Zaměstnanec: Odpůrce změn

odpůrce změn

Stručný popis

Odpůrce změn (konzervativec) je typ zaměstnance, který je rezistentní k novým myšlenkám, procesům nebo změnám, což může bránit inovacím a růstu na pracovišti.

Úplný popis

Tento typ zaměstnance můžeme nalézt v různých odvětvích, ale může být zvláště zřetelný v prostředích, které vyžadují inovace a adaptabilitu, jako jsou technologie nebo marketing. Komunikace s odpůrcem změn vyžaduje jasné a přesvědčivé argumenty, empatii a trpělivost.

Jak se projevuje

Odpůrce změn často vystupuje proti novým nápadům nebo změnám, upřednostňuje staré způsoby a může být skeptický nebo negativní vůči inovacím.

Silné stránky

 • Hodnotí kontinuitu a stabilitu.
 • Může být dobrým strážcem osvědčených postupů a tradic.
 • Může přispět k vyvážení týmu tím, že zastaví příliš rychlé nebo nepřemýšlené změny.

Možné kořeny problémů

Odpůrce změn může pociťovat strach nebo nejistotu spojenou se změnou, mít negativní zkušenosti s předchozími změnami, nebo může mít přirozenou tendenci k risk-aversivitě.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s odpůrcem změn je důležité přistupovat s empatií, poskytovat jasné a přesvědčivé důvody pro změnu a být trpělivý.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet odpůrce změn zahrnuje poskytnutí podpory a zdrojů pro adaptaci na změny, zahrnutí zaměstnance do procesu plánování změn a poskytnutí jasné komunikace o přínosech a důsledcích změn.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může odolávat novým nápadům nebo iniciativám, což může bránit inovacím.
 2. Jeho negativní postoj k změnám může demoralizovat ostatní členy týmu.
 3. Může ignorovat nebo odmítat změny, což může vést k konfliktu nebo neshodě.
 4. Jeho konzervativní postoj může být vnímán jako překážka růstu a vývoje.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat otevřenost a adaptabilitu na mém pracovišti?
 2. Jak mohu zajistit, aby byly změny správně komunikovány a řízeny?
 3. Jak mohu podporovat zaměstnance v adaptaci na změny?
 4. Jak mohu respektovat a uznat hodnotu kontinuity a stability, zatímco podporuji inovace a růst?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!