj pokus. Kolega B správně udržel profesionální hranice a navrhl diskutovat o videu o přestávce.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Přátelský): „Půjdeme po práci na pivo? Musíme to oslavit, že jsme ten projekt konečně dorazily!“
 • Kolega B: „Díky za pozvání, ale dnes nemůžu. Co kdybychom to raději naplánovali na pátek, ať se může připravit a přidat víc lidí?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A chtěl jít na pivo po práci k oslavě dokončení projektu, což mohlo být pro některé kolegy nepohodlné, pokud mají po práci jiné plány nebo preferují udržet si profesionální a osobní život odděleně. Kolega B reagoval diplomaticky tím, že poděkoval za pozvání a navrhl alternativní plán, který by byl pravděpodobně pro všechny kolegy přijatelnější.

2. Intrikán: „Šéfka o tobě říkala, že...“

intriky v zaměstnání

Intrikán může být významným zdrojem konfliktů v pracovním prostředí. Tento typ kolegy může šířit pomluvy, vyvolávat konflikty mezi ostatními nebo manipulovat situacemi k vlastnímu prospěchu. Tyto činy mohou vést ke konfliktům a napětí mezi týmovými členy, narušovat práci a podkopávat důvěru.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Intrikán): „Slyšel jsem, že Kolega C si o tobě myslí, že jsi dobrej flákač.“
 • Kolega B: „Díky za upřímnost, pokud tomu tak je, tak opravdu netuším z čeho tak usuzuje a raději bych to řešil otevřeně přímo s ním, než přes tlumočníka. Půjdu se ho na to zeptat.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, intrikán, se snaží vyvolat konflikt mezi Kolegou B a Kolegou C, aby vytvořil napětí. Jeho záměrem je pravděpodobně ovládat situaci nebo získat výhodu. Kolega B správně zvolil přímý přístup a trvá na otevřené komunikaci, což pomáhá předcházet manipulaci a udržuje důvěru v týmu.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Intrikán): „Pokud mi pomůžeš s tou úlohou, zajistím pro tebe lepší hodnocení u šéfa.“
 • Kolega B: „Cením si tvé nabídky, ale myslím, že bychom měli pracovat na základě svých schopností a výsledků. Nechci být součástí žádné hry.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A se snaží manipulovat Kolegu B do pomoci mu výměnou za lepší hodnocení. Jeho záměrem je získat neoprávněnou výhodu. Kolega B správně odmítá být součástí této manipulace a trvá na rovnosti a spravedlnosti na pracovišti.

3. Specialista: „To je tak, když to studujete jen z internetu.“

specialista kolega

Specialista může být pro své spolupracovníky konfliktní osobou, a to především díky svému hlubokému odbornému zaměření, které může vyvolávat dojem arogance a nedostupnosti. Často považuje své názory a postupy za jediné správné, což může vést k neshodám a konfliktům v týmu. Důvody tohoto chování mohou být různé, například potřeba uznání, touha po kontrole nebo nedůvěra v schopnosti ostatních splnit úkol na odborné úrovni.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Specialista): „Vždycky to dělám já, protože jen já to umím správně.“
 • Kolega B: „Máš hodně zkušeností a proto bychom to měli udělat společně. Naučíš mě nějakou část a příště bychom si tu činnost rozdělili, abys toho neměl tolik.“

Zhodnocení konfliktu: Specialista zde ukazuje touhu po kontrole a nedůvěru v schopnosti kolegy. Chtěl zřejmě vyvolat pocit nepostradatelnosti a závislosti na svých schopnostech. Kolega B však zachoval klid a nabídl spolupráci, což by mohlo vést k tomu, že Specialista pocítí, že jeho odbornost je uznávána a zároveň může být účinným způsobem, jak se naučit nové dovednosti.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Specialista): „Toto je úplně špatně, neměl by ses tím projektem vůbec zabývat.“
 • Kolega B: „Omlouvám se, můžeš mi prosím ukázat kde jsem udělal chybu, aby ta situace příště nenastala?“

Zhodnocení konfliktu: V této situaci Specialista opět používá svou odbornost jako zbraň, tentokrát k devalvaci práce kolegy B. Jeho cílem je pravděpodobně udržet si kontrolu nad projektem a potvrdit svou důležitost pro tým. Kolega B ale reaguje konstruktivně, přijímá možnost chyby a žádá o pomoc a radu, což může u Specialisty vyvolat pocit uznání a snížit jeho potřebu kontroly.

4. Perfekcionista: „Vše musí být perfektní, jinak to nemůžeme spustit.“

perfekcionista

Perfekcionista na pracovišti může často být zdrojem konfliktu. I když jeho úsilí o dokonalost může vést k vysoké kvalitě práce, může také vyvolávat tlak a stres mezi ostatními členy týmu. Perfekcionista často kritizuje práci ostatních a může mít nerealistická očekávání, což může vést k frustraci a konfliktům.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Perfekcionista): „Tohle není dobré. Musíme to ještě předělat.“
 • Kolega B: „Je dobré mít vysoké standardy a mířit vysoko, ale tento projekt splňuje všechny požadavky a už teď je deadline za rohem. Musíme se zaměřit na to, aby byl úkol dokončen včas.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, perfekcionista, je nespokojený s kvalitou práce, ačkoliv splňuje všechny požadavky. Jeho záměrem je pravděpodobně dosáhnout dokonalosti v práci, ale tím může způsobit zpoždění a frustraci. Kolega B správně poukazuje na důležitost dodržování termínů a vyváženosti mezi kvalitou a efektivitou.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Perfekcionista): „Tento návrh není ani z poloviny to, co bychom mohli dokázat. Musíme začít od začátku.“
 • Kolega B: „Oceňuji tvůj zápal pro kvalitu, ale zcela nový návrh by mohl znamenat zpoždění. Můžeme probrat, jak tento návrh vylepšit, ale vrátit se úplně na začátek by sabotovalo celé dva týdny snažení.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, perfekcionista, chce zahodit stávající návrh a začít znovu, což může vést k značnému zpoždění. Jeho cílem je dosáhnout nejlepší možné práce, ale jeho přístup může být neefektivní a způsobovat stres. Kolega B správně navrhuje hledat způsoby, jak vylepšit stávající návrh, místo jeho úplného zahazování, čímž udržuje rovnováhu mezi kvalitou a efektivitou.

5. Nepostradatelný: „Beze mě by tu nic nefungovalo!“

nepostradatelný zaměstnanec a kolega v práci

Nepostradatelný kolega může být pro své spolupracovníky konfliktní osobou, neboť jeho důležitá role a dovednosti mohou vést k pocitu nezbytnosti, což může omezovat ostatní členy týmu v jejich rozvoji a narušovat dynamiku týmu. Takový kolega může být také velmi náročný a náchylný k mikromanagementu, což může způsobit stres a napětí mezi členy týmu. Toto chování může být důsledkem obav o vlastní postavení, potřeby kontroly nebo touhy být stále v centru dění.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Nepostradatelný): „Beze mě by tady všechno zkolabovalo, jsem jediný, kdo ví, jak na to.“
 • Kolega B: „Je skvělý, že tě tu máme, ale ani ve fotbalovém utkání nevítězí tým s jedním hráčem. Měli bychom rozdělit některé úkoly mezi ostatní, abychom zvyšovali šance být silnější jako tým, rozvíjeli své dovednosti a trénovali se v nových výzvách.“

Zhodnocení konfliktu: Nepostradatelný kolega se snaží vyvolat pocit své nezbytnosti a závislosti na svých dovednostech. Jeho cílem je pravděpodobně udržet si kontrolu nad týmovými úkoly. Kolega B však uznává hodnotu práce kolegy A a nabízí rozumné řešení, které by umožnilo ostatním členům týmu rozvíjet své dovednosti a snížilo by závislost týmu na jednom člověku.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Nepostradatelný): „Beze mě nemáte šanci tento projekt dokončit včas.“
 • Kolega B: „Chápu tě, ale věřím, že pokud spolupracujeme jako tým a rozdělíme si práci, můžeme projekt úspěšně dokončit ještě dříve. Co kdybys nám ukázal, co vše bude potřeba a pak si práci rozdělíme?“

Zhodnocení konfliktu: Zde Nepostradatelný kolega opět vytváří atmosféru závislosti na svých dovednostech, aby si udržel kontrolu nad projektem. Kolega B ale reaguje konstruktivně, nabízí týmovou spolupráci a žádá o vedení, což může u kolegy A vyvolat pocit uznání a zároveň umožní ostatním členům týmu aktivně se zapojit.

6. Byrokrat: „Na tohle nemáme proces.“

byrokrat

Nepružný byrokratický kolega může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy má tendenci striktně dodržovat pravidla a postupy bez ohledu na okolnosti, což může brzdit kreativitu a flexibilitu týmu. Jeho neochota přizpůsobit se může vést k frustraci a zpomalování postupu projektu.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Nepružný byrokrat): „Nemůžeme to udělat, protože to porušuje pravidlo číslo 4.6.2 v našem manuálu.“
 • Kolega B: „Dodržovat pravidla je jedna věc, ale v tomto konkrétním případě by nám mohlo být dovoleno jisté oživení. Můžeme se poradit s naším šéfem, aby viděl, jestli by bylo možné udělat výjimku?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, nepružný byrokrat, je pevně připoután k pravidlům, i když to může být na úkor efektivity nebo kreativity. Jeho záměrem je pravděpodobně ochránit sebe a tým před možnými následky porušení pravidel. Kolega B správně navrhuje poradit se s nadřízeným, aby viděl, jestli by v tomto konkrétním případě mohla být udělena výjimka.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Nepružný byrokrat): „Než začneme s novým projektem, musíme vyplnit všechny potřebné formuláře a získat všechna potřebná schválení.“
 • Kolega B: „Chápu, ale myslím si, že některé z těchto kroků můžeme paralelně zpracovat, aby se urychlil proces. Měli bychom zvážit efektivnější způsoby, jak splnit požadavky.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, nepružný byrokrat, chce striktně dodržovat všechny procesy, což může vést k zbytečným zpožděním. Jeho záměrem je pravděpodobně minimalizovat riziko chyb nebo problémů tím, že bude dodržovat všechna pravidla a postupy. Kolega B správně navrhuje zvážit efektivnější způsoby, jak splnit požadavky, aby se urychlil proces a zvýšila efektivita týmu.

7. Snaživý, ale neschopný kolega

neschopný zaměstnanec

Neschopný ale snaživý kolega může být zdrojem konfliktu v týmu. Tento typ kolegy může mít dobrou vůli a zapálení pro práci, ale často mu chybí potřebné dovednosti nebo znalosti k efektivnímu vykonání úkolů. Tato situace může vést ke zpožděním, chybám a zvýšenému zatížení ostatních členů týmu, kteří musí opravovat jeho chyby nebo dokončovat jeho úkoly.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Neschopný ale snaživý): „Omlouvám se, že jsem udělal chybu v tomto úkolu. Fakt jsem se snažil, ale asi jsem to nepochopil.“
 • Kolega B: „Chápu, že se snažíš a je to super. Můžeme to společně probrat a ukážeme ti, jak to efektivně dokončit. Můžeš přijít ve 14 hodin do zasedačky?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, neschopný ale snaživý, udělal chybu při vykonávání úkolu, ale projevuje otevřenost a chuť se učit. Jeho záměrem je pravděpodobně zlepšit se a vykonat svou práci dobře. Kolega B správně nabízí pomoc a mentorství, což by mohlo pomoci Kolegovi A zlepšit své dovednosti a sebevědomí.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Neschopný ale snaživý): „Přesně nevím, jak se vypořádat s tímto problémem, ale udělám vše, co je v mých silách, abych našel řešení.“
 • Kolega B: „Oceňuji tvůj zápal a mám pro tebe pár bezvadných tipů, které ti pomůžou.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, neschopný ale snaživý, projevuje ochotu řešit problém, i když nemá potřebné dovednosti nebo zkušenosti. Jeho záměrem je pravděpodobně naučit se a zvládnout novou výzvu. Kolega B správně nabízí svou pomoc a sdílí své zkušenosti, což může poskytnout Kolegovi A cenné informace a podporu.

8. Stoupenec: „Takhle to děláme vždycky a funguje to!"

stoupenec

Stoupenec může v týmu způsobovat konflikty. Tento typ kolegy je obvykle velmi loajální vůči určité osobě, ideji nebo postupu, což může vést k rigiditě a neochotě přijmout nové nápady nebo změny. Tato nepřizpůsobivost může způsobovat napětí s ostatními členy týmu, kteří se mohou cítit omezováni nebo ignorováni.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Stoupenec): „Musíme postupovat podle plánu, který jsme vždy používali. Proč měnit něco, co funguje?“
 • Kolega B: „Chápu, že zvyk je železná košile, ale inovace nám může pomoci zefektivnit naši práci. Co kdybychom to aspoň zkusili?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, stoupenec, odmítá změnu a drží se starých způsobů. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet stabilitu a předvídatelnost. Kolega B správně upozorňuje na hodnotu inovací a navrhuje vyzkoušet nový přístup, což může pomoci rozšířit perspektivu Kolegy A.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Stoupenec): „Vždy jsem pracoval s tímto nástrojem, takže si nemyslím, že bychom měli zkusit něco nového.“
 • Kolega B: „Chápu tvůj komfort se stávajícím nástrojem, ale nový nástroj by mohl přinést nové možnosti a zlepšení. Co kdybychom ho vyzkoušeli na menším projektu a uviděli, jak to půjde?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, stoupenec, je neochotný přijmout nový nástroj, protože je pohodlný se stávajícím. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet svou pohodlnost a efektivitu. Kolega B správně navrhuje kompromis tím, že navrhuje vyzkoušet nový nástroj na menším projektu, což může pomoci Kolegovi A otevřít se novým možnostem.

9. Rozhodný: „Chcete efektivitu? Tak bude po mém!“

rozhodný zaměstnanec kolega

Rozhodný kolega může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy má tendenci rychle a pevně rozhodovat a může se zdát neochotný zvážit názory a nápady ostatních. Tato neochota naslouchat může vést k napětí s ostatními členy týmu, kteří se mohou cítit přehlíženi nebo ignorováni.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Rozhodný): „Rozhodl jsem, že půjdeme touto cestou. Je to nejlepší řešení!“
 • Kolega B: „Respektuji tvé rozhodnutí, ale mohl bys nám vysvětlit svůj proces rozhodování? Možná máme také některé nápady, které by stálo za to zvážit.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, rozhodný, jednostranně rozhoduje bez konzultace s ostatními členy týmu. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet rozhodnost a směr. Kolega B správně vyjadřuje respekt k rozhodnutí Kolegy A, ale také žádá o vysvětlení a otevírá prostor pro další nápady.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Rozhodný): „Už jsem se rozhodl, že budeme postupovat takto. Není čas na další diskusi.“
 • Kolega B: „Chápu, že je důležité postupovat rychle, jsme ale tým a měli bychom dát prostor i pro názory ostatních. Mohli bychom vidět věci z různých perspektiv a najít ještě lepší řešení.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, rozhodný, opět rozhoduje bez konzultace a odmítá další diskusi. Jeho záměrem je pravděpodobně rychle pokročit a udržet směr. Kolega B správně upozorňuje na hodnotu různých názorů a nabízí možnost zvážit alternativní přístupy.

10. Lehkomyslný: „Neřeš. Je to jedno.“

lehkomyslný a lhostejný kolega v práci

Lehkomyslný kolega může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy často nepovažuje své úkoly a zodpovědnosti za důležité a může přistupovat k práci s nedbalostí nebo nevážností. To může vést k chybám, zpožděním a obecné nedůvěře v týmu. Kolegové mohou být frustrovaní jeho nedostatkem profesionality a respektu k úkolům.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Lehkomyslný): „Nevím, proč bychom se měli obtěžovat s tímto úkolem. Je to zbytečné.“
 • Kolega B: „Možná to tak vidíš teď, ale ten úkol je důležitou součástí našeho projektu a měli bychom se mu věnovat.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, lehkomyslný, projevuje nedostatek zájmu a respektu k úkolu. Jeho záměrem je pravděpodobně se vyhnout práci, kterou považuje za nepodstatnou. Kolega B správně zdůrazňuje důležitost úkolu a nutnost přistupovat k práci s respektem a zodpovědností.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Lehkomyslný): „Dokončil jsem to rychle, takže si můžeme dát pauzu. Má to nějaký mouchy, ale to je detail.“
 • Kolega B: „Chápu, že to chceš mít rychle za sebou, ale detaily mohou být klíčové pro kvalitu našeho projektu. Měli bychom si udělat čas na kontrolu naší práce.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, lehkomyslný, ignoruje detaily a chtěl by rychle přejít na další úkol. Jeho záměrem je pravděpodobně ušetřit čas a energii, ale tím může riskovat kvalitu práce. Kolega B správně poukazuje na důležitost detailů a kontroly práce pro dosažení nejlepší možné kvality výsledků.

11. Přecitlivělý kolega

přecitlivělý kolega

Přecitlivělý kolega může být zdrojem konfliktu v týmu. Tento typ kolegy má sklony reagovat silně na jakékoliv kritické komentáře nebo konstruktivní zpětnou vazbu, což může komplikovat komunikaci a vést k vytvoření napjaté atmosféry. Takové chování může také odradit ostatní od sdílení svých názorů a myšlenek, což může narušit týmovou dynamiku a ztěžovat řešení problémů.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Přecitlivělý): „To bylo dost hrubé, jak jsi mě kritizoval před všemi na schůzce!“
 • Kolega B: „Promiň, nebylo to mým záměrem tě urazit. Chtěl jsem jen poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu. Můžeme si to probrat sami a najít způsob, jak to lépe komunikovat?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, přecitlivělý, reaguje silně na kritiku, což může komplikovat komunikaci. Jeho záměrem je pravděpodobně chránit své pocity a sebeúctu. Kolega B reaguje omluvou a nabídkou k další diskuzi, což respektuje citlivost Kolegy A a zároveň se snaží udržet konstruktivní komunikaci.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Přecitlivělý): „Proč mi dáváš tak tvrdou zpětnou vazbu? Jsem si jistý, že dělám všechno správně!“
 • Kolega B: „Omlouvám se, pokud to vyznělo tvrdě. Mým záměrem bylo pomoci nám zlepšit se, nikoliv tě urazit. Můžeme si probrat tvé nápady a najít způsob, jak je nejlépe implementovat?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, přecitlivělý, reaguje silně na konstruktivní zpětnou vazbu, což může odradit ostatní od otevřené komunikace. Jeho záměrem je pravděpodobně chránit své pocity a sebeúctu. Kolega B správně reaguje omluvou a nabídkou k další diskuzi, což udržuje konstruktivní komunikaci a zároveň respektuje citlivost Kolegy A.

12. Kolega z příbuzenstva

Příbuzný kolega

Příbuzný kolega může být zdrojem konfliktu v týmu, zejména pokud je preferován nebo je s ním zacházeno jinak kvůli jeho rodinným vazbám. Toto může vést ke konfliktu z důvodu narušení rovnosti v týmu, pocitu nepřiměřeného zvýhodnění nebo pocitu neprofesionalismu. Tato situace může také vést k potlačení otevřené komunikace a snížit morálku týmu, pokud ostatní členové týmu mají pocit, že nejsou spravedlivě hodnoceni nebo jsou znevýhodněni.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Příbuzný): „Myslím, že bych měl vést tento projekt, protože mám nejvíce zkušeností.“
 • Kolega B: „Respektuji tvé zkušenosti, ale také je důležité, aby všichni měli příležitost projevit své schopnosti. Pojďme vést tento projekt společně a budeme se učit jeden od druhého.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, příbuzný, se snaží ovládnout projekt, což může vést k konfliktu kvůli pocitu nepřiměřeného zvýhodnění. Jeho záměrem je pravděpodobně využít své pozice k dosažení preferovaných rolí nebo úkolů. Kolega B správně navrhuje společné vedení projektu, což udržuje rovnost a spolupráci v týmu.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Příbuzný): „Nemyslím, že bych měl dělat tento úkol, je pro mě příliš jednoduchý.“
 • Kolega B: „Rozumím tvému pocitu, ale je důležité, abychom všichni přispěli podle našich schopností. Ber tento úkol jako příležitost podpořit v rozvoji ostatní.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, příbuzný, se vyhýbá úkolu, který považuje za pod svou úroveň, což může vést k pocitu neprofesionalismu a nerovnosti v týmu. Jeho záměrem je pravděpodobně využít své pozice k vyhnání se méně žádoucím úkolům. Kolega B správně navrhuje, aby Kolega A tento úkol viděl jako příležitost k pomoci a učení ostatních.

13. Hochštapler: „Není problém, to jsem už taky dělal.“

Hochštapler může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy má tendenci se vystavovat a předstírat dovednosti nebo zkušenosti, které nemá, což může vést k nerealistickým očekáváním a zklamání, když nedokáže splnit své sliby. To může vést k frustraci ostatních členů týmu a vytvářet napětí a konflikty.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Hochštapler): „Jsem odborník na programovací jazyk Python, mohu tento úkol dokončit velmi rychle.“
 • Kolega B: „To je skvělé. Jelikož jsi expert, můžeš nám ukázat, jak bys to udělal? Bylo by to pro nás všechny velmi poučné.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, hochštapler, tvrdí, že má dovednosti, které možná nemá. Jeho záměrem je pravděpodobně vzbudit u ostatních dojem kompetence a schopnosti. Kolega B reaguje takticky tím, že požaduje důkaz schopností Kolegy A, čímž mu dává šanci prokázat své tvrzení, aniž by se situace zbytečně vyhrotila.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Hochštapler): „Udělal jsem tolik projektů v minulosti, že toto by měla být hračka.“
 • Kolega B: „To rád slyším. Těšíme se na tvůj přínos. Můžeš nám ukázat některé z těchto předchozích projektů, abychom měli lepší představu o tvém přístupu?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, hochštapler, se snaží vzbudit dojem kompetence tím, že se chlubí svými minulými úspěchy. Jeho záměrem je pravděpodobně získat respekt a důvěru ostatních členů týmu. Kolega B správně žádá o důkazy těchto tvrzení tím, že požaduje ukázku předchozích projektů, což může potvrdit nebo vyvrátit tvrzení Kolegy A.

14. Odpůrce změn

odpůrce změn

Odpůrce změn může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy odolává jakýmkoliv novým návrhům nebo změnám, což může způsobit potíže při pokusu o inovace nebo zlepšení pracovních postupů. Toto chování může omezovat růst a efektivitu týmu a vytvářet napětí mezi členy týmu, kteří chtějí pokročit a vylepšit se.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Odpůrce změn): „Nevidím důvod, proč bychom měli zavádět nový software. Starý funguje zcela v pořádku.“
 • Kolega B: „Já to chápu, ale nový software by nám mohl pomoci zefektivnit naši práci. Co kdybychom ho vyzkoušeli na zkušebním období a pak se rozhodli?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, odpůrce změn, se staví proti návrhu na zavedení nového softwaru, což může brzdit inovace v týmu. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet status quo a předejít možným komplikacím. Kolega B reaguje nabídkou zkušebního období, což může pomoci překonat odpor Kolegy A k změně.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Odpůrce změn): „Neměli bychom měnit způsob, jakým řešíme tyto úkoly. Dosud to fungovalo dobře.“
 • Kolega B: „Chápu, že změna někdy není vítána, ale také je důležité hledat způsoby, jak se zlepšit. Co kdybychom zkusili nový postup na jednom projektu a pak uvidíme, jak to půjde?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, odpůrce změn, se staví proti návrhu na změnu pracovních postupů, což může omezovat týmový růst. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet status quo a předejít možným problémům. Kolega B reaguje návrhem na vyzkoušení nového postupu v omezeném kontextu, což může pomoci zmírnit obavy Kolegy A z změny.

15. Upovídaný kolega

Upovídaný kolega může být zdrojem konfliktu v týmu. Tento typ kolegy má tendenci mluvit více než ostatní, často odráží tým od práce a narušuje soustředění ostatních. I když může být přátelský a sociální, nadměrné množství konverzace může vést k frustraci a může snížit produktivitu týmu.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Upovídaný): „A tak jsem minulý víkend byl na výletě a viděl jsem to a to… a to mi připomnělo tu vtipnou historku…“
 • Kolega B: „To zní jako skvělý víkend, ale právě teď potřebujeme soustředit se na náš projekt. Můžeme to probrat o přestávce?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, upovídaný, odvádí tým od práce svým nepřetržitým mluvením. Jeho záměrem pravděpodobně není rušit, ale spíše se sociálně zapojit. Kolega B správně navrhuje, že by mohli pokračovat v konverzaci později, což respektuje sociální potřeby Kolegy A, ale také udržuje týmovou produktivitu.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Upovídaný): „…a pak mi řekla, že to nemohla uvěřit a já jí řekl…“
 • Kolega B: „Zní to jako zajímavý příběh, ale myslím, že nám teď všem záleží na dokončení tohoto úkolu. Co kdybychom si to nechali na obědovou pauzu?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, upovídaný, opět odráží tým od práce svým nepřetržitým mluvením. Jeho záměrem pravděpodobně není rušit, ale spíše se sociálně zapojit. Kolega B správně navrhuje, že by mohli pokračovat v konverzaci později, což respektuje sociální potřeby Kolegy A, ale také udržuje týmovou produktivitu.

16. Negativista: „To nemá smysl vůbec.“

Negativista může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy má tendenci vidět především negativní stránky situací a může vyjadřovat skepsi nebo cynismus vůči novým nápadům nebo změnám. Tato postoj může snižovat morálku týmu, bránit pozitivnímu myšlení a tvořivosti a vést k napětí a konfliktům.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Negativista): „Tohle nikdy nebude fungovat. Je to zbytečné.“
 • Kolega B: „Chápu tvé obavy, ale co kdybychom se na to podívali z jiného úhlu? Může existovat nějaký způsob, jak to může fungovat?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, negativista, vyjadřuje svou skepsi vůči novému nápadu a znehodnocuje jeho hodnotu. Jeho záměrem je pravděpodobně chránit tým před potenciálním neúspěchem. Kolega B správně navrhuje změnu perspektivy a otevírá prostor pro možné řešení, což může pomoci rozšířit pohled Kolegy A.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Negativista): „Nemá smysl se pokoušet o tento projekt, určitě selžeme.“
 • Kolega B: „Vnímám tvůj pohled na věc a je důležité zvážit potenciální rizika. Ale co kdybychom také prozkoumali potenciální příležitosti, které tento projekt přináší?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, negativista, vyjadřuje svou skepsi vůči novému projektu a předpokládá jeho neúspěch. Jeho záměrem je pravděpodobně chránit tým před neúspěchem. Kolega B správně vyjadřuje respekt k obavám Kolegy A a zároveň navrhuje prozkoumat potenciální příležitosti, které může projekt nabídnout, což může pomoci změnit pohled Kolegy A.

17. Schopný a náročný kolega

schopný náročný

Schopný a náročný kolega může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy má vysokou úroveň dovedností a očekávání, což může vést k vysokému tlaku na ostatní členy týmu. Jeho náročné očekávání může být pro některé týmové členy demotivující, pokud se cítí, že nemohou dosáhnout jeho standardů, a může vést k napětí a konfliktům v týmu.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Schopný a náročný): „Nechápu, proč jste to neudělali lépe. Toto je přece jasné!“
 • Kolega B: „Chápu, že máš vysoké standardy, ale musíme také uznat naše individuální silné stránky a limitace. Co kdyby jsi nám ukázal, jak to můžeme zlepšit?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, schopný a náročný, vyjadřuje frustraci z chyby a nastavuje vysoké standardy. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet vysokou kvalitu práce. Kolega B správně ukazuje na potřebu uznání individuálních schopností a limitací a navrhuje konstruktivní řešení.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Schopný a náročný): „Pokud chceme dosáhnout našich cílů, musíme pracovat rychleji a efektivněji. Musíme zlepšit naše výsledky.“
 • Kolega B: „Tvůj zápal pro excelenci je výborný, ale také musíme respektovat naše pracovní zatížení. Co kdybychom probrali, jak můžeme zvýšit naši efektivitu bez přetížení?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, schopný a náročný, tlačí tým k rychlejšímu a efektivnějšímu výkonu. Jeho záměrem je pravděpodobně dosáhnout vysoké výkonnosti týmu. Kolega B správně upozorňuje na důležitost udržení rovnováhy mezi efektivitou a stresem na pracovišti v důsledku přetížení a navrhuje diskusi o možných řešeních.

18. Snílek „To by chtělo něco velkého!“

snílek v práci

Snílek může být zdrojem konfliktu v týmu. Tento typ kolegy často přemýšlí o velkých nápadech a vizi, ale má tendenci přehlížet detaily a praktickou realizaci. To může vést k frustraci mezi kolegy, kteří jsou zodpovědní za praktickou stránku věcí a musí se vypořádat s nedostatečnou přípravou nebo nerealistickými očekáváními.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Snílek): „Měli bychom vytvořit aplikaci, která změní svět. Budeme první v našem oboru.“
 • Kolega B: „Tvůj nápad je vzrušující, ale musíme se také soustředit na praktickou stránku věci. Jaké jsou konkrétní kroky, které musíme podniknout, abychom tento cíl dosáhli?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, snílek, má velkou vizi, ale neposkytuje konkrétní plán na její realizaci. Jeho záměrem je pravděpodobně motivovat a inspirovat tým, ale může to vést k nerealistickým očekáváním. Kolega B správně poukazuje na nutnost konkrétního a realizovatelného plánu k dosažení těchto cílů.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Snílek): „Myslím, že bychom měli přejít na plně digitální platformu do konce tohoto měsíce.“
 • Kolega B: „Tomu říkám entuziasmus! Pro digitalizaci, ale musíme vzít v úvahu naše zdroje a časový rámec. Co kdybychom vytvořili detailní plán s realistickými termíny?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, snílek, má ambiciózní cíl, ale nebere v potaz praktické omezení, jako jsou zdroje nebo čas. Jeho záměrem je pravděpodobně posunout tým k inovacím a rychlému pokroku, ale jeho přístup může vést k zbytečnému tlaku a stresu. Kolega B správně navrhuje vytvoření detailního a realistického plánu.

19. Arogantní kolega

arogantní kolega v práci

Arogantní kolega může být zdrojem konfliktů v pracovním prostředí kvůli svému chování, které může být vnímáno jako přezíravé, nadřazené nebo nepoctivé. Tento typ kolegy může opomíjet názory ostatních, nepřijímat kritiku a může působit domýšlivě. To může vést ke konfliktům s ostatními zaměstnanci, kteří chtějí být respektováni a cítit se hodnotnými členy týmu.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Arogantní): „Tvůj nápad je blbost. Můj je mnohem lepší.“
 • Kolega B: „Respektuji tvůj názor, ale myslím si, že každý nápad si zaslouží být vyslechnut a zvážen. Co kdybychom se oba snažili najít kompromis?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, arogantní typ, znevažuje nápad Kolegy B a přitom vychvaluje svůj vlastní. Jeho záměrem je pravděpodobně upevnit svou pozici v týmu a potlačit konkurenci. Kolega B správně uplatnil strategii vyrovnání, přičemž zdůraznil hodnotu všech nápadů a navrhl hledání kompromisu.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Arogantní): „To určitě dělat nebudu, to je pod mou úroveň.“
 • Kolega B: „Chápu, že tato úloha se ti může zdát jednoduchá, ale každý z nás je důležitý pro celkový výsledek našeho snažení. Co kdybychom se na tom podíleli společně?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A se vyhýbá určité práci, kterou považuje za pod svou úroveň, což může vyvolat napětí a konflikt s Kolegou B, který považuje každou úlohu za důležitou. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet si určitý status. Kolega B správně uplatnil strategii spolupráce, nabídl sdílení úkolu a zdůraznil důležitost týmové práce.

20. Podezíravý kolega

podezíravý kolega

Podezíravý kolega může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy často zpochybňuje motivy ostatních, čímž vytváří atmosféru nedůvěry a napětí. Takové chování může vést k narušení týmové koheze a spolupráce a vytvořit prostředí, ve kterém se ostatní cítí nastražitě nebo nespravedlivě hodnoceni.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Podezíravý): „Myslím, že ta vaše nová strategie je jen záminka pro to, abyste si zajistili větší rozpočet.“
 • Kolega B: „Chápu, že máš obavy, ale naše nová strategie je zaměřena na zlepšení efektivity a výsledků týmu. Pokud máš nějaké konkrétní obavy, můžeme je prodiskutovat.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, podezíravý, zpochybňuje motivy Kolegy B ohledně nové strategie a vytváří atmosféru nedůvěry. Jeho záměrem je pravděpodobně chránit své zájmy nebo zájmy týmu. Kolega B správně ujišťuje Kolegu A o záměrech nové strategie a nabízí prostor pro další diskusi.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Podezíravý): „Proč si chceš ten projekt vzít na starosti? Jistě máš za tím nějaký svůj zájem.“
 • Kolega B: „Mým zájmem je, aby se projekt dokončil úspěšně. Myslím, že můj přínos může být užitečný. Pokud máš jakékoliv obavy, můžeme je probrat a najít řešení.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, podezíravý, zpochybňuje motivy Kolegy B ohledně převzetí projektu a vytváří atmosféru nedůvěry. Jeho záměrem je pravděpodobně chránit své zájmy nebo zájmy týmu. Kolega B správně klade důraz na cíle projektu a nabízí prostor pro řešení jakýchkoliv obav.

21. Pohodový kolega

pohodář

Pohodový kolega, ačkoliv je obecně vnímán jako příjemný a snadno přístupný, může také být zdrojem konfliktů na pracovišti. Může to být kvůli nedostatku úsilí vkládaného do své práce, kvůli lenosti nebo nedbalosti vůči svým povinnostem. Tento postoj může vést k frustraci ostatních členů týmu, kteří mohou cítit, že musí pracovat tvrději, aby vyrovnali jeho nedostatek závazku.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Pohodový): „Proč se tak spěchá? Můžeme to udělat zítra.“
 • Kolega B: „Rozumím, že bys raději odložil tuto práci, ale my máme termíny, které musíme dodržet. Co kdybysme se na tom pokusili pracovat společně a měli to dnes hotové?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, pohodový typ, se zdá být neochotný dokončit svou práci v daném časovém rámci, což může vést k pocitu frustrace nebo přetížení ze strany Kolegy B. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet si pohodovou atmosféru, ale nedodržuje své pracovní závazky. Kolega B správně poukázal na důležitost termínů a nabídl spolupráci na dokončení práce.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Pohodový): „Hej, udělal jsem chybu v tom reportu, ale to je v pohodě, ne?“
 • Kolega B: „Chápu, že si myslíš, že je to v pohodě, ale naše práce má vliv na ostatní a chyby mohou mít negativní důsledky. Co kdybychom se na ten report znovu podívali a opravili ho?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, pohodový typ, přiznal, že udělal chybu, ale nezdá se být příliš znepokojen. Jeho záměrem je pravděpodobně udržet si bezstarostnou atmosféru, ale tím může ohrozit kvalitu práce. Kolega B správně upozornil na důležitost správně vykonané práce a nabídl svou pomoc při opravě chyby.

22. Impulzivní kolega

impulzivní kolega

Impulzivní kolega může být zdrojem konfliktů v pracovním prostředí. Tento typ kolegy může reagovat rychle a bez přemýšlení, často bez ohledu na následky svých slov nebo činů. Takové chování může vést k nedorozuměním, rychlým změnám rozhodnutí nebo nepředvídatelnému chování, což může způsobit napětí mezi kolegy.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Impulzivní): „Nesouhlasím s tímto plánem a myslím, že bychom měli okamžitě změnit směr!“
 • Kolega B: „Chápu, že máš silné nutkání tento plán změnit. Ale co kdybychom si sedli, prodiskutovali tvé obavy a poté se rozhodli, jak postupovat?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, impulzivní typ, rychle a bez přemýšlení vyjadřuje nesouhlas s plánem. Jeho záměrem je pravděpodobně změnit směr práce, aniž by zvážil následky. Kolega B správně nabídl konstruktivní dialog a zpomalení tempa, aby se předešlo impulzivnímu rozhodování.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Impulzivní): „Omlouvám se, ale jsem tak rozzlobený na toho dodavatele, že si myslím, že bychom s ním měli okamžitě ukončit smlouvu!“
 • Kolega B: „Vidím, že jsi frustrován. Ale co kdybychom si nejprve vyslechli jejich část příběhu a poté se rozhodli, jak postupovat?“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, impulzivní typ, rychle a emocionálně reaguje na situaci s dodavatelem. Jeho záměrem je pravděpodobně ukončit vztah s dodavatelem bez dalšího vyšetřování. Kolega B správně navrhuje, aby byla situace nejprve důkladně prozkoumána a teprve poté bylo učiněno rozhodnutí, což pomáhá předejít impulzivnímu a potenciálně škodlivému rozhodování.

23. Popleta: „Cože, to je dnes?“

zaměstnanec popleta

Popleta může být v týmu zdrojem konfliktu. Tento typ kolegy má tendenci být nepořádný, zapomínat na důležité úkoly nebo termíny, což může vést k chybám a zdržení v práci. Toto chování může vést k napětí mezi členy týmu, kteří mohou být frustrováni nedostatkem efektivity a spolehlivosti kolegy.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Popleta): „Omlouvám se, zapomněl jsem na tu schůzku. Mohli bychom ji přesunout?“
 • Kolega B: „Chápu, to se stane každému. Mohli bychom ale zvážit nějaký systém nebo aplikaci na správu úkolů a schůzek? Mohlo by to všem pomoci se lépe orientovat.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, popleta, zapomněl na důležitou schůzku, což může způsobit zdržení nebo frustraci v týmu. Jeho záměrem nebylo pravděpodobně způsobit problémy, ale jeho nepořádnost vedla k chybě. Kolega B správně navrhuje řešení, které by mohlo pomoci zlepšit organizaci a předejít budoucím problémům.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Popleta): „Omlouvám se, zase jsem ztratil ten dokument. Musíme ho znovu vytvořit.“
 • Kolega B: „To je nepříjemné, měli bychom zavést systém pro ukládání a správu dokumentů online. Tím bychom se vyhnuli takovým situacím v budoucnu.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, popleta, ztratil důležitý dokument, což může způsobit zdržení a dodatečnou práci. Jeho záměrem nebylo pravděpodobně způsobit problémy, ale jeho nepořádnost vedla k chybě. Kolega B správně navrhuje řešení, které by mohlo pomoci zlepšit organizaci a předejít budoucím problémům.

24. Plachý kolega

Plachý kolega může být zdrojem konfliktů v pracovním prostředí, protože jeho chování může být vnímáno jako nekomunikativní nebo neochotné ke spolupráci. Tento typ kolegy může mít problém s otevřeným vyjadřováním svých názorů nebo se zapojením do diskuzí, což může vést k nedorozuměním nebo chybějící informaci. Spolupracovníci mohou cítit frustraci z nedostatku feedbacku nebo pocit, že musí vykonávat nadbytečnou práci, když se plachý kolega nezapojí.

Konfliktní situace 1

 • Kolega A (Plachý): „Nemám na to názor.“
 • Kolega B: „Chápu, že se ti o tom asi nechce mluvit veřejně. Můžeme to probrat později, jen my dva.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A, plachý typ, se vyhýbá vyjadřování svého názoru, což může vést k pocitu nedostatečné komunikace nebo spolupráce ze strany Kolegy B. Jeho cílem není vyvolat konflikt, ale spíše se vyhnout nepohodlí. Kolega B správně nabídl alternativu, kdy se mohou o problému pobavit v menším, méně hrozivém prostředí.

Konfliktní situace 2

 • Kolega A (Plachý): „Dobře, udělám to sám.“
 • Kolega B: „Chápu, že to možná chceš udělat sám, ale jsme tým a rád bych na tom pracoval s tebou.“

Zhodnocení konfliktu: Kolega A se může cítit příliš nesmělý na to, aby požádal o pomoc, a může se snažit vše zvládnout sám, což může vést k přetížení a možnému vypálení. Jeho záměrem je pravděpodobně vyhnout se konfrontaci nebo nepohodlí. Kolega B správně nabídl pomoc a zdůraznil důležitost týmové práce, což může pomoci Kolegovi A cítit se víc zapojeným a podporovaným.

Picture of Filip Novák
Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin
Poslat na e-mail

Tato kniha vám navždy vylepší způsob, jakým vyděláváte!

Fantastická školení na míru
pro jednotlivce i firmy

Moje školení jsou vyhlášená. Účastníci nestačí dělat poznámky o tom, co vše využijí pro svou produktivitu.

Webdesign a SEO