Zaměstnanec: Neschopný a snaživý

neschopný zaměstnanec

Stručný popis

Neschopný, ale snaživý zaměstnanec, je ten, kdo se snaží pracovat na svém nejlepším, ale často nedosahuje očekávaných výsledků kvůli svým omezeným dovednostem nebo schopnostem.

Úplný popis

Tito zaměstnanci se mohou objevovat v různých oborech. Jsou to lidé, kteří jsou plni dobré vůle a snahy, ale často jim chybí potřebné dovednosti, zkušenosti nebo schopnosti k úspěšnému plnění svých úkolů. Komunikace s nimi může být výzva, zejména pokud nejsou schopni efektivně se učit nebo se rychle adaptovat na nové úkoly nebo situace.

Jak se projevuje

Neschopnost se projevuje opakovanými chybami, neschopností splnit úkoly včas nebo na požadované úrovni kvality, a často i frustrací nebo zklamáním z vlastního výkonu.

Silné stránky

 • Odhodlání a snaživost.
 • Ochota se učit a zlepšovat.
 • Poslušnost a dodržování pravidel.

Možné kořeny problémů

Problémy mohou pramenit z nedostatečného vzdělání, špatné přípravy na práci, neschopnosti efektivně se učit nebo se adaptovat, nebo z příliš vysokých očekávání vzhledem k jejich schopnostem.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s neschopným, ale snaživým zaměstnancem je důležité být trpělivý, podporující a motivující. Je také důležité nastavit jasné očekávání a poskytnout jim potřebnou pomoc a zdroje pro jejich rozvoj.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivace a rozvoj těchto zaměstnanců může zahrnovat poskytování pravidelných školení, zpětné vazby a podpory, vytváření příležitostí pro postupné učení a rozvoj, a uznání jejich úsilí a pokroku.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může být frustrován svými opakovanými chybami nebo neschopností splnit úkoly.
 2. Může být v konfliktu s kolegy nebo nadřízenými, kteří mají vyšší očekávání nebo nesouhlasí s jeho pracovním výkonem.
 3. Může mít pocit, že je přehlížen nebo neuznáván za své úsilí.
 4. Může se cítit přetížený nebo přepracovaný ve snaze zlepšit svůj výkon.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podpořit rozvoj dovedností a schopností tohoto zaměstnance?
 2. Jak mohu efektivně nastavit očekávání a poskytnout jasnou zpětnou vazbu?
 3. Jak mohu uznat a ocenit jejich úsilí a pokrok, a tím je motivovat k dalšímu rozvoji?
 4. Jak mohu zajistit, aby se tento zaměstnanec necítil přetížený nebo přepracovaný?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!