Zaměstnanec: Fantasta (snílek)

snílek v práci

Stručný popis

Fantasta, neboli snílek, je zaměstnanec s velkou představivostí a kreativitou, ale může mít potíže s praktickou realizací svých idejí.

Úplný popis

Fantasti se často objevují v tvůrčích oborech, jako je design, reklama, umění, psaní nebo vývoj her. Tito lidé jsou obecně velmi nápadití, kreativní a vizionářští, což může být velkou výhodou v prostředích, které vyžadují inovace a nové myšlenky. Komunikace s nimi může být inspirující, ale může také být frustrující, pokud mají potíže s převedením svých idejí do praxe.

Jak se projevuje

Fantasie a snění se mohou projevovat jako neustálý přítok nových myšlenek, neschopnost soustředit se na jednu věc nebo problém s dokončením projektů.

Silné stránky

 • Kreativita a schopnost přicházet s novými a originálními myšlenkami.
 • Schopnost vidět věci z různých perspektiv.
 • Velká představivost a vizionářské schopnosti.

Možné kořeny problémů

Problémy s fantasisty mohou pramenit z neschopnosti soustředit se, nedostatečného uvědomění si reality nebo neschopnosti efektivně realizovat své ideje.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s fantasistou je důležité ocenit jejich kreativitu a představivost, ale zároveň je nutné zdůraznit význam praktické realizace a dokončení úkolů.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet fantasisty znamená podporovat jejich kreativitu, ale také je učit dovednostem, jako je plánování, organizace a dokončování projektů.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Fantasta může mít potíže s dokončením projektů nebo úkolů, což může vést k zpoždění a frustraci.
 2. Může mít problémy s realizací svých myšlenek, což může vést k nerealizovaným cílům nebo ztraceným příležitostem.
 3. Jeho nepřetržitý tok nápadů může být náročný na ostatní týmové členy.
 4. Může být v konfliktu s realističtějšími či praktičtějšími kolegy.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu vytvořit prostředí, které podporuje kreativitu, ale také zdůrazňuje význam realizace a dokončení úkolů?
 2. Jak mohu podpořit fantasisty v rozvoji dovedností plánování a organizace?
 3. Jak mohu efektivně využít jejich kreativitu a představivost pro růst organizace?
 4. Jak mohu podpořit spolupráci a porozumění mezi fantasisty a jejich kolegy s různými pracovními styly?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!