Zaměstnanec: Arogantní

arogantní kolega v práci

Stručný popis

Arogantní zaměstnanec se může chovat přezíravě, může být příliš sebejistý a mít tendenci podceňovat ostatní.

Úplný popis

Arogantní zaměstnanec se obvykle projevuje jako někdo, kdo má přehnanou víru v své schopnosti, zkušenosti nebo výsledky. Tito lidé mohou být velmi samostatní a odmítají názory ostatních. Často se s nimi setkáváme v konkurenčních a vysoce kvalifikovaných oborech, kde je velký důraz na jednotlivé úspěchy, jako jsou například prodeje, právo nebo investiční bankovnictví. Jejich komunikace může být přímočará, krátká a může postrádat empatii.

Jak se projevuje

Arogantní zaměstnanec se může projevovat přezíravým chováním, nedostatkem respektu k názorům ostatních a přehnanou sebejistotou. Mohou ignorovat rady a názory ostatních, protože si myslí, že vědí lépe.

Silné stránky

 • Velká sebedůvěra.
 • Schopnost pracovat samostatně.
 • Schopnost rychle se rozhodovat.
 • Tendence se nepoddat pod tlakem.

Možné kořeny problémů

Arogance může pramenit z řady různých zdrojů. Někdy je to ochranný mechanismus, který lidé používají k zakrytí své nejistoty nebo nedostatku sebedůvěry. Jiné časy, je to produkt nadměrné sebedůvěry, která může pramenit z přehnaného pocitu vlastního významu nebo nadřazenosti.

Jak s ním komunikovat

Komunikace s arogantním zaměstnancem může vyžadovat pevný a rozhodný přístup. Je důležité ukázat respekt k jejich schopnostem, ale také trvat na tom, aby byla respektována práce a názory ostatních.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Arogantní zaměstnance můžete motivovat tím, že jim poskytnete výzvy, které je nutí rozvíjet a prokázat své dovednosti. Důležité je také poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a podněcovat je k tomu, aby se učili od ostatních a respektovali jejich přínosy.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Arogantní zaměstnanec ignoruje rady a názory svých kolegů.
 2. Arogantní zaměstnanec se chová přezíravě vůči svým kolegům nebo podřízeným.
 3. Arogantní zaměstnanec se odmítá přiznat k chybě nebo neúspěchu.
 4. Arogantní zaměstnanec nedokáže akceptovat konstruktivní kritiku.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak můžeme vytvořit kulturu na pracovišti, která podporuje vzájemný respekt a uznání?
 2. Jak můžeme efektivně komunikovat s arogantními zaměstnanci a zároveň udržovat pozitivní pracovní prostředí?
 3. Jaké strategie můžeme použít k řešení konfliktů, které mohou vzniknout v důsledku arogantního chování?
 4. Jak můžeme motivovat arogantní zaměstnance k tomu, aby více cenili a respektovali své kolegy?

Související články

Související videa

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!