Zaměstnanec: Schopný a náročný

schopný náročný

Stručný popis

Schopný a náročný zaměstnanec je ten, kdo má vysokou úroveň dovedností a zároveň má vysoké standardy a očekávání od sebe i od ostatních.

Úplný popis

Tito zaměstnanci se mohou vyskytovat v řadě oborů, zvláště v těch, kde je potřeba vysoký stupeň odbornosti a dovedností. Mají tendenci být výkonní, samostatní a sebevědomí, s vysokými standardy kvality a výkonnosti. Komunikace s nimi může být výzva, protože očekávají vysoký stupeň profesionality a kompetence od ostatních.

Jak se projevuje

Schopný a náročný zaměstnanec se projevuje jako vysoká úroveň odbornosti a efektivnosti, ale také jako tendence kritizovat nebo vyžadovat vysoké standardy od ostatních.

Silné stránky

 • Vysoká úroveň odbornosti a dovedností.
 • Schopnost pracovat samostatně a efektivně.
 • Vysoké standardy kvality a výkonnosti.

Možné kořeny problémů

Problémy mohou pramenit z vysokých očekávání, která mohou být pro ostatní nerealistická nebo stresující, nebo z neschopnosti být flexibilní nebo adaptovat se na situace, které nejsou ideální.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci se schopným a náročným zaměstnancem je důležité ukázat respekt k jeho odborným dovednostem a standardům, ale také zdůraznit význam týmové práce, flexibilitě a respektu k různým pracovním stylům a úrovním dovedností.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet schopného a náročného zaměstnance znamená poskytovat mu příležitosti k dalšímu rozvoji dovedností a kariérnímu růstu, a zároveň ho učit flexibilitě a empatii vůči ostatním.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může být frustrován, pokud ostatní nedosáhnou jeho vysokých standardů.
 2. Může dojít k konfliktům s kolegy, kteří se cítí pod tlakem nebo kritizováni.
 3. Může být nespokojený, pokud nesplní své vlastní vysoké standardy.
 4. Může mít neshody s vedením, pokud se cítí, že jeho odbornost nebo nároky nejsou dostatečně uznávány.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu efektivně uznávat a využívat odborné dovednosti a standardy tohoto zaměstnance?
 2. Jak mohu podporovat týmovou práci a respekt vůči různým pracovním stylům a úrovním dovedností?
 3. Jak mohu poskytnout příležitosti pro další rozvoj dovedností a kariérní růst?
 4. Jak mohu učit tohoto zaměstnance flexibilitě a empatii vůči ostatním?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!