Zaměstnanec: Plachý

Stručný popis

Plachý zaměstnanec je obvykle tichý, zdrženlivý a nejistý při interakci s ostatními. Jeho komunikační dovednosti a sebejistota mohou být omezené.

Úplný popis

Plachý zaměstnanec je člověk, který se cítí nepohodlně nebo je nervózní v situacích, kdy je v centru pozornosti nebo musí interagovat s ostatními. Tito lidé mohou být velmi talentovaní a schopní, ale jejich plachost jim může ztěžovat prezentaci svých schopností a nápadů. Často se s nimi setkáme v oborech, kde je možné pracovat samostatně a kde je komunikace minimální, jako například v IT, vědě, či kreativních oborech. V oblastech, které vyžadují silné komunikační dovednosti nebo týmovou spolupráci, může být jejich přítomnost méně běžná. Komunikace s nimi může být obtížnější, protože mohou mít tendenci se vyhýbat konfrontaci nebo otevřené diskusi.

Jak se projevuje

Plachost se může projevovat různými způsoby. Někteří mohou být tichí, zdrženliví a málo komunikativní. Jiní mohou být nervózní nebo nepohodlní při setkáních nebo při mluvení na veřejnosti. Plachý zaměstnanec se často vyhýbá konfrontaci a má tendenci ustupovat, když je postaven před konfliktní situaci.

Silné stránky

 • Dobrá schopnost soustředění.
 • Schopnost pracovat samostatně.
 • Detailně orientovaní.
 • Často jsou tvořiví a inovativní.
 • Cítí se pohodlně v tichém a klidném prostředí.

Možné kořeny problémů

Mnoho faktorů může přispět k tomu, že se zaměstnanec stane plachým. Mohou to být například sociální a emoční zkušenosti z dětství, genetika nebo rodinné výchovné postupy. Často se plachost rozvíjí jako reakce na negativní zkušenosti s komunikací nebo sociální interakcí.

Jak s ním komunikovat

U plachých lidí je klíčové respektovat jejich potřebu mírnější a klidnější komunikace. Když se vyskytne neshoda, nejlepší přístup je klidná, soustředěná konverzace, která jim dává čas a prostor pro vyjádření svých názorů.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Plachý zaměstnanec může být motivován pozitivním uznáním a podporou. Rozvíjení sebedůvěry může pomoci v překonání plachosti. Dodání konstruktivní zpětné vazby a podpora v získávání nových dovedností může rovněž napomoci k jejich růstu a rozvoji.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Plachý zaměstnanec se cítí nepohodlně při prezentaci před kolegy.
 2. Plachý zaměstnanec se vyhýbá konfrontaci, když se vyskytne konflikt v týmu.
 3. Plachý zaměstnanec má obtíže s vyjádřením svých názorů nebo pocitů.
 4. Plachý zaměstnanec se cítí nepohodlně při sociálních akcích na pracovišti.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jaké kroky můžeme podniknout k zlepšení komunikačních dovedností našeho plachého zaměstnance?
 2. Jaké prostředí můžeme vytvořit, aby se plachý zaměstnanec cítil pohodlněji při vyjadřování svých názorů?
 3. Jak můžeme lépe rozpoznat a uznávat příspěvky plachých zaměstnanců?
 4. Jaké opatření můžeme zavést, abychom zlepšili atmosféru a kulturu na pracovišti, aby byla přívětivá pro všechny typy osobností?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!