Zaměstnanec: Perfekcionista

perfekcionista

Stručný popis

Perfekcionista je zaměstnanec, který je nekompromisní v hledání nejvyšší kvality v práci, což může vést k nadměrnému stresu a neefektivnosti.

Úplný popis

Perfekcionisté jsou zaměstnanci, kteří mají vysoké standardy a jsou neústupní v jejich hledání dokonalosti. Tento typ člověka se může vyskytnout v jakémkoli oboru, ale je častěji nalézán v oborech, které vyžadují preciznost a detail, jako jsou inženýrství, účetnictví nebo programování. Komunikace s perfekcionisty může být náročná, protože často vyžadují vysoké standardy nejen od sebe, ale i od ostatních.

Jak se projevuje

Perfekcionismus se projevuje nadměrnou pozorností k detailům, neschopností přijmout chyby nebo nedokonalosti, a často způsobuje nadměrné pracovní hodiny v úsilí dosáhnout dokonalého výsledku.

Silné stránky

 • Vysoké standardy a očekávání.
 • Pozornost k detailům.
 • Pevné zaměření na kvalitu.

Možné kořeny problémů

Perfekcionismus může pramenit z hluboko zakořeněného strachu z chyb nebo selhání. Také může být výsledkem nadměrné sebekritiky nebo přísného výchovného prostředí, kde byla vysoká očekávání.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s perfekcionistou je důležité ocenit jejich úsilí o vysokou kvalitu, ale také pomoci jim rozpoznat, kdy je dobré dost dobré. Je také důležité ukázat jim, jak může perfekcionismus vést k nadměrnému stresu a neefektivitě.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Perfekcionisty lze motivovat tím, že se jim poskytnou příležitosti k vyniknutí a dosažení vysokých standardů, ale je také důležité je naučit, jak přijmout nedokonalosti a uznat hodnotu dokončené práce, i když není dokonalá.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Perfekcionista může přepracovávat projekt, i když je již dostatečně dobrý, což způsobuje zpoždění.
 2. Může být příliš kritický vůči kolegům, kteří nesplňují jeho vysoké standardy.
 3. Může mít problémy s delegováním úkolů, protože věří, že nikdo jiný nedosáhne takové kvality, jakou by chtěl.
 4. Může trpět nadměrným stresem a vypálením, protože je neustále ve stavu hledání dokonalosti.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu pomoci perfekcionistům uznat hodnotu dobře odvedené práce, i když není dokonalá?
 2. Jak mohu vytvořit kulturu, která podporuje vysoké standardy, ale také uznává realitu omezených zdrojů a časových omezení?
 3. Jaké strategie mohu zavést, aby se předešlo vypálení u perfekcionistů?
 4. Jak mohu podporovat efektivní delegování a týmovou práci, aby se zabránilo perfekcionistickým tendencím bránit efektivnosti týmu?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!