Zaměstnanec: Pohodový

pohodář

Stručný popis

Pohodový zaměstnanec je obecně klidný, vyrovnaný a veselý člověk, který se snaží minimalizovat stres a konflikty na pracovišti.

Úplný popis

Pohodový zaměstnanec je ten, kdo je známý svou klidnou a vyrovnanou povahou. Je to člověk, který je schopen pracovat pod tlakem, aniž by ztratil svůj klid. Tito zaměstnanci jsou často oblíbeni mezi kolegy pro svou přátelskou a nekonfliktní povahu. Nejčastěji se s nimi setkáváme v oblastech, kde je nutná spolupráce a týmová práce. Méně se vyskytují v oborech, kde je vyžadována vysoká míra konkurence. Komunikace s tímto typem zaměstnance je obecně pohodová, přátelská a bez konfliktů.

Jak se projevuje

Pohodový typ se projevuje svým klidem a vyrovnaností, dokáže se přizpůsobit různým situacím a lidem. Je tolerantní, respektuje názory ostatních a snaží se vždy hledat kompromis.

Silné stránky

 • Klid a vyrovnanost.
 • Schopnost dobře se přizpůsobit.
 • Tolerance a respekt k ostatním.
 • Dobrá komunikace a týmová práce.

Možné kořeny problémů

Pohodový typ může mít tendenci se vyhnout konfliktům a stresovým situacím, což může vést k neřešení problémů a odkládání úkolů. Může také mít problémy s motivací, pokud cítí, že jeho práce nevyvolává pozitivní emoce.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s pohodovým zaměstnancem je důležité respektovat jeho klidný a vyrovnaný přístup. Pokud se objeví nějaký problém, je dobré ho řešit v klidu a s respektem k jeho názorům.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Pohodový zaměstnanec může být motivován prostředím, které je klidné a bez stresu. Je také důležité, aby cítil, že jeho práce je ceněna a má smysl. Rozvoj může probíhat formou týmových aktivit, kde může prohloubit své sociální dovednosti a spolupráci.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Pohodový zaměstnanec může mít problémy s dodržováním termínů, protože se snaží vyhnout stresu.
 2. Může být konflikt mezi pohodovým zaměstnancem a jeho nadřízeným, pokud je nadřízený příliš autoritativní a netolerantní.
 3. Může dojít ke konfliktu mezi pohodovým zaměstnancem a kolegy, pokud se cítí, že jeho klid a nekonfliktnost brání v řešení problémů.
 4. Může dojít ke konfliktu, pokud je pohodový zaměstnanec veden ke konfrontačnímu jednání.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu vytvořit prostředí, které je pro pohodového zaměstnance klidné a bez stresu?
 2. Jak mohu ocenit pohodového zaměstnance za jeho práci a ukázat mu, že má smysl?
 3. Jak mohu podpořit týmovou práci a spolupráci, aby pohodový zaměstnanec mohl prohloubit své sociální dovednosti?
 4. Jak mohu jako zaměstnavatel zvládat situace, kdy pohodový zaměstnanec je v konfliktu s ostatními členy týmu?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!