Zaměstnanec: Přecitlivělý

přecitlivělý kolega

Stručný popis

Přecitlivělý zaměstnanec je osoba, která reaguje silně na kritiku, konflikty nebo stres, což může komplikovat komunikaci a týmovou dynamiku na pracovišti.

Úplný popis

Tento typ zaměstnance můžeme nalézt v jakémkoli pracovním prostředí, ale může být zvláště nápadný v prostředích, které jsou vysoce stresové, konkurenční nebo kritické. Komunikace s přecitlivělým zaměstnancem vyžaduje takt, empatii a jasnost.

Jak se projevuje

Přecitlivělý zaměstnanec může mít silné reakce na kritiku, konflikty nebo stres, může se snadno urazit nebo může mít obtíže se sebekontrolou.

Silné stránky

 • Může být empatický a vnímavý k potřebám ostatních.
 • Může být citlivý na dynamiku týmu a na nálady.
 • Může mít silný smysl pro spravedlnost a rovnost.

Možné kořeny problémů

Přecitlivělost může pramenit z nedostatku sebedůvěry, z negativních zkušeností v minulosti nebo z vysoké míry emocionální citlivosti.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s přecitlivělým zaměstnancem je důležité být taktní, empatický a jasný, přičemž je třeba respektovat jeho citlivost a emoce.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet přecitlivělého zaměstnance zahrnuje podporu jeho sebedůvěry, rozvoj dovedností pro zvládání stresu a konfliktů a poskytnutí bezpečného a podporujícího pracovního prostředí.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může mít silné reakce na kritiku nebo konflikty, což může komplikovat týmovou dynamiku.
 2. Jeho citlivost může vést k stresu nebo emoční vyčerpání.
 3. Může mít obtíže se sebekontrolou, což může vést k konfliktům.
 4. Jeho reakce na stresové situace mohou ovlivnit jeho výkon nebo produktivitu.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat bezpečné a podporující pracovní prostředí pro všechny zaměstnance?
 2. Jak mohu podporovat komunikaci a konfliktové dovednosti mezi svými zaměstnanci?
 3. Jak mohu uznat a respektovat citlivost a emoce svých zaměstnanců?
 4. Jak mohu podporovat sebedůvěru a dovednosti zvládání stresu u svých zaměstnanců?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!