Zaměstnanec: Rozhodný

rozhodný zaměstnanec kolega

Stručný popis

Rozhodný zaměstnanec je typ pracovníka, který se vyznačuje jasným a pevným rozhodováním, a často je považován za silného lídra.

Úplný popis

Rozhodní lidé se často nacházejí v manažerských nebo vedoucích rolích, kde je rozhodování klíčovou součástí jejich práce. Jsou schopni rychle a efektivně vyhodnocovat situace a rozhodovat se s jistotou. Při komunikaci jsou obvykle přímočarí, jasní a struční, což může být přínosné pro efektivitu, ale může také vést k pocitu, že jsou příliš dominantní nebo autoritativní.

Jak se projevuje

Rozhodný zaměstnanec se projevuje tím, že bere iniciativu, často vede a rozhoduje, může být silným lídrem a může být odhodlaný dosáhnout svých cílů, ať už osobních nebo profesionálních.

Silné stránky

 • Schopnost rychle a efektivně rozhodovat.
 • Silné vůdčí schopnosti.
 • Odhodlání a zaměření na cíle.

Možné kořeny problémů

Problémy mohou pramenit z přílišné autority nebo dominanci, což může vést k tomu, že ostatní se cítí přehlíženi nebo nerespektováni. Může také být neochotný přijmout kritiku nebo jiné názory.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s rozhodným zaměstnancem je důležité být jasný, konkrétní a stručný. Může být také důležité představit alternativní názory a argumenty s důvody, proč by mohly být zváženy.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet rozhodného zaměstnance může znamenat poskytnutí příležitostí pro vedení, rozvoj dovedností a kariérní růst, zároveň je důležité ho učit empatii, trpělivosti a respektu k ostatním.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může vstoupit do konfliktu s ostatními, pokud se cítí přehlíženi nebo nerespektováni.
 2. Může být neochotný přijmout kritiku nebo jiné názory, což může vést k konfliktu.
 3. Jeho dominantní postoj může být v některých situacích vnímán jako agresivní nebo autoritativní.
 4. Může se stát příliš zaměřený na své cíle na úkor ostatních aspektů práce nebo týmu.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat rovnováhu mezi rozhodností a respektem k ostatním?
 2. Jak mohu pomoci rozhodným zaměstnancům rozvíjet své sociální dovednosti a empatii?
 3. Jak mohu poskytnout prostředí, kde je kritika a různé názory vítány a respektovány?
 4. Jak mohu poskytnout příležitosti pro vedení a rozvoj, které jsou v souladu s cíli a schopnostmi rozhodného zaměstnance?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!